Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendell

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 08:40 AM CDT

Τόπος

Uvalde, TX, US (Google, OSM)
Saropogon - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Γένος Saropogon, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkloflin

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 09:30 AM CDT
Libellula cyanea - Photo (c) John B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Libellula cyanea, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkloflin

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 10:07 AM CDT
Celithemis eponina - Photo (c) lynne mathison, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Celithemis eponina, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkloflin

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 10:59 AM CDT
Tachopteryx thoreyi - Photo (c) Eric Haley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Tachopteryx thoreyi, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkloflin

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 10:06 AM CDT
Libellula flavida - Photo (c) Jim Lemon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim Lemon
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Libellula flavida, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkloflin

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 10:01 AM CDT
Erythemis simplicicollis - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Erythemis simplicicollis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcfl14

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 12:23 AM CDT

Περιγραφή

No idea what this is

Ελασμοβράγχιοι - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Schlogl
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camallard

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 09:26 AM CDT
Phanogomphus militaris - Photo (c) Benjamin Schwartz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benjamin Schwartz
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Phanogomphus militaris, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feathered

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 10:19 AM EDT

Τόπος

Elberta, MI, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Anax junius - Photo (c) Chad Arment, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chad Arment
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Anax junius, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_jacobi

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 12:07 PM CDT
Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος - Photo (c) bubbacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος (Lithobates catesbeianus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpfray

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 08:43 AM MST
Telebasis salva - Photo (c) J. N. Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Telebasis salva, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianaterryhibbitts

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

How about the exuvia on the rock?

Argia cuprea - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Argia cuprea, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanemanchouck

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2020 01:55 PM -04
Erythemis vesiculosa - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Erythemis vesiculosa, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah-lee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2019 09:09 AM UTC
Argia oculata - Photo (c) Pedro Alanis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Alanis
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Argia oculata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikegrutherford

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2010
Mecistogaster ornata - Photo (c) Steven Easley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Easley
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Mecistogaster ornata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2019 06:23 AM CDT
Schinia volupia - Photo (c) Joseph Connors, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joseph Connors
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Schinia volupia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

briangooding

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Male Cordulegaster sarracenia

We stumbled on a few Sarracenia Spiketails on accident while trying to wait out for some Swamp Darners to perch.

I later caught this individual and took some shots in-hand.

Ετικέτες

Cordulegaster sarracenia - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Cordulegaster sarracenia, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerritt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2017
Caria trochilus - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Caria trochilus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkloflin

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2018 11:24 AM CDT

Περιγραφή

Chick on nest
Mustang Island State Park,
Nueces CO, Texas

Geranoaetus albicaudatus - Photo (c) Tom Benson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Geranoaetus albicaudatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkloflin

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2018 04:22 PM CDT

Περιγραφή

Laguna Seca Ranch, Hidalgo CO, Texas

Icterus galbula - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Icterus galbula, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2018
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 20