Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ντουγκόνγκ (Dugong dugon)

Παρατηρητής

shkmeyer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

freddesmoulins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 07:09 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilie_ducouret

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_henry

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 04:29 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2007 12:03 PM +11

Τόπος

Ouvéa, NC-IL, NC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2007 12:24 PM +11

Τόπος

Maré, NC-IL, NC (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2007 05:05 PM +11

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2007 12:21 PM +11

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adurbano

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 01:20 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 12:16 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeff_melvaine

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2010 01:21 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeff_melvaine

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2010 01:20 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2015 03:08 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philiptdotcom

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2010

Περιγραφή

The world's next carnivorous plant? (Notice the atypical leaves whose margins are fused; consider similarities to leaves of Sarracenia & Nepenthes.) :) :) :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Nord, NC (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2010 01:14 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 03:56 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 08:22 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2019 04:09 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 02:23 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 02:32 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 02:23 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 01:52 PM +11

Περιγραφή

Depth : 1-6m
Spotted by @pl_stenger

Ετικέτες

Chromista

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 01:53 PM +11

Περιγραφή

Depth : 6-12m

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 12:51 PM +11

Περιγραφή

Depth : 15-22m

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2017 11:44 AM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2021 04:29 PM +11

Τόπος

Gi (Google, OSM)

Περιγραφή

Depth : 0-8m

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2020 12:58 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 10:39 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 11:44 AM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewatchwidow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2019 03:52 PM +13

Τόπος

Bourail, NC-SU, NC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 10:04 AM +11

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 10:22 AM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2019 11:15 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2020 12:41 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 09:04 AM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_bennett

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 01:13 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_bennett

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019 09:52 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_bennett

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019 09:32 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_bennett

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019 11:57 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_bennett

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019 04:03 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heni

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2017 10:05 AM NZST

Τόπος

Waya island, Fiji (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonnicholas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2019 10:27 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonnicholas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2019 02:45 PM NZDT

Τόπος

Tongatapu, Tonga (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonnicholas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2019 02:20 PM NZDT

Τόπος

Nuku'alofa, Tonga (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonnicholas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2019 02:52 PM NZDT

Τόπος

Nuku'alofa, Tonga (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonnicholas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2019 01:37 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_chapman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2018 03:42 PM +11

Περιγραφή

Shell on the shore near the Mouli Bridge on Ouvea, New Caledonia. Photographed on 25 October 2018.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 10:25 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danharville

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2011 06:33 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2020 10:35 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 09:47 PM +11

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 10:03 PM +11

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 09:36 PM +11

Περιγραφή

Not sure about the id

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2019 07:17 PM HST

Τόπος

Kwa We Dare (Google, OSM)

Ετικέτες