Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροπετρόκλης (Oenanthe leucura)

Παρατηρητής

luissilva4

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Μαυροπετρόκλης - Photo (c) Isidro Vila Verde, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Μαυροπετρόκλης (Oenanthe leucura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrefribeiro

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 06:20 PM GMT
Nicrophorus vespillo - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Nicrophorus vespillo, Ένα μέλος του Σταφυλινοειδή (Υπεροικογένεια Staphylinoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγασκόλια Η Ποικιλωτή (Megascolia maculata)

Παρατηρητής

luissilva4

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Aveiro, PT (Google, OSM)
Μεγασκόλια Η Ποικιλωτή - Photo (c) vogelwurm, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Μεγασκόλια Η Ποικιλωτή (Megascolia maculata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

filippobasso

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 09:47 AM CEST
Ευρωπαϊκός Συκοφάγος - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Ευρωπαϊκός Συκοφάγος (Oriolus oriolus)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara_lopes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara_lopes

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Corynis - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Γένος Corynis, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara_lopes

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Zerynthia rumina - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Zerynthia rumina, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό (Anacridium aegyptium)

Παρατηρητής

manuel_rodrigues

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 12:40 PM GMT
Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό (Anacridium aegyptium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulomartins

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 10:19 AM CEST
Triturus marmoratus - Photo (c) David Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Triturus marmoratus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγομηλιά (Ruscus aculeatus)

Παρατηρητής

luiscunhamx

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 07:56 PM CEST

Τόπος

3150-253, Portugal (Google, OSM)
Λαγομηλιά - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Λαγομηλιά (Ruscus aculeatus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κονάκι (Anguis fragilis)

Παρατηρητής

internet_viking

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 06:07 PM CEST
Κονάκι - Photo (c) royc614, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Κονάκι (Anguis fragilis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κονάκι (Anguis fragilis)

Παρατηρητής

internet_viking

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 06:09 PM CEST
Κονάκι - Photo (c) royc614, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Κονάκι (Anguis fragilis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

internet_viking

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Coimbra, PT (Google, OSM)
Discoglossus galganoi - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Discoglossus galganoi, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mferreira

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 09:58 AM CEST

Τόπος

Lousã, PT-CO, PT (Google, OSM)

Περιγραφή

i1 A.dea

Phillyrea angustifolia - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Phillyrea angustifolia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουμαριά (Arbutus unedo)

Παρατηρητής

mferreira

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 10:01 AM CEST

Τόπος

Lousã, PT-CO, PT (Google, OSM)

Περιγραφή

i1 A.dea

Κουμαριά - Photo (c) majo00, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mary Joyce
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Κουμαριά (Arbutus unedo)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελατοπαπαδίτσα (Periparus ater)

Παρατηρητής

hbatista

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 04:37 PM UTC

Τόπος

Parque da paz (Google, OSM)
Ελατοπαπαδίτσα - Photo (c) nature_with_krista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Ελατοπαπαδίτσα (Periparus ater)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)

Παρατηρητής

hbatista

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 06:02 PM UTC

Τόπος

farinheira 1 (Google, OSM)
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Photo (c) Luc Viatour, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

hbatista

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 04:44 PM UTC

Τόπος

Parque da paz (Google, OSM)
Κοινή Νερόκοτα - Photo (c) Alessio Botti, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

hbatista

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 04:40 PM UTC

Τόπος

Parque da paz (Google, OSM)
Κοινή Φάσσα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)

Παρατηρητής

draposo79

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 08:31 AM WEST
Ευρωπαϊκός Κούκος - Photo (c) James West, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Αηδόνι (Luscinia megarhynchos)

Παρατηρητής

draposo79

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 08:35 AM WEST
Κοινό Αηδόνι - Photo (c) ward123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Κοινό Αηδόνι (Luscinia megarhynchos)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

draposo79

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 09:38 AM WEST
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος (Merops apiaster)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

draposo79

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 09:41 AM WEST
Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης - Photo (c) Blake Matheson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης (Saxicola rubicola)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ωχροκελάδα (Anthus campestris)

Παρατηρητής

draposo79

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 03:08 PM WEST

Τόπος

Sines, Portugal (Google, OSM)
Ωχροκελάδα - Photo (c) Sergei Drovetski, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Ωχροκελάδα (Anthus campestris)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

luisfssantos

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 04:29 PM BST

Τόπος

Silves, Portugal (Google, OSM)
Κότσυφας - Photo (c) Juan Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοτσίχλονο (Emberiza cia)

Παρατηρητής

americoguerreiro

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2017 07:36 PM WEST
Βουνοτσίχλονο - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Βουνοτσίχλονο (Emberiza cia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοκαρακάξα (Cyanopica cooki)

Παρατηρητής

luisfssantos

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 04:34 PM BST

Τόπος

Silves, Portugal (Google, OSM)
Γαλαζοκαρακάξα - Photo (c) brugorraiztelefonicanet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Γαλαζοκαρακάξα (Cyanopica cooki)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

tmfneves

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 10:46 AM BST

Τόπος

Oeiras, Portugal (Google, OSM)
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristina-carvalho

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 03:32 PM WEST
Malpolon monspessulanus - Photo (c) Bald Ibis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Malpolon monspessulanus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

joaolemoslima

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021 09:24 AM GMT

Τόπος

CiBio (Google, OSM)
Σπίνος - Photo (c) Enzio Harpaintner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pblopes275: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 686