Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_rufipes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 01:46 PM -03
Cistanthe grandiflora - Photo (c) FarOutFlora, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Cistanthe grandiflora, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ixofijmogenwalage

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2012 06:12 PM -03
Marchantia - Photo (c) George Shepherd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Γένος Marchantia, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franco193

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 06:05 PM UTC

Περιγραφή

Junto al agua

Chusquea culeou - Photo (c) Lera Miles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Chusquea culeou, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ana1224

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 12:02 PM -03
Lithraea caustica - Photo (c) sofia_floresm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Lithraea caustica, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ana1224

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 10:35 AM -03
Lobelia tupa - Photo (c) Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Lobelia tupa, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος
Spheniscus magellanicus - Photo (c) mbstevens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Spheniscus magellanicus, Ένα μέλος του Απτηνοδυτόμορφα (Τάξη Sphenisciformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό
Spheniscus magellanicus - Photo (c) mbstevens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Spheniscus magellanicus, Ένα μέλος του Απτηνοδυτόμορφα (Τάξη Sphenisciformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό
Spheniscus magellanicus - Photo (c) mbstevens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Spheniscus magellanicus, Ένα μέλος του Απτηνοδυτόμορφα (Τάξη Sphenisciformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauriciobastian

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 01:07 PM -03
Lobelia polyphylla - Photo (c) Javier Conejeros Gastó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Lobelia polyphylla, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 05:05 PM -03
Cestrum parqui - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Cestrum parqui, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

paulasman

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2016 10:17 AM EST
Embothrium coccineum - Photo (c) john_barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Embothrium coccineum, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 04:26 PM -03
Hymenophyllum cruentum - Photo (c) ludovica_, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Hymenophyllum cruentum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 05:49 PM -03
Chaenomeles - Photo (c) LUPRA, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Γένος Chaenomeles, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javiercg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 03:53 PM -03
Σελινώδη - Photo (c) Mike Tidwell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Σελινώδη (Τάξη Apiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tihare

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 06:37 PM -03
Solanum crispum - Photo (c) M a n u e l, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Solanum crispum, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javiercg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 01:49 PM -03
Solanum furcatum - Photo (c) Jardín Botánico Nacional, Viña del Mar, Chile, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Solanum furcatum, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javiercg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 01:46 PM -03
Muehlenbeckia hastulata - Photo (c) sofia_floresm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Muehlenbeckia hastulata, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tihare

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 07:04 PM -03
Colliguaja salicifolia - Photo (c) orlandomontes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Colliguaja salicifolia, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tihare

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 07:04 PM -03
Colliguaja odorifera - Photo (c) Javier Conejeros Gastó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Colliguaja odorifera, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javiercg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 01:14 PM -03
Baccharis salicifolia - Photo (c) Becca Hackett-Levy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Baccharis salicifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javiercg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 01:18 PM -03
Maytenus boaria - Photo (c) reinderw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Maytenus boaria, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enriquecruz

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Chile (Google, OSM)
Saxegothaea conspicua - Photo (c) Diego Alarcón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Saxegothaea conspicua, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leotempesta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Los Lagos, CL (Google, OSM)
Saxegothaea conspicua - Photo (c) Diego Alarcón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Saxegothaea conspicua, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

majoaraya

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 02:05 PM -03
Trichocereus chiloensis - Photo (c) ebrandis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Trichocereus chiloensis, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcarinao

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 10:53 AM -03
Tristerix corymbosus - Photo (c) Francisco E. Fonturbel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Tristerix corymbosus, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daver

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2004 03:17 PM PST

Τόπος

La Campana NP (Google, OSM)

Ετικέτες

Puya alpestris zoellneri - Photo (c) Eric Rojas Abarca, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Puya alpestris ssp. zoellneri, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecilia_vegas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 05:10 PM -03

Περιγραφή

A los pies de un gran coihue

Gavilea - Photo (c) pabloendemico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Γένος Gavilea, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

sofocat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 05:11 PM -03
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 05:32 PM -03
Nothofagus obliqua - Photo (c) Dick Culbert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Nothofagus obliqua, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolearcaya

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 05:36 PM -03
Nothofagus obliqua - Photo (c) Dick Culbert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nodora: Nothofagus obliqua, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 4349