Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

biovipah

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 03:47 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 02:50 PM -03

Περιγραφή

Planta Endémica, la [Phycella ornata (Miers) Nic. García]. Esta es una reclasificación de género y nombre de la especie (Placea ornata Miers ex Lindl.; según el Catálogo de Planta Vasculares de Chile- Rodriguez_etal_218 .
(*): Identificada por nodora .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_silva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 05:43 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillermovm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 06:27 PM -03

Τόπος

Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinoteroc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2000 06:55 PM -02

Περιγραφή

Abejas Nativa, la (Cadeguala occidentalis) pecoreando flores de Oreganillo (Teucrium bicolor) .
Relación Floral: Cadeguala occidentalis - (Teucrium bicolor) .
(*): Identificado por nodora .

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

molivp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 05:45 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)

Παρατηρητής

leotempesta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 11:47 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

fonturbel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 10:50 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roymackenzie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 02:39 PM -03

Περιγραφή

Sobre suelo orgánico en zona expuesta al sol

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fonturbel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 11:27 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaperezorellana

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2018 01:54 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ocoanativa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 12:07 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2012 11:24 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dani_diban_

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 02:12 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaperezorellana

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2018 01:15 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosnature

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 12:09 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

juan_gonzalez3

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021

Περιγραφή

Cerro negro san Bernardo

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αδίαντο (Γένος Adiantum)

Παρατηρητής

felipelagomarsino

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2017 12:04 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 11:52 AM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

jecar_r

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 12:43 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 02:37 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2008 01:58 PM HST

Τόπος

Kalbarri, WA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_1

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 07:48 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2007 10:21 AM HST

Τόπος

Kalbarri, WA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 03:06 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardomuoz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 10:11 AM UTC

Περιγραφή

sdr

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

florecerenelcaos

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 01:29 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernardo_segura

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 10:45 AM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niboldus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 01:20 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludovica_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2019 06:59 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στύφνος (Solanum nigrum)

Παρατηρητής

pmoralota

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 02:34 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feliperabanal

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 04:45 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esclerofila

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 01:12 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 10:18 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 10:20 PM UTC

Περιγραφή

Solanum ligustrinum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roymackenzie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 01:06 PM -03

Περιγραφή

Asociada a planta de vivero

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaperezorellana

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2017 05:13 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

nico_outdoors

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 12:24 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hualo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2012 07:21 PM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_amouroux

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

Cautín, CL-AR, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxwellhalliwell

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 12:11 PM -03

Περιγραφή

Es primera vez que veo una de este color

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

hualo

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2008 12:42 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaperezorellana

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2016 12:26 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaperezorellana

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2016 01:12 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaperezorellana

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2016 01:31 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

delafuentedario

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 02:36 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klaudts

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2020

Περιγραφή

Fotografìa corresponde a un bosque puro de Tepuañia Stipularis o Tepù.
Raro como árbol. Ramas densas algo péndulas, glabro. Produce raíces adventicias en los troncos formando un suelo falso en el bosque. Hojas pequeñas, tupidas, subcoriáceas, punteadas de glándulas.
Hábitat higrófilo, forma bosques densos e intrincados en lugares inundados y orilla de ríos y lagos, llamados tepuales. Contiene taninos que tiñen el agua. Madera muy dura, apreciada como leña

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2018 02:11 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκόψιδα (Ομοταξία Pinopsida)

Παρατηρητής

gerardocontreras

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 01:31 AM UTC

Περιγραφή

La fotografía corresponde a un alerce ubicado en Isla del Rey, comuna de Corral. Es parte de poblaciones de individuos de esta especie en su distribución más septentrional, que se encuentran insertas en zonas de protección de cursos de agua, asociadas a plantaciones forestales

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaperezorellana

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2016 12:58 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamela460

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2019 12:39 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raponchi

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjdibk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2018 12:50 PM -02

Τόπος

Parque Oncol (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ochaconm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2019 03:32 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nacho1998

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 11:16 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego_daiber

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:43 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raponchi

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yerko5

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 05:11 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

colectivo_visitante

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrich

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2015 02:50 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrich

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015

Τόπος

Los Lagos, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrich

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015

Τόπος

Los Lagos, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrich

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2015 05:22 PM -03

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fern_friend

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2019 08:41 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cvenegasd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2014

Τόπος

Bío-Bío, CL (Google, OSM)

Περιγραφή

Pitavia punctata, commonly called Pitao, is an endemic and threatened tree from coastal mountains the south of Chile.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nico_lavandero

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2016 08:58 AM -02

Περιγραφή

Desembocadura Rio Bueno.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_rufipes

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 10:43 AM ADT

Περιγραφή

estaba sobre un Quillay