Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiagomarcelo

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2018 07:25 PM -03
Micrathena plana - Photo (c) Vinícius Souza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Micrathena plana, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa1688

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:09 PM UTC

Τόπος

Sucumbíos (Google, OSM)
Alpaida bicornuta - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Alpaida bicornuta, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucy391

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 09:37 AM UTC
Micrathena miles - Photo (c) Dieter Schulten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Micrathena miles, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarurubio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 11:43 AM -05

Τόπος

Cotacachi, Ecuador (Google, OSM)
Micrathena raimondi - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Micrathena raimondi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarurubio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 11:49 AM -05

Τόπος

Cotacachi, Ecuador (Google, OSM)
Micrathena raimondi - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Micrathena raimondi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin1798

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 09:48 PM UTC
Micrathena stuebeli - Photo (c) Dominik Hofer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Micrathena stuebeli, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saban-sequen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 09:16 AM CST
Micrathena lucasi - Photo (c) artanker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Micrathena lucasi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josuergg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 08:31 PM CST
Micrathena funebris - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Micrathena funebris, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brystrange

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:42 AM ADT
Micrathena beta - Photo (c) Isaac Oliveira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Micrathena beta, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 06:50 PM -03
Phoroncidia - Photo (c) Tony, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Γένος Phoroncidia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 05:37 PM -03
Gnolus angulifrons - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Gnolus angulifrons, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwinantonycalderonnoa

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 02:54 PM -05

Περιγραφή

Nombre Comun: Araña de Jardín
Familia: Araneidae
Género: Metepeira

Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Araneus urubamba, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkrockytop

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2014 09:24 AM CST
Wagneriana - Photo (c) Joseph C, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Γένος Wagneriana, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyenlaselva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 11:30 PM -05

Τόπος

Madre de Dios, PE (Google, OSM)
Parawixia rigida - Photo (c) Mickaela Gallo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Parawixia rigida, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david0478

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 10:15 PM EDT
Eriophora fuliginea - Photo (c) Martin Mandák, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Eriophora fuliginea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamia7

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 10:57 AM UTC
Epeiroides bahiensis - Photo (c) Emily, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Epeiroides bahiensis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arfd92

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 03:20 AM UTC

Τόπος

San Roque, Ecuador (Google, OSM)
Araneus - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Γένος Araneus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviles

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 10:36 PM -05
Wagneriana - Photo (c) Joseph C, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Γένος Wagneriana, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandra473

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 08:10 PM UTC

Περιγραφή

Insecto

Araneus - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Γένος Araneus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shirley254

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 03:34 PM UTC

Τόπος

El Eno, Ecuador (Google, OSM)
Rubrepeira rubronigra - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Rubrepeira rubronigra, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 07:32 PM -05

Τόπος

Piñas, Ecuador (Google, OSM)
Eustala - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Γένος Eustala, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josue_b

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 05:26 PM UTC
Argiope legionis - Photo (c) Paulo César Motta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Argiope legionis, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

luis1110

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 01:32 AM UTC
Paratropididae - Photo (c) Stuart Longhorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Οικογένεια Paratropididae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcos273

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 03:22 PM UTC

Τόπος

Caluma (Google, OSM)
Gasteracantha cancriformis - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Gasteracantha cancriformis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diana1135

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021
Micrathena pichincha - Photo (c) rudygelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Micrathena pichincha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardofdelima

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2008 08:34 AM WEST
Gasteracantha thomasinsulae - Photo (c) 108868629379180184230, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brian Simison
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Gasteracantha thomasinsulae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smejiadu

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 06:32 AM -05

Ετικέτες

Verrucosa avilesae - Photo (c) Santi MD, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Verrucosa avilesae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorge979

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 08:00 AM UTC
Verrucosa suaita - Photo (c) Luis Panama, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Verrucosa suaita, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan1218

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 08:29 PM -05

Περιγραφή

Avistada en San Antonio de Prado Medellín

Eustala - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Γένος Eustala, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helio-lourencini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 11:19 AM -03
Micrathena picta - Photo (c) Gerardo Chavarri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michael-gasteracantha: Micrathena picta, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 5190