Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howlin_jay

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 10:13 ΠΜ EST
Tolypocladium - Photo (c) Alden Dirks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alden Dirks
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Γένος Tolypocladium, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waspaganda

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 02:23 ΜΜ EST

Τόπος

Hiawassee, GA, US (Google, OSM)
Scleroderma polyrhizum - Photo (c) Jonny Renato Ferrari, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jonny Renato Ferrari
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Scleroderma polyrhizum, Ένα μέλος του Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_dm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 11:20 ΠΜ EST
Stereum fasciatum - Photo (c) Misha Zitser, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Misha Zitser
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Stereum fasciatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_dm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 11:17 ΠΜ EST
Trametes versicolor - Photo (c) Christine Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Young
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_dm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 11:18 ΠΜ EST
Trametes betulina - Photo (c) Björn S..., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Trametes betulina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)

Παρατηρητής

steven_dm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 11:15 ΠΜ EST
Εννιάζωνο Αρμαντίλλο - Photo (c) fm5050, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fm5050
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_dm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 11:16 ΠΜ EST
Trichaptum - Photo (c) Claire O'Neill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Claire O'Neill
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Γένος Trichaptum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_dm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 08:24 ΠΜ EST
Gloeophyllum sepiarium - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Gloeophyllum sepiarium, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neanderthal-moth

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 04:32 ΜΜ EST

Περιγραφή

A rare sight for December, but it's warm. This is the only milkwort bloom I saw

Polygala lutea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Austin Pursley
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Polygala lutea, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_dm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 08:08 ΠΜ EST
Astraeus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Γένος Astraeus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thoscole

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 04:48 ΜΜ EST

Περιγραφή

Trail and riverside in the CRNRA.

Elaeagnus pungens - Photo (c) Kenny, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kenny
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Elaeagnus pungens, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_dm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 08:09 ΠΜ EST
Laccaria laccata - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Laccaria laccata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_dm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 08:15 ΠΜ EST
Scleroderma polyrhizum - Photo (c) Jonny Renato Ferrari, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jonny Renato Ferrari
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Scleroderma polyrhizum, Ένα μέλος του Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neanderthal-moth

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 03:23 ΜΜ EST

Περιγραφή

I love these

Amanita persicina - Photo (c) tshearer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Amanita persicina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_dm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 08:24 ΠΜ EST
Gloeophyllum sepiarium - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Gloeophyllum sepiarium, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυκόπερδο (Γένος Lycoperdon)

Παρατηρητής

steven_dm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 08:51 ΠΜ EST
Λυκόπερδο - Photo (c) Sean Crawford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sean Crawford
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Λυκόπερδο (Γένος Lycoperdon)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igblakehassnakes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 10:39 ΠΜ EST
Irpiciporus pachyodon - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Irpiciporus pachyodon, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcross7

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 01:11 ΜΜ EST
Andropogon tenuispatheus - Photo (c) tex_66, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by tex_66
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Andropogon tenuispatheus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillybyrd

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)
Metatrichia vesparia - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Metatrichia vesparia, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

candicehillis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 02:24 ΜΜ EST
Ganoderma curtisii - Photo (c) liznbarb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by liznbarb
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Ganoderma curtisii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabrina_gale

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 04:15 ΜΜ EST
Russula - Photo (c) Holger Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prmczac

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Occurring on a downed Mimosa tree.

Irpiciporus pachyodon - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Irpiciporus pachyodon, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mxkhan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 09:26 ΠΜ EDT
Russula - Photo (c) Holger Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_dm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 09:56 ΠΜ EST
Trametes lactinea - Photo (c) Adam Hull, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Hull
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Trametes lactinea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_dm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 09:57 ΠΜ EST
Trametes versicolor - Photo (c) Christine Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Young
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_dm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 10:08 ΠΜ EST
Panellus stipticus - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Panellus stipticus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_dm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 10:34 ΠΜ EST
Inocutis ludoviciana - Photo (c) Darling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Darling
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Inocutis ludoviciana, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_dm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 10:37 ΠΜ EST
Pleurotus ostreatus - Photo (c) N.W.R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by N.W.R
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Σύνθετο Pleurotus ostreatus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_dm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 11:00 ΠΜ EST
Xylaria - Photo (c) Henri Holbrook, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henri Holbrook
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Γένος Xylaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_dm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 11:00 ΠΜ EST

Περιγραφή

Somewhere between corraloides and americanum in appearance.

Hericium - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pucak: Γένος Hericium, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 194595