Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshwalker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 11:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebecca145

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 01:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshwalker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 01:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbailey806

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 01:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yawwhite

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 11:48 ΠΜ EDT

Περιγραφή

prey of brilliant jumping spider (Phidippus clarus)

Ετικέτες

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

carolinabean

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 02:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolinabean

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 12:20 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolinabean

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 03:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pucak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023

Περιγραφή

Leucogyrophana?
(DOI: 10.1139/b78-235)
Substrate. Dead hardwood.
Habit. Few
Odor. None
Taste. Not determined.

Reference. FLW-20230128-05

https://www.facebook.com/groups/869172633170329/posts/5818627874891422

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alliecat1881

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 04:18 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpearlstein1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 05:28 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpearlstein1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 03:30 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pucak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022

Περιγραφή

Yellow staining slight. Brackets were damp. Needs retesting when dry.
Substrate. Dead hardwood
Reference. WCH-20221128-02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahduhon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 03:04 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Not staining yellow

They must be S. fasciatum but these are quite colorful, and usually I see them with some grey zones

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pucak

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2018

Περιγραφή

Substrate. Dead hardwood
Reference. WCH-20180701-01

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calvinwalford

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 10:41 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah211

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 09:54 ΠΜ EST

Περιγραφή

On a snag.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curious1_ls

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 11:53 ΠΜ EST

Περιγραφή

Egg case

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camga24

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 05:26 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildowl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 03:46 ΜΜ EDT
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

tamari001

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 01:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgiano

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 04:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantcape

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 06:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christydavison

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 12:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

c_birds

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Περιγραφή

"Furry" was born in the spring of 2022. Recognized by her very furry tail and her frequent habit of standing up.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshwalker

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 07:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcanglin

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 11:02 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eg07513

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 09:02 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Substrate: fallen branch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcross7

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 02:48 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Built in poison ivy

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jup1t3r

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 10:28 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christydavison

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 10:10 ΠΜ EDT

Περιγραφή

7-16

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smbirdsnstuff

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 10:45 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Not sure why the red/orange is missing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nonbinary-naturalist

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 12:22 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_billings

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

nest on the ground. parent flew a little ways away

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

captainmantis37

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 12:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanieadc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 02:13 ΜΜ EST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

traceystanton2

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 02:47 ΜΜ EDT

Περιγραφή

A fungus found alongside the trail at Warwoman Dell. I couldn't identify it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supertiger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 11:09 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_vest

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 04:34 ΜΜ EST

Περιγραφή

These were old. Right under a hardwood tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινος Χυμοπότης (Sphyrapicus varius)

Παρατηρητής

anthony296

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Observation is of the damaged bark

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caverdon24

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 10:27 ΠΜ EST

Τόπος

Athens, GA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 01:21 ΜΜ EST

Τόπος

Chaplin, CT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on decorticated wood on a forested trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmmonk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 10:21 ΠΜ EDT

Περιγραφή

photos by musellarose

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 05:49 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleycabrera13

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 11:36 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peroed

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 12:28 ΜΜ EDT

Περιγραφή

In web in open area of woods near creek. Getting ready to feed on a Yellowjacket

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπομέα (Γένος Ipomoea)

Παρατηρητής

dboddiford

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 04:53 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Found in the wild.
Savannah Botanical Gardens
Chatham County, GA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim323

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 09:42 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scrubfae

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 03:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpearlstein1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 05:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dunwoodylabs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 10:33 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπομέα (Γένος Ipomoea)

Παρατηρητής

nramooncricket

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 02:24 ΜΜ EDT

Τόπος

Montezuma (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)

Παρατηρητής

megan1296

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 02:46 ΜΜ EDT

Περιγραφή

large insect found on the sidewalk (thumb for scale). possible Asian giant hornet?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalie_liechty

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

It made an egg cocoon for its babies and the webbing was green. Unlike it’s normal transparent web.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

icopperbug

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 10:23 ΠΜ EDT

Τόπος

Athens, GA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supertiger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

separate observation made for the spider

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supertiger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

separate observation made for the fungus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmc0611

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 04:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

longtooth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 10:08 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Hemlock oak maple. Average spore size 10 x 4 microns. Spores roughened. Branches green in iron sulphate..

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thewolftree

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 03:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas1338

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beckyb9438

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 09:54 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracemanning

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2019 02:42 ΜΜ EDT

Περιγραφή

munching on a monarch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandykeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Special concern status in NJ.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan1202

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 12:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrll

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2020 04:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patchbennett

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2020 06:44 ΜΜ EDT