Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulonogueira1

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 03:28 ΜΜ -03
Stagmatoptera - Photo (c) Célio Moura Neto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Γένος Stagmatoptera, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulopaiva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 09:11 ΠΜ -03
Miobantia - Photo (c) Caroline Camargo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Caroline Camargo
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Γένος Miobantia, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leosmutny

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 08:24 ΜΜ -05
Vates - Photo (c) Projeto Mantis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Projeto Mantis
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Γένος Vates, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demianhiss

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2020 08:10 ΜΜ -05
Vates weyrauchi - Photo (c) Lindsey Cathcart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lindsey Cathcart
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Vates weyrauchi, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 11:17 ΠΜ -03
Photina - Photo (c) Diogo Luiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Diogo Luiz
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Γένος Photina, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 04:27 ΜΜ -03
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Zoolea orba, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 12:55 ΜΜ -03

Περιγραφή

Encontrado de novo no mesmo local da véspera, o que me parece digno de nota: nunca havia encontrado um louva-a-deus que permanecesse localizado...

Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Zoolea orba, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

widus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2014 09:21 ΠΜ -03
Pseudoxyops - Photo (c) Darwin Varela Lascano, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Darwin Varela Lascano
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Γένος Pseudoxyops, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiagolyra

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2023 06:54 ΠΜ -03
Eumusonia - Photo (c) Valério Vilela, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valério Vilela
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Γένος Eumusonia, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_apaza_ticona

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 08:00 ΜΜ -04

Τόπος

Caranavi, Bolivia (Google, OSM)
Vates weyrauchi - Photo (c) Lindsey Cathcart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lindsey Cathcart
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Vates weyrauchi, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)

Παρατηρητής

diogoluiz

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 05:08 ΜΜ -03
Τιπουλίδες - Photo (c) whrenwraith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo227

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 05:02 ΜΜ -03

Τόπος

Fazenda Bananal (Google, OSM)
Acanthopinae - Photo (c) Alan Rodríguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan Rodríguez
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Υποοικογένεια Acanthopinae, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielsd

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 11:48 ΠΜ -03
Pseudovates - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Γένος Pseudovates, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro_lafin_

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 02:53 ΜΜ -03
Parastagmatoptera - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Γένος Parastagmatoptera, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogoluiz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2023 09:30 ΠΜ -03
Thesprotia - Photo (c) Cletus Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Γένος Thesprotia, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronaldmoripezo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 04:13 ΜΜ -05
Angela - Photo (c) Didier Descouens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Γένος Angela, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2018 03:17 ΜΜ CET

Περιγραφή

Collection of OTS La Selva

Vates pectinicornis - Photo (c) Stephen_WV, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Stephen_WV
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Vates pectinicornis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronaldmoripezo

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 09:20 ΠΜ -05
Stagmatoptera binotata - Photo (c) Alice Kei Endo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alice Kei Endo
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Stagmatoptera binotata, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wbernstein

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 08:09 ΠΜ -05
Photina - Photo (c) Diogo Luiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Diogo Luiz
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Γένος Photina, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthgo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 01:02 ΠΜ -05
Musonia margharethae - Photo (c) Karina González, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karina González
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Musonia margharethae, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαντώδη (Τάξη Mantodea)

Παρατηρητής

mml

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 08:54 ΠΜ -05
Musonia margharethae - Photo (c) Karina González, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karina González
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Musonia margharethae, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_chapman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2006 11:40 ΜΜ -05

Περιγραφή

Mantis at the Allpahuayo Reserve near Iquitos, Peru. Photographed on 5 October, 2006.

Acanthops - Photo (c) smeierotto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smeierotto
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Γένος Acanthops, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2015 09:45 ΜΜ MDT
Microphotina - Photo (c) Projeto Mantis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Projeto Mantis
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Γένος Microphotina, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 07:08 ΠΜ -04

Ετικέτες

Podagrion - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Axel Recillas Bautista
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Γένος Podagrion, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demianhiss

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 07:54 ΜΜ -05
Microphotina - Photo (c) Projeto Mantis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Projeto Mantis
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Γένος Microphotina, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josefocj

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2014 04:20 ΜΜ -05

Τόπος

Orellana, Ecuador (Google, OSM)
Pseudacanthops - Photo (c) Iris Melgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Iris Melgar
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Γένος Pseudacanthops, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinthiacarvalho

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 09:59 ΠΜ -03
Thesprotia - Photo (c) Cletus Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Γένος Thesprotia, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 11:21 ΠΜ -03
Photinaini - Photo (c) César Favacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by César Favacho
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Φυλή Photinaini, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug_girl_han

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 11:54 ΜΜ AST
Vates lobata - Photo (c) sosococo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Vates lobata, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettikz

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2020 01:56 ΜΜ -03
Pseudovates spinicollis - Photo (c) Frank Thomas Sautter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frank Thomas Sautter
Η ταυτότητα του χρήστη piskomantis: Pseudovates spinicollis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1248