Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

zaira_marin_segura

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 08:42 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naomiicat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2020 12:21 PM CST

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanandrews

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gpohl

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2020 09:39 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

allenlara

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2020 11:13 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Οσελότος Leopardus pardalis

Παρατηρητής

greatwhiterattlesnake

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2020 03:47 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

greatwhiterattlesnake

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2020 02:37 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

scompeti

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2015 01:30 AM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

memix

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2021 11:01 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2014

Τόπος

Puntarenas, CR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μάργκεϊ Leopardus wiedii

Παρατηρητής

katherine407

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Alajuela, CR (Google, OSM)

Περιγραφή

Caucel en vida Silvestre

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

samzhang

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2016 01:42 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rachel_1504

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 10:34 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2018 10:32 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmmarques

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2009 11:49 PM UTC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vane32

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 08:50 AM UTC

Περιγραφή

🥰💛

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dannyvalle

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jauregui

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 12:22 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mich_croc

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 06:27 AM CST

Περιγραφή

Interacción con hormigas

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

felipe293

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)

Περιγραφή

Hembra y macho en amplexo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelskvarla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2011 10:24 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

eumomota76

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2017 09:45 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

eliastorresa

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 05:25 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rolandorc

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:34 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hersson

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 09:23 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sa_lizano

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2018 08:57 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

paulcools

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2015 12:59 PM GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

galewski

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2019 11:34 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Σκιαρίδες Οικογένεια Sciaridae

Παρατηρητής

wilson_rodriguez

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 11:57 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

pedro_alonso

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 08:50 AM CEST

Περιγραφή

Roadkilled

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

federicostarricense

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 12:00 PM CST

Περιγραφή

Hongo Cordyceps creciendo en hormiga Odontomachus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mich_croc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2020 12:18 PM CST

Περιγραφή

Eating a scorpion, comiendose un escorpion

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mich_croc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Puntarenas, CR (Google, OSM)

Περιγραφή

Tropa de 40 individuos. Agregación por un comedero

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2016 07:52 AM CEST

Τόπος

Wien, Österreich (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mich_croc

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 02:15 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mich_croc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2020 10:18 AM CST

Περιγραφή

Trogon con mucha hambre. Si alguien puede ID la larva, duplico la observación.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

su26

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2020 11:01 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

savil

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2016 11:14 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fhjoyce

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2007 12:30 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colejwolf

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2008 06:27 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

victoracostachaves

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2018 10:31 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hersson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2020 03:48 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μάργκεϊ Leopardus wiedii

Παρατηρητής

dloarie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Τόπος

Golfito, CR-PU, CR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μάργκεϊ Leopardus wiedii

Παρατηρητής

leithallb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016

Τόπος

Alajuela, CR (Google, OSM)

Περιγραφή

3795,3800 Time stamp -16 hrs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

chipehn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

elainechernov

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2020 03:43 PM UTC

Περιγραφή

There were two of these... dancing? Hugging? Mating?

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gabrielpicado12

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 10:25 AM SST

Περιγραφή

The bird with the beautiful brown eyes. Singing just before the rainy season starts.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ινδικός Μανάτος Trichechus manatus

Παρατηρητής

keesgroenendijk

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliverkomar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 10:07 AM CST

Περιγραφή

Arctiidae wasp moth, or Erebidae tiger moth??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpuschen

Ημερομηνία

Μάιος 2004

Τόπος

Limón, CR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpuschen

Ημερομηνία

Αύγουστος 2005

Τόπος

Panama (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpuschen

Ημερομηνία

Μάρτιος 2004

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpuschen

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2004 07:32 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmybarrantes

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2020 12:24 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ποικιλόμορφος Σκίουρος Sciurus variegatoides

Παρατηρητής

naturundfoto

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2020 02:00 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gianfranco

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

fofo2090

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 10:43 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

a-j

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2014 02:24 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

canopalmabiologicalstation

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 08:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canopalmabiologicalstation

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

estefania_morales

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019

Περιγραφή

Hibridación entre Ara ambiguus x Ara macao
Foto por: Juan Astorga

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

knicolson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jersonsantamaria

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

San José, CR (Google, OSM)

Περιγραφή

Isthmohyla rivularis
familia: Hylidae
Una de las especies del género Isthmohyla en Costa Rica, recuerdo cuando observaba la guía de anfibios y me decía cuando, hace un año tuve la oportunidad de avistar esta especie me asombro en el tipo de hábitat donde se encontraba, al compartir esta imagen es así mismo tratar de concientizar a nuestra sociedad de recordarles el porqué es importante proteger nuestra biodiversidad e impulsar más aún a la ciencia ciudadana y compartir com nuestras comunidades el conocimiento de estas especies para que ellos se identifiquen como tal y que asuman su compromiso con el medio ambiente.
Una especie en peligro crítico de extinción y a su vez una de nuestras joyas naturales en nuestros bosques tropicales.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jersonsantamaria

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)

Περιγραφή

Rana cantando en vegetación

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

monitoreo

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 01:05 PM UTC

Τόπος

Limón, Costa Rica (Google, OSM)

Περιγραφή

Foto tomada por Yadira Flores Castillo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianaterryhibbitts

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2008 01:54 PM CST

Περιγραφή

Kekoldi Indigenous Preserve

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rolandorc

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 12:12 PM UTC

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Zopherus jourdani Sallé, 1849 izquierda (left) 27mm. Zopherus jansoni Champion, 1884, derecha (right) 20mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jersonsantamaria

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 09:39 AM UTC

Περιγραφή

Duellmanohyla rufioculis, observada en Life Monteverde

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felucointhewoods

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2018 08:28 PM CDT

Περιγραφή

En Sector Pitilla ACG un lugar donde había sido reportada antes pero muy poco común.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2016 03:36 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

victoracostachaves

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2015 06:48 AM CST

Περιγραφή

Potencial C. nigrescens. Depositada en MZUCR.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

deniseortega

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2019 02:27 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeisson

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 10:14 AM CDT

Περιγραφή

Planta hospedera Fabaceae Zygia longifolia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

easmeds

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Okanagana arctostaphylae was first described in 1915 and has not been collected since. These are the first photos ever taken of it in its natural habitat, and the second photos ever of a live individual.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mich_croc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2018 08:47 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hersson

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 06:10 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mich_croc

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 10:01 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποικιλόμορφος Σκίουρος Sciurus variegatoides

Παρατηρητής

mich_croc

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 07:15 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpuschen

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2004 09:05 AM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marco464

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 11:23 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

arix10

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2019

Τόπος

Cerro Pittier (Google, OSM)

Περιγραφή

Especie rara y muy poco conocida en Costa Rica. Uno de tres individuos encontrados en la noche luego de la lluvia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandorc

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 12:11 PM UTC

Περιγραφή

Cypherotylus costaricensis izquierda - left (23mm), probable - probably "Cypherotylus elevatus" derecha - right (15mm)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

memix

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 06:49 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cotinga

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)

Περιγραφή

In the Coton River

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

armanmoreno

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Alajuela, CR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gjverspui

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019 11:31 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cicciocostarica

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2019 11:53 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2012 11:53 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josepablocastillo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Cartago, CR (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruce

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 07:51 AM CST

Περιγραφή

2 individuos escuchado donde un pequeño quebrada pasa por debajo de la calle. La observacion se hizo como a las 8 pm despues de una tarde lluviosa.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcatling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2020 12:40 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

stanimiradeleva

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2015 01:18 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

fhjoyce

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

laurarefugeforwildlife

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2011 08:11 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2017 10:47 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jeisson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2018 08:58 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngarrett

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

http://ebird.org/ebird/view/checklist/S37408900

First Harpy Eagle documented in Costa Rica since 2009.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaritachaves

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 09:42 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mariamoracross

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 06:48 PM CDT