Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frnndo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2024 12:13 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soolquipildor

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 01:52 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninawenoli

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 03:23 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tommy_andriollo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 08:10 ΠΜ -05

Τόπος

Quijos, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adeilsonmelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 02:43 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathias_dezetter

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

San Martín, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia_mejia_de_mendoza

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 12:54 ΜΜ UTC

Τόπος

Danlí, Honduras (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 04:29 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 11:47 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcos_moises

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 04:47 ΜΜ -05

Τόπος

06206, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabnaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 07:20 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinalab

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 07:52 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biomostrando

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 03:40 ΜΜ -05

Τόπος

06720, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2015 09:50 ΜΜ -05

Περιγραφή

Thespidae (Thespid Mantises). Photographed at Owlet Lodge, Amazonas Department, Peru on 19 October 2015.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjyoreis

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 03:57 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liakajiki

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 09:50 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buddyfede

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 03:44 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wellima

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 04:50 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)

Παρατηρητής

bettikz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2019 03:43 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pajeu

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luizk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 07:59 ΜΜ -03

Τόπος

Rio Sagrado (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)

Παρατηρητής

raquel101

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2019 06:00 ΠΜ -05

Τόπος

17001, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmjo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 06:37 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prengelv

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2020 04:54 ΜΜ -05

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thi_senoritho

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 10:03 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasweissheimer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 10:20 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathanaguirre

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 02:04 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reb3k

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 10:05 ΠΜ -04

Τόπος

Anaco (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pilar_gsz

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2017 02:03 ΜΜ CEST

Τόπος

Huánuco, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saberver

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 05:03 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerritt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 06:05 ΠΜ -05

Τόπος

San Martin, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claraangel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2020 06:26 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegodeza

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2020 03:08 ΜΜ -05

Περιγραφή

idk the specie

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcos_moises

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 05:14 ΜΜ -05

Τόπος

06206, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 09:37 ΠΜ -05

Τόπος

Around Canaan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 07:20 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegodeza

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 03:40 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)

Παρατηρητής

tapi45

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 08:54 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idk4

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 04:15 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmago

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 07:39 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anto44

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 12:32 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 05:19 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alemsqdt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 05:00 ΜΜ -03

Περιγραφή

bajo V. aroma en pastizal
under V. aroma in grassland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alemsqdt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 04:31 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

facundovarelab

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 02:58 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcela212

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022

Τόπος

El Prata Viejo (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardomoyano

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 08:33 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlossch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 10:13 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 08:55 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edagarjuliano

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2018 12:05 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαντώδη (Τάξη Mantodea)

Παρατηρητής

rafas-lara

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2019 12:38 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαντώδη (Τάξη Mantodea)

Παρατηρητής

rafas-lara

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2019 12:43 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gra-moll

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2021 06:10 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leobarragan

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 02:55 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmago

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 08:07 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbar82

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Córdoba, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbar82

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Córdoba, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leobarragan

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 02:07 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msantillan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 07:42 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαντώδη (Τάξη Mantodea)

Παρατηρητής

brisanieve30

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 05:06 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2014 09:17 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebabenavente

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 04:10 ΜΜ -03