Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 11:05 AM CST
Lamium amplexicaule - Photo (c) hchuang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Lamium amplexicaule, Ένα μέλος του Λάμιο (Γένος Lamium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 11:15 AM CST
Αγριοπασχαλιά - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgoralczyk1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 08:37 AM CST
Ilex decidua - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Ilex decidua, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)

Παρατηρητής

transvot

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 04:45 PM CST
Βατραχιοειδή - Photo (c) cco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ogle
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

screserve

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 04:40 PM UTC
Melanerpes carolinus - Photo (c) Virginia (Ginny) Sanderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Melanerpes carolinus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amywafl

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 07:36 AM CST

Περιγραφή

The repetitive call in the background that's [going up and down in tone?]. Not sure how to describe it.

Στρουθιόμορφα - Photo (c) Mark Watson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 10:07 AM HST
Photinia × fraseri - Photo (c) elspethshipton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Photinia × fraseri, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Τμήμα Taraxacum)

Παρατηρητής

username21

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 10:43 AM CST
Ταράξακος - Photo (c) lonnyholmes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Ταράξακος (Τμήμα Taraxacum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

username21

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 10:40 AM CST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

username21

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 10:40 AM CST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

username21

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 10:41 AM CST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

username21

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 11:00 AM CST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)

Παρατηρητής

curranjw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 11:23 AM MST
Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

assmann

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 01:26 PM CST
Poecile carolinensis - Photo (c) Mark Peck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Poecile carolinensis, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

assmann

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 01:24 PM CST
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Jen Goellnitz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbarton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 01:30 PM CST
Columbina inca - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Columbina inca, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

candice179

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 11:43 AM CST
Cynipoidea - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Υπεροικογένεια Cynipoidea, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rick57

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 09:58 AM CST
Αμερικανικό Σφυριχτάρι - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Αμερικανικό Σφυριχτάρι (Mareca americana)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

rick57

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 09:49 AM CST
Δεκαοχτούρα - Photo (c) Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosie29

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 02:07 PM UTC
Claytonia virginica - Photo (c) beautifulcataya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Claytonia virginica, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heather_b

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 07:19 PM UTC
Diabrotica undecimpunctata - Photo (c) molanic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Diabrotica undecimpunctata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daphne1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 01:56 PM CST

Τόπος

Mansfield (Google, OSM)
Berberis × hortensis - Photo (c) Erikim Ferreira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Berberis × hortensis, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petew59

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 04:59 PM CST
Lonicera maackii - Photo (c) Ken Potter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Lonicera maackii, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janlapine

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 01:51 PM CST
Αμερικανική Καρδερίνα - Photo (c) Mdf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Αμερικανική Καρδερίνα (Spinus tristis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkegirlbptmn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 12:18 PM CST
Ligustrum quihoui - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Ligustrum quihoui, Ένα μέλος του Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkegirlbptmn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 12:36 PM CST
Cocculus carolinus - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Cocculus carolinus, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dallasgreg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 02:47 PM UTC
Lonicera maackii - Photo (c) Ken Potter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Lonicera maackii, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

cpowel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 03:57 PM UTC
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

lindasbsanford

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 09:15 AM CST
Λιγούστρο Το Κίτρινο - Photo (c) Randi MacDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

lindasbsanford

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 09:47 AM CST
Λιγούστρο Το Κίτρινο - Photo (c) Randi MacDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη postoak: Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 17833