Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

~1cm wingspan

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

aaronle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2016 06:32 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2016

Περιγραφή

I first thought ebony jewelwing when saw it at a distance, then smoky rubyspot. Now I am just not sure.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

mohawk19

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2016

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Female