Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 08:47 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 01:53 ΜΜ SAST

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavin_hazell

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 06:43 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael2838

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 02:41 ΜΜ SAST

Περιγραφή

While walking in the veld on a quite afternoon with several family members , I heard a tiny meow coming from a nearby ant-mound. On inspection we found two tiny little kittens, still very young, huddled toward the back of the ant-mound!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkoosthuizen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 06:56 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 12:17 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drnamgyal04

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 09:21 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drnamgyal04

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 06:26 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 12:40 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavin_hazell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 08:25 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavin_hazell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 09:36 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavin_hazell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 11:11 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hrodulf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 10:31 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevewoodhall

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 05:24 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 02:44 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 12:33 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel_grace

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 09:53 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 11:40 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drnamgyal04

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2016 01:20 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderr

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2009

Περιγραφή

Many-horned Adder


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supratimdeb

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 12:50 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 10:25 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 09:09 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 10:14 ΠΜ +08

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 02:55 ΜΜ +08

Περιγραφή

Perched on vegetation over the Danum River
@atronox

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hrodulf

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 12:16 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drnamgyal04

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 05:06 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel_grace

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 03:01 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drnamgyal04

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 06:24 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:18 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

fmiudo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2019 02:01 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fdoucet

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 02:22 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drnamgyal04

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 08:58 ΠΜ IST

Περιγραφή

Ref: Moths of India
Wingspan: 32mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drnamgyal04

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 06:39 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cr_hundermark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Eastern Cape, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drnamgyal04

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 06:17 ΠΜ +0545

Τόπος

Taplejung, Nepal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naked_dave

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 04:52 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Nest of some sort. Hard grit used on the outside. Very hard material - almost resin like. Could it be a solitary bee nest?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinponder2505

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2019 11:08 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χερσαίος Παγκολίνος (Smutsia temminckii)

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Siyanda, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drnamgyal04

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 11:33 ΠΜ IST

Περιγραφή

Wingspan: 28mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drnamgyal04

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2022 06:44 ΠΜ IST

Περιγραφή

Please note that this spotting has its fore-wing club like those of P. nilgirica, but the hind-wing patterns like those of P. lamisca. This is not recorded on www.mothsofindia.org, or inaturalist.org.
Wingspan: 38mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 11:19 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 07:42 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 04:01 ΜΜ SAST

Τόπος

KZN, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 07:56 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drnamgyal04

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 11:45 ΠΜ +0545

Τόπος

Taplejung, Nepal (Google, OSM)

Περιγραφή

This butterfly was spotted by a roadside while driving back to Taplejung, Nepal.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magazhu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2016

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rohitmg

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2013

Τόπος

NEHU, Shillong (Google, OSM)

Περιγραφή

Siamusotima sp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 04:15 ΜΜ SAST

Τόπος

St Lucia 1 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drnamgyal04

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 09:50 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franzanth

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Indonesia (Google, OSM)

Περιγραφή

BottleCat 2021-37

Cocoon: https://www.inaturalist.org/observations/103583547
Parasitoid: https://www.inaturalist.org/observations/104687796

Observation set: https://www.inaturalist.org/observations?verifiable=any&place_id=any&field:Similar%20observation%20set=103583547

Info: BottleCats is the tag I use to track the ontogeny of lepidopterans in my backyard. Though bottled, I consider wild-caught caterpillars that naturally live and breed within our garden walls to be "wild," in terms of iNat labelling.

Spreadsheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AQUtjdS8-zRBCuTwiImymzYRcZrxHQXP-O51H9zl3PA/edit#gid=1116492635

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 07:12 ΠΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seventeennature

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 02:02 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel_grace

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hrodulf

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 04:46 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 07:25 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 07:06 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeerddw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2019 11:12 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel_grace

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 10:47 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 10:36 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεταλούδα Του Γερανιού (Cacyreus marshalli)

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 12:06 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 06:06 ΜΜ SAST

Περιγραφή

CRG 1129

Food plant: Jasminum sp.

Moth: https://www.inaturalist.org/observations/100494836

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιλική Λιβελούλα (Anax imperator)

Παρατηρητής

tiep68

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 02:17 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiep68

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 07:33 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul127

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 01:23 ΜΜ HST

Περιγραφή

Ruislip Woods NR , UK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel_grace

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Περιγραφή

Maybe about 1 cm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

razorspider

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 04:34 ΜΜ SAST

Περιγραφή

I think these are their nymphs?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitchang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Host plant: Flemingia macrophylla

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konrad_k

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 01:35 ΜΜ CEST

Τόπος

Wikcinek (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel_grace

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel_grace

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Περιγραφή

Managed to sneak up to it really close, thankfully it didn't fly away until after I took the shot. :D
Could be B. safitza safitza? Not sure exactly how to tell the difference between the two (B. safitza vs B. safitza safitza) yet, if someone could explain it'd be much appreciated!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewmorton

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 12:23 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist_aditya

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 08:42 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 07:40 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancynorman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2016 02:34 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Περιγραφή

See camera trap footage here: https://youtu.be/she8xP-I0p8

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pasindu_dilshan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 12:42 ΜΜ +0530

Τόπος

Padukka, Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pasindu_dilshan

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021

Τόπος

Padukka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevewoodhall

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 09:01 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Found on a wall outside our lab.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel_grace

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 07:30 ΠΜ SAST

Τόπος

NC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Were very vocal that day, always staying together.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marojejy

Ημερομηνία

Απρίλιος 2009

Τόπος

Sava, MG-AS, MG (Google, OSM)

Περιγραφή

First trip to Antohakalava ever made. Color troubles with pictures, sorry.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myerssusan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2019 03:42 ΜΜ PST

Τόπος

Mokwam (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:01 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2018 09:09 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Caterpillar

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)

Παρατηρητής

jesuslove

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Περιγραφή

Tiny baby Praying Mantis.😊

Might be a part of the “ Flower Mantids (Family Hymenopodidae)”
I’m not sure which family this observation may belong to.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel_grace

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 08:29 ΜΜ SAST

Περιγραφή

About 70 days of rearing later...🤗😄

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesuslove

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremygilmore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 03:59 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_burger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 09:20 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

appledanish23

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 03:21 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2018 09:13 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Photo credit: Andrew Marshall

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuli

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2018 07:17 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Lhommeia or Erastria, I rather favour the first but I'm accumulating a small collection which will hopefully attract some expert attention

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesuslove

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Περιγραφή

I found this little guy as a pupa nestled in my carpet. I put it in a jar and waited for the moth to emerge and when I first saw the moth I was so excited!😊

I have also submitted pictures of the moth to LepiMap and one of their expert’s opinion identified it as a Tycomarptes inferior.

Don’t worry about anything, but in everything, through prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. (Philippians 4:6-7)

Jesus loves you! Hope you have a great day!😄