Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdsmith

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 04:19 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hunterefs

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 01:52 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Orange colour seems strange. I don’t recall seeing other mussels like this..

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathias_prat

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2015 03:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendavr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 03:47 ΜΜ EDT

Περιγραφή

So worn I am not sure, no beak sculpture left

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikewerner

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 01:25 ΜΜ EDT

Τόπος

Hilliardton Marsh (Google, OSM)

Περιγραφή

Identification a best guess. Many individuals of this small fly were hovering low over mossy vegetation, but none of them would land for a photo except this one.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerryfinlayson

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 03:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpbiologist-cchaney

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2016 02:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfraser

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Περιγραφή

Samples collected for DNA analysis on this date by Fisheries and Oceans staff.
DNA testing confirmed as Pyganodon Lacustris.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shelbyconnelly

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 04:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rorymacneil

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 12:03 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfraser

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 02:51 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Specimen collected 2020/07/31 11:30 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfraser

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2019 01:41 ΜΜ EDT

Περιγραφή

knife is 2.5 in long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom15

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 12:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendavr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfarley25

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 10:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodgreg

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 01:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alxnfulsaas

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 01:09 ΜΜ EST

Περιγραφή

Left shell

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_little_elephant

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 03:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 03:09 ΜΜ EDT

Τόπος

Amaranth, ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanninawe

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 03:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willlinnard

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 01:05 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom15

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 09:40 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

perksimages

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2010 12:17 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattireland

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 10:39 ΜΜ EST

Περιγραφή

Credit goes to @pcareless for finding these beauties! I was looking at some half frozen Crematogaster sp. under a rock when I looked over and noticed that Phil was eating some things off the ground. He turned to me and said "Try this tasty crunch moss!" I assumed he was suffering from March Madness but he was right! They had the sweet crunchy tang of Buxbaumia! It was then that we came up with the idea for our forthcoming field guide entitled "A guide to identifying mosses by shoving them in your mouth"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bootht99

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2016 01:31 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossy_stone

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 02:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebiostudent21

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2020 02:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrisonpriebe

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 10:18 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Carrying eggs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

data_nerd

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 12:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraleys

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 08:42 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)

Παρατηρητής

jseery

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 08:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellyantaya

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020 10:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carsync

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 07:44 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smackenzie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2019 10:13 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephie4

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 03:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyssamc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 12:33 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On land 1 m from water

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampy

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 09:21 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainbowdragon

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 04:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophiesharpless

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 03:17 ΜΜ UTC

Περιγραφή

He was taking an evening walk down the road. I moved him back into the pond.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

funfrog2014

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 09:34 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teawren

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 03:11 ΜΜ EDT

Περιγραφή

found in middle of road

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

widunlop

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 10:11 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangofromearth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 02:19 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaysolanki1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 02:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tracey_grimme

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 10:28 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avokes

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 02:16 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Found in a vernal pool

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 08:28 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On a Rubus leaf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam_capparelli

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 11:55 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathy593

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 08:12 ΠΜ EDT

Τόπος

Terrace Bay (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francescobattaglia1999

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 06:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xander_737

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 02:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hcray

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 01:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine123

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2018 12:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob21

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2013

Περιγραφή

swarm of males and females (photos of both included here)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xander_737

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob21

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2014

Περιγραφή

swarm of females and males; both shown here

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnysap

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redgarter

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 11:41 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Old adult male shell (original comments about O. ligamentina deleted)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-birdnird

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2022 01:19 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vireosylva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 07:00 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Elliptio sp?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapayoa

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 03:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebfau8

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 04:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgmayers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 12:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bfgreaves

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 02:01 ΜΜ EDT

Τόπος

Ottawa, CA-ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egosnell2002

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 05:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mws

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 05:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mws

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 03:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turtsmagurts

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2017 02:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandreflorentnolin

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2018 11:58 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_diem

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2018 05:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam10turner

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 12:00 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Pond connected to nearby stream.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcampbell

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 04:52 ΜΜ EDT

Τόπος

Fisherman's Cove (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rroutledge

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 12:46 ΜΜ EDT

Περιγραφή

megaspores dried 12 hrs (see last 2 images)

8-26-21-LSPP-MECP

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmay29

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 02:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemingwoo

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 07:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

data_nerd

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 11:14 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aminielly

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2019 03:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caity3367

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 08:19 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caity3367

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 02:25 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caity3367

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 08:12 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caity3367

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 09:03 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_f

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2014 02:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_f

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2011 11:33 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_f

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2013 02:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_coulter

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

At tree wound on Quercus rubra.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harold-lamb

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2018 10:23 ΠΜ EDT

Περιγραφή

A pinkish morph of the Fatmucket mussel was once common in Lake Ontario, at Niagara Shores. Unfortunately zebra mussels eliminated this population in the 90’s. The large shell is a Giant Floater. Giant Floaters still exist in the ponds here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2015 05:03 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 02:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arttimmerman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022

Περιγραφή

Gillies Lake. live mussel

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rsety

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 08:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carterdorscht

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 03:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

echocreek

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 01:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomashossie

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

On Pelee Island, ON.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfraser

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2018 12:00 ΜΜ EDT

Περιγραφή

hinge teeth absent, beak not elevated above hinge line, shell quite thin, beak w double loops, 9-10 cm long
Almost all living specimens found had damage to shell as seen in some photos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριχόπτερα (Τάξη Trichoptera)

Παρατηρητής

jameskamstra

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 11:41 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Resembles some kind of larva with wings. Several found under flat rock over small stream not quite in the water.