Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eclailton

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019 10:12 AM UTC

Περιγραφή

2-2-2

Mesoprepona pheridamas - Photo (c) Roger Rittmaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roger Rittmaster
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Mesoprepona pheridamas, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2014 01:34 PM MDT

Περιγραφή

WINGS Marvelous Mato Grosso Tour. Alta Floresta and Cristalino Jungle Lodge

Mesoprepona pheridamas - Photo (c) Roger Rittmaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roger Rittmaster
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Mesoprepona pheridamas, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rick_costa

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 09:06 AM HST
Mesoprepona pheridamas - Photo (c) Roger Rittmaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roger Rittmaster
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Mesoprepona pheridamas, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbarathompson

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2019 09:20 AM -03

Περιγραφή

1.3
k15

Taygetis chiquitana - Photo (c) Renata Membribes Rossato, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Renata Membribes Rossato
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Taygetis chiquitana, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renata49

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2019 09:00 AM UTC

Περιγραφή

R1 UA 2 Arm. 3

Taygetis chiquitana - Photo (c) Renata Membribes Rossato, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Renata Membribes Rossato
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Taygetis chiquitana, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolaurocha

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2019 09:06 AM -03

Περιγραφή

2.2;N3

Taygetis chiquitana - Photo (c) Renata Membribes Rossato, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Renata Membribes Rossato
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Taygetis chiquitana, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabelaoliveira1

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 11:40 AM ADT
Cissia penelope - Photo (c) djhiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by djhiker
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Cissia penelope, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabelaoliveira1

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 03:09 PM ADT
Euptychia mollina - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Euptychia mollina, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabelaoliveira1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2019 01:52 PM ADT

Τόπος

Amajari, RR, BR (Google, OSM)
Chloreuptychia herseis - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Chloreuptychia herseis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juniornog

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 08:40 AM UTC

Περιγραφή

Satyrine

Chloreuptychia herseis - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Chloreuptychia herseis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizana

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2019 08:31 AM UTC
Hamadryas chloe - Photo (c) David Geale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Geale
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Hamadryas chloe, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizana

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2020 08:29 AM UTC
Taygetis sosis - Photo (c) Roger Rittmaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roger Rittmaster
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Taygetis sosis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizana

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2020 08:29 AM UTC
Pseudodebis valentina - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Pseudodebis valentina, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizana

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2020 08:24 AM UTC
Pseudodebis valentina - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Pseudodebis valentina, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizana

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2020 07:18 AM UTC
Colobura dirce - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Colobura dirce, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παθανθές (Γένος Passiflora)

Παρατηρητής

elizana

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2019 08:55 AM UTC
Παθανθές - Photo (c) Matthew Beziat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Beziat
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizana

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2019 08:06 AM UTC
Chloreuptychia herseis - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Chloreuptychia herseis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaac_oliveira

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2020 04:04 PM HST

Περιγραφή

Occurrence of the living organism registered in the Zoobotanical Park of the Federal University of Acre - Ufac: an ecological corridor with about 144 hectares, constituting the largest green area within the urban perimeter.

Chloreuptychia herseis - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Chloreuptychia herseis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cintia_lepesqueur

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2014

Περιγραφή

lagarta criada com sucesso e adulto identificado por especialista.

Dysschema boisduvallii - Photo (c) Márcia Cristina Martins da Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Márcia Cristina Martins da Silva
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Dysschema boisduvallii, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulogcarvalho

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Minas Gerais, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Registro feito por Dileni Sampaio.

Parides burchellanus - Photo (c) Onildo João Marini Filho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Onildo João Marini Filho
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Parides burchellanus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thalita13

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 08:32 AM -03

Περιγραφή

S 3.3

Memphis moruus - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Memphis moruus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thalita13

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 08:00 AM -03

Περιγραφή

N 1.3

Euptychiina - Photo (c) Jeff Skrentny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Skrentny
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Υποφυλή Euptychiina, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thalita13

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 08:19 AM -03

Περιγραφή

N 2.3

Euptychiina - Photo (c) Jeff Skrentny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Skrentny
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Υποφυλή Euptychiina, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thalita13

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2022 07:54 AM -03

Περιγραφή

S1.2

Nhambikuara cerradensis - Photo (c) barbarathompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Nhambikuara cerradensis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thalita13

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2022 08:06 AM -03

Περιγραφή

S 1.4

Satyrini - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Φυλή Satyrini, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thalita13

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2022 08:24 AM -03

Περιγραφή

S 2.3

Euptychiina - Photo (c) Jeff Skrentny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Skrentny
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Υποφυλή Euptychiina, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thalita13

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2022 08:41 AM -03

Περιγραφή

S3.3

Nhambikuara cerradensis - Photo (c) barbarathompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Nhambikuara cerradensis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thalita13

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2022 08:48 AM -03

Περιγραφή

S 3.4

Euptychiina - Photo (c) Jeff Skrentny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Skrentny
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Υποφυλή Euptychiina, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thalita13

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2022 09:09 AM -03

Περιγραφή

S 4.2

Nhambikuara cerradensis - Photo (c) barbarathompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Nhambikuara cerradensis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thalita13

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 06:34 AM -03

Περιγραφή

N 1.1

Euptychiina - Photo (c) Jeff Skrentny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Skrentny
Η ταυτότητα του χρήστη onildo_marini: Υποφυλή Euptychiina, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 3035