Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rick57

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 04:51 PM CDT
Quercus shumardii - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Robert Creech
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Quercus shumardii, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

~1cm wingspan

Eupitheciini - Photo (c) James Tweed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Tweed
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Φυλή Eupitheciini, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2017
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

~1cm wingspan

Λεπιδόπτερα - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmorgan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2016

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Battus philenor - Photo (c) Edward Perry IV, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edward Perry IV
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Battus philenor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheilakg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2016 10:29 AM CDT
Papilio glaucus - Photo (c) Don Sniegowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Papilio glaucus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2016
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturenut

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2016

Τόπος

Arcadia Trail Park (Google, OSM)

Περιγραφή

these snakes are sure coming out since the weather has been nice

Opheodrys aestivus - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Opheodrys aestivus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpham91

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2016 09:02 AM CDT
Theridiidae - Photo (c) Óscar Mendez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Óscar Mendez
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Οικογένεια Theridiidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2016
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpham91

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2016 09:02 AM CDT
Tegenaria - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Γένος Tegenaria, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2016
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willboylan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2016 01:14 PM CDT
Polistes carolina - Photo (c) Clarence Holmes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Clarence Holmes
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Polistes carolina, Ένα μέλος του Πολιστής (Γένος Polistes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carobds

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2016 10:40 AM MDT

Περιγραφή

Green
Antennas
6 legs

Diabrotica undecimpunctata - Photo (c) molanic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by molanic
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Diabrotica undecimpunctata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carobds

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2016 10:40 AM MDT

Περιγραφή

Green
Antennas
6 legs

Κοκκινελίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2016
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cspnl

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Περιγραφή

Catching some sun as shadows creep up the palm tree.

Sceloporus occidentalis - Photo (c) Steven Kurniawidjaja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Kurniawidjaja
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Sceloporus occidentalis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetakarpovich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2016 09:14 AM EDT
Lagerstroemia - Photo (c) sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Γένος Lagerstroemia, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

sumayyam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2016 03:15 PM EDT
Rosa odorata - Photo (c) Damon Buckwalter, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Damon Buckwalter
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Rosa odorata, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2016
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgek1co

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2016 05:15 PM -05
Washingtonia - Photo (c) arnel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by arnel
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Γένος Washingtonia, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2016
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2016

Περιγραφή

I first thought ebony jewelwing when saw it at a distance, then smoky rubyspot. Now I am just not sure.

Mnesarete pudica - Photo (c) Rogério Machado, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rogério Machado
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Mnesarete pudica, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2016
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

aaronle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2016 06:32 PM CDT
Rosa odorata - Photo (c) Damon Buckwalter, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Damon Buckwalter
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Rosa odorata, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2016
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

aaronle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2016 06:32 PM CDT
Τριανταφυλλιά - Photo (c) Mathieu Massaviol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mathieu Massaviol
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dherman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2016 04:16 PM CDT
Solenopsis - Photo (c) Clarence Holmes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Clarence Holmes
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Γένος Solenopsis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2016
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκατίλ (Nymphicus hollandicus)

Παρατηρητής

givernykate

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2015

Περιγραφή

Cockatiel at Coromandel Bird Park

See more photos on facebook
https://www.facebook.com/GivernysCollection/photos/?tab=album&album_id=299769750386936

Κοκατίλ - Photo (c) Zefry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Κοκατίλ (Nymphicus hollandicus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2016

Τόπος

Frisco, Texas (Google, OSM)

Περιγραφή

Filled up with gas before going to work the TPWD booth at the Toyota Texas Fest in Frisco.

Quiscalus mexicanus - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Quiscalus mexicanus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2016 08:12 AM CDT
Passerina ciris - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Passerina ciris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdonohoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2016 09:25 AM CDT
Nymphalis antiopa - Photo (c) Aleta Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Nymphalis antiopa, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2016
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

therese3

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2016 01:10 PM CDT
Quercus falcata - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Quercus falcata, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2016
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jess_hastings

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2016 01:12 PM CDT

Τόπος

Waco, TX (Google, OSM)

Περιγραφή

Leafy bush with pink berry

Symphoricarpos - Photo (c) Leonora Enking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Γένος Symphoricarpos, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2016
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

jblinde

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2015 09:24 AM CDT

Περιγραφή

Lake Waco Marina

Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

jblinde

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2015 09:24 AM CDT

Περιγραφή

Lake Waco Marina

Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2015 10:33 AM CDT

Τόπος

lake waco (Google, OSM)
Pachydiplax longipennis - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Pachydiplax longipennis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2016
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2015 10:33 AM CDT

Τόπος

lake waco (Google, OSM)
Οδοντόγναθα - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Dr. Vijay Anand Ismavel MS MCh
Η ταυτότητα του χρήστη mohawk19: Οδοντόγναθα (Τάξη Odonata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2016
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 29