Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcinklisz

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 08:19 ΠΜ CEST

Τόπος

Borgholm C, Sweden (Google, OSM)
Sympetrum sanguineum - Photo (c) Vlastimil Lata, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vlastimil Lata
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Sympetrum sanguineum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcinklisz

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 08:38 ΠΜ CEST
Cetonia aurata - Photo (c) Frank Deschandol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Deschandol
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Cetonia aurata, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcinklisz

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 11:11 ΠΜ CEST
Orthetrum cancellatum - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Orthetrum cancellatum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcinklisz

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 08:54 ΠΜ CEST

Τόπος

Borgholm C, Sweden (Google, OSM)
Sympetrum sanguineum - Photo (c) Vlastimil Lata, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vlastimil Lata
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Sympetrum sanguineum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcinklisz

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 08:59 ΠΜ CEST

Τόπος

Borgholm C, Sweden (Google, OSM)
Sympetrum sanguineum - Photo (c) Vlastimil Lata, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vlastimil Lata
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Sympetrum sanguineum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcinklisz

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 08:34 ΠΜ CEST

Τόπος

Borgholm C, Sweden (Google, OSM)
Sympetrum sanguineum - Photo (c) Vlastimil Lata, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vlastimil Lata
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Sympetrum sanguineum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcinklisz

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 03:44 ΜΜ CEST

Τόπος

Kalmar, Sweden (Google, OSM)
Καλοπτέρυξ Ο Παρθένος - Photo (c) Tina Ellegaard Poulsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tina Ellegaard Poulsen
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Καλοπτέρυξ Ο Παρθένος (Calopteryx virgo)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcinklisz

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 10:27 ΠΜ CEST

Τόπος

Kalmar, Sweden (Google, OSM)
Ischnura elegans - Photo (c) Jiri Hodecek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jiri Hodecek
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Ischnura elegans, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcinklisz

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 10:34 ΠΜ CEST

Τόπος

Kalmar, Sweden (Google, OSM)
Aeshna cyanea - Photo (c) Erland Refling Nielsen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Aeshna cyanea, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcinklisz

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 05:21 ΜΜ CEST

Τόπος

Dunes (Google, OSM)
Orthetrum cancellatum - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Orthetrum cancellatum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcinklisz

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 05:51 ΜΜ CEST

Τόπος

Dunes (Google, OSM)
Orthetrum cancellatum - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Orthetrum cancellatum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcinklisz

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 05:53 ΜΜ CEST

Τόπος

Dunes (Google, OSM)
Orthetrum cancellatum - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Orthetrum cancellatum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcinklisz

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 06:10 ΜΜ CEST

Τόπος

Hastholmen (Google, OSM)
Enallagma cyathigerum - Photo (c) Fabrice Prugnaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fabrice Prugnaud
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Enallagma cyathigerum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcinklisz

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 08:00 ΜΜ CEST

Τόπος

Hastholmen (Google, OSM)
Ischnura elegans - Photo (c) Jiri Hodecek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jiri Hodecek
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Ischnura elegans, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcinklisz

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 08:05 ΜΜ CEST

Τόπος

Hastholmen (Google, OSM)
Enallagma cyathigerum - Photo (c) Fabrice Prugnaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fabrice Prugnaud
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Enallagma cyathigerum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcinklisz

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 06:16 ΜΜ CEST

Τόπος

Hastholmen (Google, OSM)
Enallagma cyathigerum - Photo (c) Fabrice Prugnaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fabrice Prugnaud
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Enallagma cyathigerum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcinklisz

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 06:45 ΠΜ CEST

Τόπος

Hastholmen (Google, OSM)
Enallagma cyathigerum - Photo (c) Fabrice Prugnaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fabrice Prugnaud
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Enallagma cyathigerum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcinklisz

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 07:36 ΠΜ CEST

Τόπος

Hastholmen (Google, OSM)
Enallagma cyathigerum - Photo (c) Fabrice Prugnaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fabrice Prugnaud
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Enallagma cyathigerum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcinklisz

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 10:02 ΠΜ CEST
Ischnura elegans - Photo (c) Jiri Hodecek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jiri Hodecek
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Ischnura elegans, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcinklisz

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 03:32 ΜΜ CEST
Sympetrum vulgatum - Photo (c) Pavel Trhoň, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pavel Trhoň
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Sympetrum vulgatum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcinklisz

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 01:59 ΜΜ CEST
Ischnura elegans - Photo (c) Jiri Hodecek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jiri Hodecek
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Ischnura elegans, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcinklisz

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 01:30 ΜΜ CEST
Sympecma fusca - Photo (c) helger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by helger
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Sympecma fusca, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcinklisz

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 09:30 ΠΜ CEST
Sympecma fusca - Photo (c) helger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by helger
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Sympecma fusca, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmp89

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 12:24 ΜΜ WEST
Graphosoma italicum italicum - Photo (c) Ivar Leidus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Graphosoma italicum ssp. italicum, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 01:55 ΜΜ CEST

Περιγραφή

deciduous forest

Barbitistes constrictus - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Barbitistes constrictus, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmhabicht

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 12:44 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I noticed on the driveway. It kept coming back to the same spots.

Nymphalis antiopa - Photo (c) Aleta Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Nymphalis antiopa, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)

Παρατηρητής

mirko_tomasi

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 05:23 ΜΜ CEST
Παράργη Η Αιγερία - Photo (c) Felipe Hidalgo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Hidalgo
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirko_tomasi

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 05:36 ΜΜ CEST
Polygonia c-album - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Polygonia c-album, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudolphous

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 12:28 ΜΜ CEST
Πεταλούδα Παγώνι - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cardinal831

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 11:10 ΠΜ BST

Τόπος

Horse Field Meadow (Google, OSM)
Gonepteryx rhamni - Photo (c) Vlastimil Lata, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vlastimil Lata
Η ταυτότητα του χρήστη renuar: Gonepteryx rhamni, Ένα μέλος του Γωνηπτέριξ (Γένος Gonepteryx)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 69