Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 02:13 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jblinde

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 12:25 PM CST

Περιγραφή

According to the weather app on my phone temperature was just above freezing. Birds were very active, especially the robins and dark eyed juncos.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 08:48 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggilker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 01:54 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mclanekate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 01:11 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 07:25 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k8thegr8

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 12:22 PM CDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

mbintexas

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 04:55 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 10:51 AM CST

Περιγραφή

Male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rick57

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2019 11:08 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

cwd912nb

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 12:34 PM CDT

Περιγραφή

Perhaps Flat-tailed Leafcutter Bee (Megachile mendica).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshmols

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2019 08:05 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

charley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2019 12:03 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

wesley4

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2017 09:12 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rrichter

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2017 01:23 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndarling

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2017 11:19 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnny_ray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2016 11:57 PM CDT