Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπποβοσκίδες (Οικογένεια Hippoboscidae)

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Leiria, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Leiria, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Leiria, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φουμάρια (Γένος Fumaria)

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Castelo Branco, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Castelo Branco, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Castelo Branco, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Castelo Branco, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Castelo Branco, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Leiria, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Leiria, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Leiria, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Leiria, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Leiria, PT (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Coimbra, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Coimbra, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Aveiro, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ulex minor

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Aveiro, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έχιο (Γένος Echium)

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λάμιο (Γένος Lamium)

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαξιφράγκα (Γένος Saxifraga)

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Leiria, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρίων (Υπογένος Arion)

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Leiria, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Leiria, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Leiria, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Leiria, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ulex minor

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Leiria, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τίπουλα (Γένος Tipula)

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολιστής (Υπογένος Polistes)

Παρατηρητής

pblopes275

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Portugal (Google, OSM)