Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drnamgyal04

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 12:08 ΜΜ IST

Περιγραφή

This Jester had come to visit our terrace plants.

Symbrenthia lilaea - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Symbrenthia lilaea, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phil183

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 01:18 ΜΜ SAST

Τόπος

Manzini, Eswatini (Google, OSM)
Telchinia esebria - Photo (c) timmcclurg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Telchinia esebria, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 12:56 ΜΜ SAST
Telchinia rahira rahira - Photo (c) Corrie du Toit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corrie du Toit
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Telchinia rahira ssp. rahira, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lourense31

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 10:39 ΠΜ SAST
Stephenia natalica - Photo (c) graham_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Stephenia natalica, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phil183

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 01:11 ΜΜ SAST
Chiromachla - Photo (c) timmcclurg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Γένος Chiromachla, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phil183

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 08:09 ΠΜ SAST
Protogoniomorpha nebulosa - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Protogoniomorpha nebulosa, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phil183

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 10:04 ΠΜ SAST
Protogoniomorpha nebulosa - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Protogoniomorpha nebulosa, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisahester

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 11:34 ΠΜ UTC

Τόπος

Ghanzi, Botswana (Google, OSM)
Charaxes saturnus - Photo (c) steveball, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by steveball
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Charaxes saturnus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phil183

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 08:05 ΠΜ SAST
Bematistes aganice - Photo (c) fubr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by fubr
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Bematistes aganice, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 05:45 ΜΜ SAST
Acraea neobule - Photo (c) sena_frost, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Acraea neobule, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveball

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 01:44 ΜΜ SAST
Acraea neobule - Photo (c) sena_frost, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Acraea neobule, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevewoodhall

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 09:38 ΠΜ SAST
Anomis sabulifera - Photo (c) Christine Sydes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Sydes
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Anomis sabulifera, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfachim

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 02:44 ΜΜ CEST
Idaea dimidiata - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Idaea dimidiata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carasylvia

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 12:13 ΜΜ SAST
Sevenia boisduvali - Photo (c) Michaelwild, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Sevenia boisduvali, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carasylvia

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 01:57 ΜΜ SAST
Sevenia boisduvali - Photo (c) Michaelwild, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Sevenia boisduvali, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carasylvia

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 01:32 ΜΜ SAST
Hypolimnas anthedon - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Hypolimnas anthedon, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carasylvia

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 11:54 ΠΜ SAST
Leptomyrina gorgias - Photo (c) suncana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by suncana
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Leptomyrina gorgias, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carasylvia

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 11:58 ΠΜ SAST
Leptomyrina gorgias - Photo (c) suncana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by suncana
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Leptomyrina gorgias, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carasylvia

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 12:51 ΜΜ SAST
Leptotes pirithous - Photo (c) katunchik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by katunchik
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Σύνθετο Leptotes pirithous, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carasylvia

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 03:45 ΜΜ SAST
Afromurzinia lutescens - Photo (c) Ricky Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricky Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Afromurzinia lutescens, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carasylvia

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 03:55 ΜΜ SAST
Chiasmia subcurvaria - Photo (c) Wolf-Achim and Hanna Roland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wolf-Achim and Hanna Roland
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Chiasmia subcurvaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carasylvia

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 01:33 ΜΜ SAST
Protogoniomorpha parhassus - Photo (c) Stefaneakame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefaneakame
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Protogoniomorpha parhassus, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carasylvia

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 03:52 ΜΜ SAST
Chiasmia subcurvaria - Photo (c) Wolf-Achim and Hanna Roland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wolf-Achim and Hanna Roland
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Chiasmia subcurvaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carasylvia

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 11:36 ΜΜ SAST
Ctenoplusia limbirena - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roger C. Kendrick
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Ctenoplusia limbirena, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

widdiesgroup

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 06:10 ΜΜ SAST
Leptotes pirithous - Photo (c) katunchik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by katunchik
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Σύνθετο Leptotes pirithous, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katuchka

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 11:22 ΠΜ SAST
Cacyreus lingeus - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Cacyreus lingeus, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveball

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 12:47 ΜΜ SAST
Lachnocnema - Photo (c) magdastlucia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by magdastlucia
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Γένος Lachnocnema, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 08:14 ΜΜ SAST
Papilio dardanus - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Papilio dardanus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizjc

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 10:50 ΠΜ SAST
Cigaritis natalensis - Photo (c) Graeme White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Graeme White
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Cigaritis natalensis, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katuchka

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 11:14 ΠΜ SAST
Bicyclus - Photo (c) kibuyu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rachel_grace: Γένος Bicyclus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 860