Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 02:14 PM ADT

Περιγραφή

FYI @johnklymko @neilvinson @laura_clarke My first this year, in a new location and a new county record :) Found during a pollinator survey at Wolfe Lk

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 02:40 PM ADT

Περιγραφή

Heads up @neilvinson @laura_clarke
New for the park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 01:44 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 11:02 AM ADT

Περιγραφή

I think this is an Aphilanthops frigidus male, but the continuous band on T1 seems unusual?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 12:04 PM ADT

Περιγραφή

Heads up @neilvinson @laura_clarke
If correct, New for the park and pollinator garden, using Solidago canadensis mostly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 01:43 PM ADT

Περιγραφή

New for the park
@neilvinson @laura_clarke
Found feeding on pollen of Pearly Everlasting in the Pollinator Garden :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 12:29 PM ADT

Περιγραφή

Provided my ID is correct,
this is new for the park

@neilvinson @laura_clarke

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 04:08 PM ADT

Περιγραφή

New for the park **
Individual #3 seen (Based on elytral markings)
@neilvinson @laura_clarke @jdee @stubirdnb @becksinsects @sinclvan6 @johnklymko @bobharding

Update, Aug 24th: This one is actually the THIRD individual I photographed that day. I will post the other two separately.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 03:45 PM ADT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 01:42 PM ADT

Περιγραφή

@neilvinson @laura_clarke
If confirmed, new species for the park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 12:12 PM ADT

Περιγραφή

New species for the park found in pollinator garden during BioBlitz :)
@sinclvan6 @neilvinson @laura_clarke

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 05:21 PM ADT

Περιγραφή

In a great big Dogwood (Pagoda?) growing next to the pking lot. This was a good-sized wasp, larger than any Ancistrocerus I have seen. Presuming my ID is correct, has this species ever been reported in Atlantic Canada? @matthias22 @johnklymko @heatherholm

Heads up, @neilvinson @laura_clarke
I am awaiting further info on this wasp. It may be new for all of Atlantic Canada. As far as I know, it was only known for southern Ontario in Canada as of 2008. I saw it on the big Dogwood next to the pking lot at the VRC.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 04:01 PM ADT

Περιγραφή

@neilvinson @laura_clarke Confirmed: A new bee for the park, found in the pollinator garden.
😀

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 02:59 PM ADT

Περιγραφή

Heads up @sinclvan6 @neilvinson @laura_clarke. New species for the park found the day before the beginning of the BioBlitz in the native garden/regen area behind the VRC.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 12:37 PM ADT

Περιγραφή

Those pleats on the back are pretty funky! @matthias22

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 03:24 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 10:39 AM ADT

Περιγραφή

If correct, new for the park @neilvinson @laura_clarke

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 11:37 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 12:35 PM ADT

Περιγραφή

The Genus is new to me and new for the park. I see that there are four species listed on the ACCDC site for NB: S. foederalis, S. labiata, S, nitida and S. subemarginata. When I go look on Discover Life, the Stelis listed that seems to fit best is S. subemarginata, as each of the yellow bands on tergites 1-5 seem to be slightly interrupted medially.
Heads up @neilvinson @laura_clarke @sinclvan6

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahvdr

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 02:06 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 04:40 PM ADT

Περιγραφή

I wonder if this is a B. vagans male, or perhaps B. sandersoni? I will upload more images soon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 04:25 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahvdr

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 11:36 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 03:00 PM ADT

Περιγραφή

Many thanks to @jdee for bringing me to this spot and sharing a great day in the field where we saw so much, despite the temps not getting above 15C during the day. It was only around 12C when we saw the tiger beetles.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 02:10 PM ADT

Περιγραφή

I may not have enough of a patch to confirm/deny ID, but all of the patches around seemed to show the "c-shaped areoles" typical of R. lecanorinum. Whether it is that or R. geographicum, either way, it's new to me :)
@agave6_tomwalker

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 10:09 AM ADT

Περιγραφή

New for the park
@laura_clarke @neilvinson

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 11:58 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 03:54 PM ADT

Περιγραφή

In the Pollinator Garden.
If correct, New for the park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 11:50 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 11:10 AM ADT

Περιγραφή

In the Pollinator Garden
This native species is known to use commercial bee houses put out for the introduced Alfalfa Leafcutter Bees (A. rotundata). This female was seen several times over a two-hour period returning to this house and using this particular hole frequently, the fourth hole from the left in the bottom row of the northernmost bee house. She was also observed using Flat-topped Goldenrod (Euthamia graminifolia) repeatedly and also two of the Aster species @neilvinson @mdblax Check it out!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 03:02 PM ADT

Περιγραφή

In the Pollinator Garden
If correct, new for the park.
When comparing with others in iNat and Bug Guide, this is what I think it is. Would love confirmation if possible from these images.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 01:01 PM ADT

Περιγραφή

New for the park
In the pollinator garden
On Pearly Everlasting

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 12:23 PM ADT

Περιγραφή

On Solidago. Just maybe(e) Melissodes druriellus female?
@neilvinson I thought this chonky bee was pretty cool. New for the garden and park, I think (but maybe not). Several other new ones pending (see other recent observations in same location). It would be neat if the others involved with this pollinator project would also join iNat so I could tag them too @laura_clarke. In the meanwhile, I will continue trying to give weekly or bi-weekly updates. It's just hard to keep up as new things are popping up almost daily (when I can check, that is). The garden is just buzzing with cool things now, as so many more flowers are opening. Pretty exciting!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 12:27 PM ADT

Περιγραφή

On Solidago. Is this right @matthias22
If correct, new for park and Maritimes on iNat and Bug Guide
Another heads up @neilvinson @laura_clarke

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 11:11 AM ADT

Περιγραφή

New for the park
in the pollinator garden
On Pearly Everlasting
@neilvinson @laura_clarke Heads up
Nice bluish eye on this tiny Digger Wasp.
@matthias22 @susanna_h @johnascher It sure looks similar to this Oxybelus found in Edmunston by Richard Migneault in 2013:
https://bugguide.net/node/view/881202

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 01:19 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 06:02 AM ADT

Τόπος

Albert, CA-NB, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 03:09 PM ADT

Περιγραφή

In pollinator garden. New for the park and region, apparently :D
@laura_clarke

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 02:44 PM ADT

Περιγραφή

In pollinator garden- Initially, this large, impressive robber fly landed on my pant leg during our pollinator garden meeting! It then moved over to one of the bee houses. It was the size of a large Laphria sp, so not a small fly. Something close to Laphria canis, or something else entirely (not even sure of Genus)?
@robcannings @tristanmcknight

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 12:46 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2020 12:25 PM AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cchapman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2020 12:49 AM EST

Περιγραφή

Cultural field at summit; common but not abundant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lewnanny_richardson

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2016 07:36 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2013

Περιγραφή

I think this is a Woodsia. Seen while out with Sean Blaney I bet he recorded the species, as we saw several similar individuals and I think more than one species