Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara1007

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 03:26 PM ADT
Geum macrophyllum - Photo (c) Daniel Palmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Geum macrophyllum, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flyersmith

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 04:36 PM ADT
Betula alleghaniensis - Photo (c) Nathaniel Sharp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Betula alleghaniensis, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomneily

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:41 PM ADT

Τόπος

Lequille, NS, CA (Google, OSM)
Heterodermia speciosa - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Heterodermia speciosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjanin

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Ribes lacustre - Photo (c) Brent Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Ribes lacustre, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e-aus-kanada

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 05:12 PM ADT
Epifagus virginiana - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Epifagus virginiana, Ένα μέλος του Οροβάγχες (Φυλή Orobancheae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aramsey1

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 04:50 PM ADT
Aralia hispida - Photo (c) benandkerstyn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Aralia hispida, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aramsey1

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 04:55 PM ADT
Chamaenerion angustifolium - Photo (c) Ian Evernden, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Chamaenerion angustifolium, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tessa_wissink

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 11:23 AM ADT

Τόπος

Belleville, NB, CA (Google, OSM)
Platismatia tuckermanii - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Platismatia tuckermanii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)

Παρατηρητής

laridae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 02:30 PM ADT
Προυνέλλα Η Κοινή - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tessa_wissink

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 11:34 AM ADT

Τόπος

Belleville, NB, CA (Google, OSM)
Adiantum pedatum - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Adiantum pedatum, Ένα μέλος του Αδίαντο (Γένος Adiantum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iaincrowell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Fraxinus nigra - Photo (c) Owen Clarkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Fraxinus nigra, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 04:06 PM ADT
Lobarina scrobiculata - Photo (c) Tab Tannery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Lobarina scrobiculata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cchapman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2020 01:52 PM EDT
Lobarina scrobiculata - Photo (c) Tab Tannery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Lobarina scrobiculata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobharding

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 09:34 AM ADT

Περιγραφή

On Red Maple

Lobarina scrobiculata - Photo (c) Tab Tannery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Lobarina scrobiculata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cchapman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Kings, CA-NB, CA (Google, OSM)
Anaptychia palmulata - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Anaptychia palmulata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacknanas

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 12:25 PM ADT
Loxia leucoptera - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Loxia leucoptera, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameschurchill

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Prince, CA-PE, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

large thallus on red maple in red maple/cedar swamp

Heterodermia speciosa - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Heterodermia speciosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastienbenoit

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 04:46 PM ADT
Viburnum lantanoides - Photo (c) emilycgriff86, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Viburnum lantanoides, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φουσκούδι (Silene vulgaris)

Παρατηρητής

sebastienbenoit

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 04:56 PM ADT
Φουσκούδι - Photo (c) manual crank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Φουσκούδι (Silene vulgaris)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cchapman

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

New Brunswick, CA (Google, OSM)
Peltigera hydrothyria - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete Woods
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Peltigera hydrothyria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)

Παρατηρητής

debrafowler

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 08:22 PM ADT
Λύθρο Το Ιτεόμορφο - Photo (c) fahrenheit_66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahvdr

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 05:52 PM ADT

Τόπος

Arisaig, NS, CA (Google, OSM)
Morella pensylvanica - Photo (c) Robert D Stevenson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Morella pensylvanica, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debrafowler

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

York, CA-NB, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

4 saplings

Fraxinus nigra - Photo (c) Owen Clarkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Fraxinus nigra, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debrafowler

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

York, CA-NB, CA (Google, OSM)
Fraxinus nigra - Photo (c) Owen Clarkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Fraxinus nigra, Ένα μέλος του Φραξός (Γένος Fraxinus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahvdr

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 11:24 AM ADT
Ribes hirtellum - Photo (c) Andrew Dean, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Ribes hirtellum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iaincrowell

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 06:16 PM ADT

Τόπος

Halifax, NS, CA (Google, OSM)
Hamamelis virginiana - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Hamamelis virginiana, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iaincrowell

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 06:14 PM ADT

Τόπος

Halifax, NS, CA (Google, OSM)
Carex folliculata - Photo (c) neitm1ml, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Carex folliculata, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

han_morrison

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 02:23 PM ADT
Dendroctonus rufipennis - Photo (c) Matt Bowser, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Dendroctonus rufipennis, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_prior

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 09:33 AM EDT

Τόπος

Alma, NB, Canada (Google, OSM)
Gaultheria hispidula - Photo (c) Tyler Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Gaultheria hispidula, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastienbenoit

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 03:01 PM ADT
Cornus sericea - Photo (c) adrianakolev, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη neilvinson: Cornus sericea, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 6685