Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainernd

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 10:42 AM AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainernd

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 02:46 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019 05:04 PM CDT

Περιγραφή

This Neotropic Cormorant was perched on the edge of a small bridge

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerritt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2017