Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rngrben

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 09:25 ΠΜ CDT
Neoerythromma cultellatum - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Neoerythromma cultellatum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpstewart

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 10:27 ΠΜ CDT
Neoerythromma cultellatum - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Neoerythromma cultellatum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpstewart

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 08:22 ΠΜ CDT
Pituophis catenifer sayi - Photo (c) Beren Erkan (herper/photographer), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Beren Erkan (herper/photographer)
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Pituophis catenifer ssp. sayi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendell

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 01:33 ΜΜ CDT
Arigomphus submedianus - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Arigomphus submedianus, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

captenchaos

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 03:11 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Used the Seek app

Schinia volupia - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Schinia volupia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mschroe1

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 09:19 ΠΜ CDT
Schinia volupia - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Schinia volupia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianaterryhibbitts

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 12:51 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Couch Mountain Ranch

Setophaga citrina - Photo (c) JanetandPhil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Setophaga citrina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendell

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 02:02 ΜΜ CDT
Setophaga discolor - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Setophaga discolor, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephtran

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 12:31 ΜΜ AST
Erythrodiplax fusca - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Erythrodiplax fusca, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkloflin

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 08:21 ΜΜ CDT
Ischnura hastata - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Ischnura hastata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkloflin

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 08:21 ΜΜ CDT
Ischnura posita - Photo (c) Zachary Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zachary Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Ischnura posita, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rka67

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 03:03 ΜΜ AST
Argia orichalcea - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Argia orichalcea, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarranmaharaj

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 03:52 ΜΜ AST
Chrysuronia brevirostris - Photo (c) Allan Hopkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Chrysuronia brevirostris, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarranmaharaj

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 03:52 ΜΜ AST
Heliomaster longirostris - Photo (c) David Monroy R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Monroy R
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Heliomaster longirostris, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarranmaharaj

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 04:21 ΜΜ AST
Chlorophanes spiza - Photo (c) Eduardo Skinner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Chlorophanes spiza, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarranmaharaj

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 03:58 ΜΜ AST
Chrysolampis mosquitus - Photo (c) Luis Panama, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Panama
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Chrysolampis mosquitus, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendell

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 01:16 ΜΜ AST
Acanthagrion ascendens - Photo (c) nancynorman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by nancynorman
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Acanthagrion ascendens, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendell

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 01:16 ΜΜ AST
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Acanthagrion kennedii, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendell

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 08:40 ΠΜ CDT

Τόπος

Uvalde, TX, US (Google, OSM)
Saropogon - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Γένος Saropogon, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkloflin

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 09:30 ΠΜ CDT
Libellula cyanea - Photo (c) John B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Libellula cyanea, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkloflin

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 10:07 ΠΜ CDT
Celithemis eponina - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Celithemis eponina, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkloflin

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 10:59 ΠΜ CDT
Tachopteryx thoreyi - Photo (c) Eric Haley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Tachopteryx thoreyi, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkloflin

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 10:06 ΠΜ CDT
Libellula flavida - Photo (c) Jim Lemon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim Lemon
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Libellula flavida, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkloflin

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 10:01 ΠΜ CDT
Erythemis simplicicollis - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Erythemis simplicicollis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcfl14

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 12:23 ΠΜ CDT

Περιγραφή

No idea what this is

Ελασμοβράγχιοι - Photo (c) Erik Schlogl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Schlogl
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camallard

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 09:26 ΠΜ CDT
Phanogomphus militaris - Photo (c) Benjamin Schwartz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benjamin Schwartz
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Phanogomphus militaris, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feathered

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 10:19 ΠΜ EDT

Τόπος

Elberta, MI, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Anax junius - Photo (c) Chad Arment, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chad Arment
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Anax junius, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_jacobi

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 12:07 ΜΜ CDT
Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος - Photo (c) bubbacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος (Lithobates catesbeianus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpfray

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 08:43 ΠΜ MST
Telebasis salva - Photo (c) J. N. Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Telebasis salva, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianaterryhibbitts

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

How about the exuvia on the rock?

Argia cuprea - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
Η ταυτότητα του χρήστη nancynorman: Argia cuprea, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 38