Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shkmeyer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 01:43 PM UTC
Linckia multifora - Photo (c) Tony Wood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Linckia multifora, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ντουγκόνγκ (Dugong dugon)

Παρατηρητής

shkmeyer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)
Ντουγκόνγκ - Photo (c) Damien Brouste, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Ντουγκόνγκ (Dugong dugon)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2008 11:27 AM +11
Astrogorgia dumbea - Photo (c) juju98, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Astrogorgia dumbea, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

shkmeyer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)
Πράσινη Χελώνα - Photo (c) Lennart Hudel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shkmeyer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)
Turbinaria reniformis - Photo (c) Tom Heijnen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Turbinaria reniformis, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shkmeyer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 01:19 PM UTC
Mitra mitra - Photo (c) Anders Sandberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Mitra mitra, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shkmeyer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 01:05 PM UTC
Sterna sumatrana - Photo (c) Allan Lugg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Sterna sumatrana, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderingsalamander

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2019 05:16 PM PDT

Περιγραφή

Spikey aquatic snail found on gravel in small stream

Clithon recluzianum - Photo (c) wanderingsalamander, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Clithon recluzianum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_bennett

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2019 03:13 PM NZST
Atactodea striata - Photo (c) Cynthia Yau, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Atactodea striata, Ένα μέλος του Βενεροειδή (Τάξη Venerida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thierrygalois

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2017 03:41 PM UTC

Περιγραφή

Observation en bordure du lac de Tamoa.

Tramea transmarina - Photo (c) 台灣水鳥研究群 彰化海岸保育行動聯盟, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Tramea transmarina, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shkmeyer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)
Acropogon bullatus - Photo (c) Pierre-Louis Stenger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Acropogon bullatus, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shkmeyer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2020 03:06 PM UTC
Rhachistia histrio - Photo (c) Christian Langner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Rhachistia histrio, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shkmeyer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 01:20 PM UTC
Orthetrum caledonicum - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Orthetrum caledonicum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilie_ducouret

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 05:12 PM UTC
Cyathopsis albicans - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Cyathopsis albicans, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilie_ducouret

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 05:19 PM UTC
Schizaea dichotoma - Photo (c) jacqui-nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Schizaea dichotoma, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 09:35 PM +11

Ετικέτες

Cnipsus rachis - Photo (c) Christian Langner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Cnipsus rachis, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)

Παρατηρητής

thierrygalois

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2017 03:02 PM UTC

Περιγραφή

Perithemis domitia?? à confirmer

Λιβελουλίδες - Photo (c) Chris Burwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)

Παρατηρητής

thierrygalois

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2017 10:17 AM UTC

Περιγραφή

Pas sûr de l'espèce. à vérifier.

Orthetrum caledonicum - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Orthetrum caledonicum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thierrygalois

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2018 03:47 PM UTC

Περιγραφή

Observée en bordure de la Tamoa en grand nombre.

Diplacodes haematodes - Photo (c) Wayne Robinson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Diplacodes haematodes, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thierrygalois

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2017 10:22 AM UTC

Περιγραφή

Observation en bordure du lac de Tamoa.

Orthetrum caledonicum - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Orthetrum caledonicum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)

Παρατηρητής

thierrygalois

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2018 04:11 PM UTC

Περιγραφή

Observation en bordure de la Yaoué.

Eoargiolestes ochraceus - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Eoargiolestes ochraceus, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2019 08:14 PM HST

Ετικέτες

Leosthenes aquatilis - Photo (c) Damien Brouste, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Leosthenes aquatilis, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2019 07:52 PM HST

Ετικέτες

Cnipsus rachis - Photo (c) Christian Langner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Cnipsus rachis, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2019 09:30 PM HST

Περιγραφή

Maybe Cnipsus Rachis

Ετικέτες

Cnipsus rachis - Photo (c) Christian Langner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Cnipsus rachis, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2019 08:13 PM HST

Ετικέτες

Leosthenes aquatilis - Photo (c) Damien Brouste, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Leosthenes aquatilis, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2019 10:35 PM HST

Ετικέτες

Labidiophasma rouxi - Photo (c) Damien Brouste, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Labidiophasma rouxi, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2019 11:42 PM HST

Ετικέτες

Labidiophasma rouxi - Photo (c) Damien Brouste, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Labidiophasma rouxi, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2020 09:01 PM HST

Ετικέτες

Labidiophasma rouxi - Photo (c) Damien Brouste, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Labidiophasma rouxi, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2020 11:29 PM HST

Τόπος

Nakada (Google, OSM)

Ετικέτες

Cnipsus rachis - Photo (c) Christian Langner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Cnipsus rachis, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 09:33 PM +11

Ετικέτες

Cnipsus rachis - Photo (c) Christian Langner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pl_stenger: Cnipsus rachis, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1030