Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolebeauchesne

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 12:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martine_lapointe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 01:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martine_lapointe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 12:37 ΜΜ EDT

Τόπος

Shannon, QC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martine_lapointe

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2011 02:56 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbltucker

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)

Περιγραφή

UID 16, 1881.2

Habitat: on branch; Bark texture: smooth; Height above ground(m): 15.6

"Cololejeunea gracilis (subg. Aphanolejeunea) is a very small and common epiphyll
(less than 0.4 mm wide) with mostly reduced, linear leaves with toothed margins." Gradstein 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micahq

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 01:49 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Always love finding these fish. I have an interest in their otoliths (attach otoliths not from this fish but the last one I found). If you find these let me know! More pristine photos posted with permission of Maya Midmore. The specimen was 185cm long, female, it had remains of Gadus sp and Osmerid in its stomach. Lots of parasites, mostly nematodes in the stomach wall and some species of Platyhelminthes living in the internal compartment of the body. I have added a photo of the otoliths and can add some more dissection photos such as what it had eaten.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλεπίσαυρος (Alepisaurus ferox)

Παρατηρητής

sierracjensen

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 03:23 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Curious to identify this fish, found on the shore of Brady’s Beach

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)

Παρατηρητής

audreyn17

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 11:36 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 12:40 ΜΜ PST

Περιγραφή

Johnson's Bay, Indian Arm, BC, Canada

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwardrop

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2024 04:44 ΠΜ PST

Περιγραφή

@terrymcintosh yay or nay? Leaves with strong consistent bistratose margins and sometimes missing tips.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 11:04 ΠΜ EST

Τόπος

founders park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 11:04 ΠΜ EST

Τόπος

founders park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2024 10:53 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2024 11:54 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 03:12 ΜΜ PST

Περιγραφή

On Homalothecium fulgescens on oak.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 02:23 ΜΜ PST

Περιγραφή

On cottonwood. Elgin Heritage Park, South Surrey, BC, Canada

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 02:44 ΜΜ PST

Περιγραφή

On silty bank of Fraser River. Derby Reach Regional Park, Fort Langley, BC, Canada

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ptilidium

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 12:21 ΠΜ MDT

Περιγραφή

wet humus on shore of small alpine lake. 23DT13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 09:21 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Περιγραφή

Terricolous in gumland.
Det by David Glenny.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwardrop

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 02:08 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Very thin soil over exposed granite. Leaves 2-3mm, Costa 50-75um wide at base. Not entirely convinced by the basal marginal cells, but the basal juxtacostal cells and the costa seem good for microcarp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 01:23 ΜΜ PST

Περιγραφή

@fmcghee - legitimately shocked to see you haven't already posted this

on planted rhododendron beside parking lot

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 03:23 ΜΜ PST

Περιγραφή

on dead wood

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwardrop

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 01:56 ΜΜ PST

Περιγραφή

Scattered but common on seeped clayey banks above stream through ditch. @rambryum I've been seeing this mini-cruda around in similar habitats but hadn't tried figuring it out - Thinking it's this one.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astorey_botany

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astorey_botany

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 04:37 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 11:50 ΠΜ PST

Περιγραφή

On Riccardia on log. Apothecia avg. around .5mm in width. spotted by Zane the brain

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwardrop

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 01:40 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Well-decayed wood embedded in soil of small island in estuary. >:( I want to call it a non-gemmiferous denudatum but I guesssss it could be sphagni? Not convinced though. Laminal cells and habit seem more on the sphagni-end, but the dorsal leaf-free strip is generally quite narrow.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 09:59 ΠΜ AST

Περιγραφή

Is this over-growing a White Blanket Lichen? Walling's Reservoir / Nature Reserve, Antigua

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 02:58 ΜΜ AKST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 01:40 ΜΜ AKST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwardrop

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 09:51 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Tree tip up at the edge of the beach and forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby_spribille

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 04:04 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 01:56 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

The only Haircap moss visible in this area while in search for suspected Arctic Haircap Moss Polytrichum hyperboreum. https://www.inaturalist.org/taxa/167288-Polytrichum-hyperboreum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancruickshank

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 10:38 ΠΜ PDT

Περιγραφή

on riverbank rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancruickshank

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 10:39 ΠΜ PDT

Περιγραφή

on riverbank rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

eloraa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 12:42 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwardrop

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2023 07:55 ΜΜ PST

Περιγραφή

In Bazzania trilobata in bog.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwardrop

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Περιγραφή

Small cliff in bog.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shk5

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2019 09:17 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Found this in a small freshwater stream in the Ilgatchauz Range and would love to know what it is.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 11:25 ΠΜ PST

Περιγραφή

I think. @rambryum I think I'm seeing a long seta. Widgeon Marsh, Coquitlam, BC, Canada

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 11:42 ΠΜ WET

Περιγραφή

Villa Lomo Fragoso, El Atajo, La Gomera, Canary Islands, Spain

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ptilidium

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 11:43 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Ephemeral snow melt channel in alpine on humus. 23CP10.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zanethebrain

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 11:51 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 01:42 ΜΜ PDT

Περιγραφή

on mud

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2003

Τόπος

Athenree Forest (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Περιγραφή

3A in cracks in talus. Diplophyllum imbricatum?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eloraa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 09:28 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

On vertical rock face in crack.

Photos dumped here for now, hoping to get Microlichens book to key. I have a glob in my desk.

Really satisfying to section but spores hard to find.

Spores simple, decently large and not common. Not sure how many per ascus. Hymenium dark brown.

Lichenized by green algae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 05:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 01:19 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eullstrom

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 03:23 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 01:10 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 03:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

4-6 celled, elongate spores. Muscicolous over Dendroalsia and Homalothecium on Quercus trunk. Grayish/white thallus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwardrop

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 06:29 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eullstrom

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 03:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 11:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbltucker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 07:20 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eullstrom

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 12:58 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eullstrom

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 01:24 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duncanwt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 05:12 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Photo 1: habitat, dry pond bed; photo 2: shoot bearing apical antheridia showing leaves and paraphyses; photo 3: distal leaf from antheridial shoot measuring 2.5 mm long; photo 4: base of leaf from photo 3 showing red-brown antheridia and green paraphyses; photo 5: plants with immature capsules.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbltucker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 10:17 ΠΜ PDT

Περιγραφή

on shaded bog creek canyon wall. 1844

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcollis

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 10:02 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby_spribille

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 04:45 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwardrop

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 12:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Beside small lake. w permit.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwardrop

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 02:45 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Soil over rock, under shrubs at edge of beach. w permit.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwardrop

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 08:47 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwardrop

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 03:36 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Accessed with permission.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 10:50 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby_spribille

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 12:52 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbltucker

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 06:13 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Not sure - have seen this winged thallus variant before. Looks kind of like Symphyogyna of the tropics, but I assume it is one of the Apopellias.

1759

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 01:27 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 12:42 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Surface leaf mine on cultivated Hypericum calycinum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbltucker

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Περιγραφή

amongst grasses and sedges in peaty hole in slope bog

1758

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwardrop

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 01:04 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Creek rock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_907

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 07:58 ΠΜ AKDT

Περιγραφή

Another small one :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_907

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Περιγραφή

Apparently new to Alaska, scale bar is 1 mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcollis

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 07:17 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 03:35 ΜΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 02:08 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 05:07 ΠΜ GMT

Περιγραφή

I think? Beside river in small spruce forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcollis

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 03:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamie_fenneman

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 01:04 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamie_fenneman

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 10:41 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamie_fenneman

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 11:34 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamie_fenneman

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 03:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 07:20 ΠΜ GMT

Τόπος

341, Iceland (Google, OSM)

Περιγραφή

On Icelandic horse skull.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahuereca

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 02:16 ΜΜ MST

Τόπος

Yukon, CA-YT, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahuereca

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 12:34 ΜΜ MST

Τόπος

Yukon, CA-YT, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahuereca

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 02:55 ΜΜ MST

Τόπος

Yukon, CA-YT, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ptilidium

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 02:42 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On shaded rock face near Fraser River.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwardrop

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 01:28 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Limestone conglomerate.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwardrop

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 01:28 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Limestone conglomerate, abundant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwardrop

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 01:28 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Talus, shaded underhangs and such. >:( Stem leaves shown first. Costal spine present.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwardrop

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 01:28 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Limestone conglomerate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwardrop

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 01:28 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Limestone conglomerate. Rough photo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwardrop

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 12:04 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Population found by Steve Joya. Abundant on cliffs and boulders, mostly around Antitrichia curtipendula, Isothecium stoloniferum, Stereodon subimponens, Anacolia menziesii, and Grimmia torquata. @rambryum keep your eyes out...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcollis

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 07:02 ΜΜ PDT