Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregorykuwahara

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 04:15 ΜΜ EDT

Τόπος

Guelph, ON, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roxeelamaa

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 12:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewdean

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 10:56 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Found on edge of moist poplar forest near trail and drainage ditch.

Stamens 6, although very difficult to show in photos at this stage of flowering. Photo 6 showing half of inflorescence with 3 tepals and 3 stamens. Photo 8 showing 5 tepals and 5 stamens, with the other tepal and stamen destroyed trying to pull apart inflorescence for photographs.

Stems ridged and slightly glacous with a blueish green look.

Collected.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desmond_macneal

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

This leucistic individual is Salamander C. This one has been photographed and observed since 2010 many times by Don Scallen and it had at least been alive two years before that, making it thirteen years old- two years older then me!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

umpquamatt

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trscavo

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Περιγραφή

At Bristol Pond

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 02:21 ΜΜ EDT

Περιγραφή

All of the wild gingers (Asarum canadense sensu lato) I was able to find throughout this sandy floodplain forest had glabrous, short-acuminate, strongly reflexed petals like this plant. I am not sure how widespread this variety is in Canada, but certainly is expected to be Carolinian in distribution.

WDV 255 (to UWO).

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)

Παρατηρητής

abbie_a

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 09:12 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Could these be from crayfish? Also found claw/pincers in the area, but no intact carcasses

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cchapman-lam

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 09:27 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattireland

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 08:31 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Third photo shows a comparison between the stems of Blue-Fruited Dogwood (on the left) and Red Osier Dogwood (on the right)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soobie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Περιγραφή

Columbia River bank. The shells were very thin (as with most Anodonta) and hardly inflated at all.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmacelko2

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 04:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

litaoh

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 11:24 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maggieoconnormn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 11:28 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_jacobs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 10:37 ΠΜ EST

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolett6ttn

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 12:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholas_weissflog

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 12:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diamesa

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 10:27 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

millsy3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 01:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreyjenkins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 01:55 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwdeacon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:44 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On right, with pappus white and elongated beak on achene (L. biennis on left).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zookix

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 11:19 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam_holder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmalynjsmith

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 06:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliotgreiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 05:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalvinchan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 03:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

easheridan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 12:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob21

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 01:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryangrow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 03:22 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryangrow

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 02:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob15noble

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 02:18 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lakeal

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 03:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydrophilus

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamaulenback

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2012 02:08 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrspteranodon

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 12:00 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kraw

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 12:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwdeacon

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 11:09 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apaetz17

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2019 06:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken_j_allison

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 07:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken_j_allison

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 07:27 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrisonpriebe

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 09:47 ΠΜ EDT

Τόπος

Killarney, ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found by park staff, Megan!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2003 09:54 ΠΜ EDT

Περιγραφή

collection # 29781 (CANML)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

echocreek

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 04:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfraser

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 01:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srmyers

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2019 09:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwdeacon

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 11:54 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Growing in 50-75cm of still water on deep organic soil along Dedrick's Creek with Ceratophyllum demersum.

Stipules are free (not adnate for any part of their length). Leaves ~2.2-2.4mm wide, all submersed. Stipules are fairly coarse (pulling them with tweezers takes some force to break them apart), whitish to brownish in colour. Leaf tips fairly sharp-pointed. Fruits smooth with no obvious ridge/keel. Leaves with few veins.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phil_crimson

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 02:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattireland

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 07:20 ΜΜ EDT

Τόπος

Whitby, ON, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

Fresh shell - several live individuals present as well.

Hugely inflated individuals in a pond with silt substrate.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattireland

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 07:27 ΜΜ EDT

Τόπος

Whitby, ON, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

Fresh Shell - several live individuals present

Hugely inflated individuals found in a pond with silt substrate.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattireland

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 11:14 ΠΜ EDT

Τόπος

Whitby, ON, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

Fresh shells exposed due to low water levels. Live specimens present.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolett6ttn

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 12:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdsmith

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 04:19 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hunterefs

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 01:52 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Orange colour seems strange. I don’t recall seeing other mussels like this..

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathias_prat

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2015 03:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendavr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 03:47 ΜΜ EDT

Περιγραφή

So worn I am not sure, no beak sculpture left

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikewerner

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 01:25 ΜΜ EDT

Τόπος

Hilliardton Marsh (Google, OSM)

Περιγραφή

Identification a best guess. Many individuals of this small fly were hovering low over mossy vegetation, but none of them would land for a photo except this one.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerryfinlayson

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 03:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpbiologist-cchaney

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2016 02:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfraser

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Περιγραφή

Samples collected for DNA analysis on this date by Fisheries and Oceans staff.
DNA testing confirmed as Pyganodon Lacustris.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea_shellby

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 04:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rorymacneil

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 12:03 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfraser

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 02:51 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Specimen collected 2020/07/31 11:30 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfraser

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2019 01:41 ΜΜ EDT

Περιγραφή

knife is 2.5 in long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom15

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 12:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendavr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfarley25

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 10:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodgreg

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 01:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alxnfulsaas

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 01:09 ΜΜ EST

Περιγραφή

Left shell

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_little_elephant

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 03:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 03:09 ΜΜ EDT

Τόπος

Amaranth, ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanninawe

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 03:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willlinnard

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 01:05 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom15

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 09:40 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

perksimages

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2010 12:17 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattireland

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 10:39 ΜΜ EST

Περιγραφή

Credit goes to @pcareless for finding these beauties! I was looking at some half frozen Crematogaster sp. under a rock when I looked over and noticed that Phil was eating some things off the ground. He turned to me and said "Try this tasty crunch moss!" I assumed he was suffering from March Madness but he was right! They had the sweet crunchy tang of Buxbaumia! It was then that we came up with the idea for our forthcoming field guide entitled "A guide to identifying mosses by shoving them in your mouth"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bootht99

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2016 01:31 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossy_stone

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 02:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebiostudent21

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2020 02:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrisonpriebe

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 10:18 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Carrying eggs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

data_nerd

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 12:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraleys

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 08:42 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jseery

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 08:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carsync

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 07:44 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smackenzie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2019 10:13 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephie4

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 03:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyssamc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 12:33 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On land 1 m from water

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampy

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 09:21 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainbowdragon

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 04:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophiesharpless

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 03:17 ΜΜ UTC

Περιγραφή

He was taking an evening walk down the road. I moved him back into the pond.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

funfrogr

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 09:34 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teawren

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 03:11 ΜΜ EDT

Περιγραφή

found in middle of road

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

widunlop

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 10:11 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrafilia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 02:19 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaysolanki1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 02:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tracey_grimme

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 10:28 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avokes

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 02:16 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Found in a vernal pool

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 08:28 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On a Rubus leaf