Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2017 12:06 PM CET
Petrosedum sediforme - Photo Patrice78500, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Petrosedum sediforme, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mario_mairal

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 11:46 AM SAST
Trollius europaeus - Photo (c) sokolkov2002, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Trollius europaeus, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

allisonbf

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020 05:13 PM EDT
Orthotrichum - Photo (c) martina_poeltl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Γένος Orthotrichum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mario_fernandez_mazuecos

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Ávila, ES-CL, ES (Google, OSM)
Leuzea exaltata - Photo (c) Rafael Medina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Leuzea exaltata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2019 03:46 PM CET
Pottiaceae - Photo (c) bryophyte_cnps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Οικογένεια Pottiaceae, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xabiermikel

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 09:11 PM CEST
Bryum argenteum - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Bryum argenteum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xabiermikel

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 09:08 PM UTC
Syntrichia - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Γένος Syntrichia, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

carber

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 08:01 PM CEST
Aphyllanthes monspeliensis - Photo (c) bathyporeia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Aphyllanthes monspeliensis, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Τερέβινθος Pistacia terebinthus

Παρατηρητής

carber

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 07:20 PM CEST
Τερέβινθος - Photo (c) Bill Kirby1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Τερέβινθος (Pistacia terebinthus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Συκιά Ficus carica

Παρατηρητής

carber

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 02:35 PM CEST
Συκιά - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Συκιά (Ficus carica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

carber

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 07:20 PM CEST
Crataegus monogyna - Photo (c) Salomé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Crataegus monogyna, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carber

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 07:18 PM CEST
Quercus rotundifolia - Photo (c) Valter Jacinto | Portugal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Quercus rotundifolia, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carber

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 07:19 PM CEST
Fraxinus angustifolia - Photo (c) lucapassalacqua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Fraxinus angustifolia, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

palmadamarc

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 01:05 PM UTC
Ctenidium molluscum - Photo (c) Jason Grant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Ctenidium molluscum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

clarasmelongena

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 01:12 PM SAST
Orthotrichum diaphanum - Photo (c) Susan Marley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Orthotrichum diaphanum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ressotaelspeus

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 03:18 PM CEST
Hylocomium splendens - Photo (c) Sheila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Hylocomium splendens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

macasado

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 05:35 PM CEST
Palustriella commutata - Photo (c) armand_39, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Armand Turpel
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Palustriella commutata, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_paco_paco

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 07:30 PM CEST
Hypnum cupressiforme - Photo (c) Fabio Cianferoni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Hypnum cupressiforme, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

pcfrances

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 11:59 AM CEST
Hypnum cupressiforme - Photo (c) Fabio Cianferoni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Hypnum cupressiforme, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

macasado

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 11:31 AM CEST
Plagiomnium undulatum - Photo (c) Татьяна Шаповалова-Щ., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Plagiomnium undulatum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

macasado

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 11:12 AM CEST
Tortella - Photo (c) George Shepherd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Γένος Tortella, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

macasado

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 10:03 AM CEST
Breutelia chrysocoma - Photo (c) georgeg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Breutelia chrysocoma, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

macasado

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 10:49 AM CEST
Plagiomnium undulatum - Photo (c) Татьяна Шаповалова-Щ., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Plagiomnium undulatum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

solrac82

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 08:35 PM UTC
Linum suffruticosum - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Linum suffruticosum, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 11:27 AM CEST

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)
Grimmia - Photo (c) Omphalina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Γένος Grimmia, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

txalibionte

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 10:12 AM CEST

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)
Grimmiaceae - Photo (c) Leoš Smutný, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Οικογένεια Grimmiaceae, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javitx

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021
Tortula muralis - Photo (c) Richard Carter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Tortula muralis, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

scolym

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 08:05 PM CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Syntrichia ruralis - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Syntrichia ruralis, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillermo_santos

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 04:23 PM CEST
Asteriscus aquaticus - Photo (c) Beverly Trayner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Asteriscus aquaticus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

joshua_borras

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 02:06 PM CEST
Homalothecium sericeum - Photo (c) mmmoriano, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rmedina: Homalothecium sericeum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2303