Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2015 01:30 PM CEST

Τόπος

Urwald Sababurg (Google, OSM)

Περιγραφή

I've rarely seem impressive oak trees like these, which are supposedly between 500 and 800 years old. They are the remains of an old "Hutewald" - an agroforestry system fostering widely spaced oaks to produce acorns, which in turn fatten wild boar in autumn.

Check out these links (in German):
http://de.wikipedia.org/wiki/Urwald_Sababurg
www.nabu-hofgeismar.de/altkreis-hog/reinhardswald/urwald
www.nw-fva.de/fileadmin/user_upload/Sachgebiet/Waldnaturschutz_Naturwald/Jahrbuch10Urwald.pdf
http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0418.1963.tb02901.x

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Οξιά Fagus sylvatica

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2015 02:50 PM CEST

Τόπος

Urwald Sababurg (Google, OSM)

Περιγραφή

Very impressive beech trees, which are several hundred years old. They are the remains of an old "Hutewald" - an agroforestry system fostering widely spaced oak and beech trees to produce acorns and beechnuts, which in turn fatten wild boar in autumn.

Some of them seemed to grow like Ficus bengalensis: branches bending down to the ground, re-rooting, and from there growing into another beech tree.

Check out these links (in German):
http://de.wikipedia.org/wiki/Urwald_Sababurg
www.nabu-hofgeismar.de/altkreis-hog/reinhardswald/urwald
www.nw-fva.de/fileadmin/user_upload/Sachgebiet/Waldnaturschutz_Naturwald/Jahrbuch10Urwald.pdf
http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0418.1963.tb02901.x

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

karolina

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2014