Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 11:35 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 12:15 ΜΜ UTC

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 11:31 ΠΜ UTC

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Λιβελούλα (Crocothemis erythraea)

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 03:33 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 06:01 ΜΜ UTC

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 10:39 ΠΜ UTC

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 10:24 ΠΜ UTC

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 01:02 ΜΜ UTC

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 10:50 ΠΜ UTC

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 12:02 ΜΜ UTC

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020 12:35 ΜΜ UTC

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2018 11:17 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 05:18 ΜΜ UTC

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 11:39 ΠΜ UTC

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)

Περιγραφή

Chaetopteroplia segetum + Phyllopertha horticola !!!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 02:22 ΜΜ UTC

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2019 11:38 ΠΜ UTC

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)

Περιγραφή

Aberrant/irregular

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 03:24 ΜΜ UTC

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2020 02:03 ΜΜ UTC

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 02:13 ΜΜ UTC

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2019 01:25 ΜΜ UTC

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2019 11:50 ΠΜ UTC

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 12:33 ΜΜ UTC

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)

Περιγραφή

Male, (with Sympecma Paedisca - female)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 03:39 ΜΜ UTC

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 03:54 ΜΜ UTC

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stijn-de-win

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 12:52 ΜΜ CEST

Τόπος

Ghent, Belgium (Google, OSM)