Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine1026

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 12:26 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rvp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 10:41 ΠΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richfriend63

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 09:46 ΠΜ +11

Τόπος

Efate, Vanuatu, VU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boneyatearlsburn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 09:46 ΠΜ +11

Τόπος

Efate, Vanuatu, VU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aozurea

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 02:09 ΜΜ WITA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muh_idris_biotadulako1273

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 03:03 ΜΜ WITA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 07:46 ΜΜ EAT

Τόπος

Buikwe, Ouganda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josefallas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 09:14 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johan_blasberg

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 11:10 ΠΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmugleston

Ημερομηνία

Ιούλιος 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kuyeda

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 11:17 ΠΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_james

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 08:55 ΠΜ +10

Περιγραφή

Elevation 500-550m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominik_ramik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 11:14 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominik_ramik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 11:16 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f_martoni

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 03:56 ΜΜ +11

Τόπος

Mele, Vanuatu (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trihapsoro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 11:04 ΠΜ WIT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 08:32 ΠΜ WIT

Περιγραφή

tentative

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jturner123

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 01:39 ΜΜ +10

Τόπος

Madang, PG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anderson62

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 01:07 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 07:18 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 11:21 ΠΜ +11

Τόπος

Efate, Vanuatu, VU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trihapsoro

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 01:03 ΜΜ WIT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

happy4077

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 04:39 ΜΜ +10

Περιγραφή

unedited, can edit/crop if it will help with ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reugen7

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 02:42 ΜΜ WITA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologocelio

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 08:21 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sungw

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 04:28 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 09:13 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernanda885

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 11:41 ΠΜ -05

Περιγραφή

Una pequeña araña a estaba debajo de una hoja, su cola era un naranja algo fuerte y sus patas negras y algo cortas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larsmannzen

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 01:57 ΜΜ WITA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologocelio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 02:26 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grallarinima

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 01:33 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinusodendaal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 10:01 ΠΜ WAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pitiisparamensis

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 10:16 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harturnoia

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 03:31 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pororoca

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 08:30 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanfibio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 04:45 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias_deuss

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2023 12:37 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdubman

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2015

Τόπος

Saipan, MP (Google, OSM)

Περιγραφή

Spotted in karst forest, near Forbidden Island in Kagman village, Saipan

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helio-lourencini

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 09:29 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 02:21 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 08:43 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helio-lourencini

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 08:55 ΠΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielheryanto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 01:15 ΜΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

resdwikelana

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Indonesia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanshajgirdhar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 08:22 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matias206

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 12:47 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 10:08 ΠΜ EST

Τόπος

Guna Yala, Panama (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 06:10 ΜΜ EST

Τόπος

Guna Yala, Panama (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 11:19 ΠΜ WITA

Περιγραφή

Unsure definitely a spider. Orbweavers close by but this was smaller maybe 1-1.5 cm across body.and completely different to orbweavers

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lohtanaka

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 09:31 ΜΜ -03

Τόπος

Lagoa Santa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_ricardo2

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 03:22 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_ricardo2

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Telembi, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alboertoalcala

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 05:47 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ganjarcahyadi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 06:45 ΠΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nortonsantos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Brazil (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 10:05 ΜΜ PST

Περιγραφή

Pics #1 and #2 under UV lighting

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 08:06 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeftanatanael

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 12:45 ΜΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanpaulboerekamps

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 10:02 ΠΜ WITA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andregeelhoed

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 09:45 ΠΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oditidevak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 04:23 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmiudo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 02:46 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abumadsen

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2018 08:35 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviles

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 11:56 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 08:16 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mroseup

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 08:40 ΠΜ WIT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emanuelgarzaf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 10:49 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdheart__

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 08:20 ΠΜ WIT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdheart__

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 08:12 ΠΜ WIT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harturnoia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 08:50 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravagermaster

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 10:19 ΠΜ +07

Περιγραφή

Facebook:Arachnomania Humanus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yeilomi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 04:46 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mroseup

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 12:53 ΜΜ WITA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mroseup

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 12:59 ΜΜ WITA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmorocho

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Puyo, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

remco

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 05:28 ΜΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfsc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 12:24 ΜΜ +07

Τόπος

ME FARM SUK CRAFT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccgfh

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 08:26 ΠΜ WIT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marceloassuncao10

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 02:52 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rohitmg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 12:54 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefaneakame

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 10:40 ΠΜ WAT

Τόπος

Moyen-Ogooue, GA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfsc

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 10:51 ΠΜ +07

Τόπος

ME FARM SUK CRAFT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 12:55 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smiley_beaver

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 02:17 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2020 09:53 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 11:41 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanhenao35

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 07:55 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aussiecreature

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 10:22 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hrodulf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2020 06:23 ΜΜ EET

Περιγραφή

Maybe a type of Araneus?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evansolomon

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 05:57 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharpview

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 10:04 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megansixt

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 11:27 ΠΜ WAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 10:38 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bubbles_meow

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 03:44 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbareschu

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 12:43 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

threeagoutdoors

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 09:02 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 10:27 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alboertoalcala

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Colima, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aurel85

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 05:33 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emhedge

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 11:08 ΠΜ AEST