Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarfavacho

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2020 12:14 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rick_costa

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 09:06 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulogcarvalho

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Minas Gerais, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Registro feito por Dileni Sampaio.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatimmdc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 06:13 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roberto_de_oliveira_silva

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 11:05 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mzamoner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 11:24 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandroramosduarte

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Santa Catarina, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophiavasconcelos

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 10:12 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gianlluca_au

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2021 11:44 AM -03

Τόπος

Goiânia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurubeba

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2020 02:29 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gafischer

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2019 02:26 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizmachado

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 11:25 AM -03

Τόπος

Cavalcante, GO, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglas-u-oliveira

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2019 10:49 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cascorreia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2019 11:47 AM -03

Περιγραφή

Registro feito em trilha do Parque Florestal de Sinop, MT.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbarathompson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 07:57 AM -03

Περιγραφή

2.2

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertosampaio

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 03:20 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019 10:16 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γιγάντια Βίδρα (Pteronura brasiliensis)

Παρατηρητής

claudiacrcampos

Ημερομηνία

Ιούλιος 2013

Τόπος

Goiás, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudiacrcampos

Ημερομηνία

Ιούλιος 2013

Τόπος

Mato Grosso, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cascorreia

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2019

Περιγραφή

Uma das aves comuns na área arborizada da quadra SQN 209.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2018 08:31 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolvipi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2012

Τόπος

Minas Gerais, BR (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabrewing

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2010 01:19 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2006 12:45 PM MDT

Περιγραφή

Cristalino Jungle Lodge, Mato Grosso

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edson_guilherme

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2018 01:59 PM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelson_wisnik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cintia_lepesqueur

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2014

Περιγραφή

Essa lagarta foi criada com folhas de Lafoensia pacari e o adulto adulto foi identificado pelo Vitor Becker.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulovictorv

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019 03:51 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dalmeri

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2019 02:37 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mzamoner

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2019 09:19 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eeprodossimo

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2017 01:30 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergio_bogao

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2019 10:36 PM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mzamoner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2018 01:01 PM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Τόπος

Brazil (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbarathompson

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2018

Περιγραφή

EA1,UA4

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidbraga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mzamoner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2018 09:47 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbosamo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2018 04:13 PM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joao_andriola

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandralamberts

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2015 11:51 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2011 10:17 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ultimosrefugios

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2004 04:09 PM -02

Τόπος

ES, Brasil (Google, OSM)

Περιγραφή

"Borboletinha-estaladora-azul (Hemiargus hanno) fotografado no estado do Espí­rito Santo - Sudeste do Brasil. Bioma Mata Atlântica. Registro feito em 2004.

ENGLISH: Hanno blue photographed in Espi­rito Santo state- Southeast of Brazil. Atlantic Forest Biome. Picture made in 2004."

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2017 11:14 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbedell

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2017 11:43 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2016 02:17 PM CEST