Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlifevagabond

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2010 07:27 AM EAT
Gasteracantha sanguinolenta - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Gasteracantha sanguinolenta, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 10:56 AM +07
Gasteracantha diardi - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Gasteracantha diardi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristina848

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 10:40 AM +11
Gasteracantha westringi - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Gasteracantha westringi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mroseup

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 09:02 AM WITA
Gasteracantha tondanae - Photo (c) Mitch Rose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mitch Rose
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Gasteracantha tondanae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mroseup

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 10:00 AM WITA
Gasteracantha tondanae - Photo (c) Mitch Rose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mitch Rose
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Gasteracantha tondanae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matuteguidecr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 10:49 AM CST
Micrathena brevipes - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Micrathena brevipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessica953

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 02:21 PM UTC
Micrathena miles - Photo (c) Dieter Schulten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dieter Schulten
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Micrathena miles, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tubgood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 04:16 PM +07
Gasteracantha diardi - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Gasteracantha diardi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geancarlo_alarcon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 10:13 AM -05
Micrathena flaveola - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Micrathena flaveola, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 09:53 AM NZST

Περιγραφή

On Rhododendron leaf in suburban garden

Ετικέτες

Celaenia tuberosa - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Celaenia tuberosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaac_krone

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 11:27 AM -05

Ετικέτες

Micrathena schreibersi - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by pbertner
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Micrathena schreibersi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργιόπη (Γένος Argiope)

Παρατηρητής

luke-the-explorer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 11:39 AM +07
Αργιόπη - Photo (c) James W. Beck, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James W. Beck
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristianoliuzzi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2019 12:53 PM EAT
Gasteracantha falcicornis - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Gasteracantha falcicornis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kangier

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 11:16 AM UTC
Gasteracantha sanguinolenta - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Gasteracantha sanguinolenta, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 08:02 PM +08
Gasteracantha diardi - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Gasteracantha diardi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcreatures

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 05:00 PM -05
Micrathena pichincha - Photo (c) larsonek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by larsonek
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Micrathena pichincha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian323

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Micrathena glyptogonoides - Photo (c) dinesh rao, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Micrathena glyptogonoides, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nico_giraud-audine

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 12:05 PM -03
Micrathena triangularispinosa - Photo (c) Ewen Amossé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ewen Amossé
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Micrathena triangularispinosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markusgmeiner

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 04:22 PM WAT

Τόπος

Moyen-Ogooué, GA (Google, OSM)
Isoxya cicatricosa - Photo (c) Richard Adcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Adcock
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Isoxya cicatricosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodswift

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 01:16 PM +07

Ετικέτες

Neoscona - Photo (c) Andrea Kreuzhage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Kreuzhage
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Γένος Neoscona, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akkharadetp

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 07:27 PM +07
Cyrtarachne - Photo (c) tinybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Γένος Cyrtarachne, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 09:01 PM IST
Cyrtarachne sundari - Photo (c) abhi jith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by abhi jith
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Cyrtarachne sundari, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helio-lourencini

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 01:33 PM -03
Micrathena saccata - Photo (c) Hubert Szczygieł, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hubert Szczygieł
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Micrathena saccata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alonso24

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 10:09 AM CST
Micrathena lucasi - Photo (c) artanker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by artanker
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Micrathena lucasi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 03:16 PM EST

Τόπος

Loma Chata (Google, OSM)
Micrathena parallela - Photo (c) Daniel Dorantes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Dorantes
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Micrathena parallela, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard_johnstone

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 01:01 PM SAST
Gasteracantha falcicornis - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Gasteracantha falcicornis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edurog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 04:50 PM -03

Τόπος

Messias (Google, OSM)
Micrathena triangularis - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Micrathena triangularis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργιόπη (Γένος Argiope)

Παρατηρητής

mapor

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2017 08:15 AM +07
Argiope hinderlichi - Photo (c) Bruce Mitchener, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruce Mitchener
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Argiope hinderlichi, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bemcola

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 09:46 PM +07
Guizygiella - Photo (c) Adit Jeyan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adit Jeyan
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Γένος Guizygiella, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nopcoeur

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 11:20 PM +07
Guizygiella - Photo (c) Adit Jeyan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adit Jeyan
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Γένος Guizygiella, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 7138