Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

amacu

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 09:49 AM UTC

Περιγραφή

Gusano de ortiga

Λεπιδόπτερα - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

amacu

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 01:42 PM UTC
Argiope argentata - Photo (c) Eduardo Dios, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Argiope argentata, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα Τάξη Coleoptera

Παρατηρητής

amacu

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 10:07 AM UTC
Κολεόπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό Βασίλειο Plantae

Παρατηρητής

cynthia_martinez1

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 11:22 AM UTC
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μύκητας, Λειχήνα Βασίλειο Fungi

Παρατηρητής

cynthia_martinez1

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 09:50 AM UTC
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) nutmeg66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

maritza_gracia

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)
Micrathena - Photo (c) Pedro Genaro Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Γένος Micrathena, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Απόκριτα Υποτάξη Apocrita

Παρατηρητής

analucr

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 11:32 AM UTC
Απόκριτα - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Φτέρη Ομοταξία Polypodiopsida

Παρατηρητής

analucr

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 09:50 AM UTC
Φτέρη - Photo (c) Joan Simon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Κολεόπτερα Τάξη Coleoptera

Παρατηρητής

jessicafg

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 11:18 AM UTC
Κολεόπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες Οικογένεια Cicadellidae

Παρατηρητής

cynthia_martinez1

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 11:15 AM UTC
Κικαδελίδες - Photo (c) Michael King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

cynthia_martinez1

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 05:16 PM UTC
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ημίπτερα Τάξη Hemiptera

Παρατηρητής

andreyta5

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 04:05 PM UTC
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απόκριτα Υποτάξη Apocrita

Παρατηρητής

maritza_gracia

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 05:33 PM UTC
Απόκριτα - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ακριδίδες Οικογένεια Acrididae

Παρατηρητής

amacu

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Ακριδίδες - Photo (c) toucan22, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Peter Shearer
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεμβρακίδες Οικογένεια Membracidae

Παρατηρητής

allan_calvo

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 04:03 PM UTC

Περιγραφή

Posado sobre una piedra de un riachuelo

Μεμβρακίδες - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Μεμβρακίδες (Οικογένεια Membracidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα Τάξη Hymenoptera

Παρατηρητής

allan_calvo

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 05:08 PM UTC
Υμενόπτερα - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόπτερα Τάξη Orthoptera

Παρατηρητής

allan_calvo

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 04:50 PM UTC
Ορθόπτερα - Photo (c) Vlad Proklov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Χρυσομηλίδες Οικογένεια Chrysomelidae

Παρατηρητής

analucr

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 11:29 AM UTC
Κολεόπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα Τάξη Coleoptera

Παρατηρητής

amacu

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Κολεόπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυμφαλίδες Οικογένεια Nymphalidae

Παρατηρητής

allan_calvo

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 05:22 PM CST
Νυμφαλίδες - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amacu

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 11:33 AM UTC
Zonotrichia capensis - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Zonotrichia capensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

amacu

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Calligrapha - Photo (c) Becky O'Neill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Γένος Calligrapha, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

amacu

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Graphocephala - Photo (c) Francisco Farriols Sarabia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Γένος Graphocephala, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jessicafg

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 11:28 AM UTC
Barbinolla costaricensis - Photo (c) Ryan Andrews, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Barbinolla costaricensis, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

amacu

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amacu

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Eumolpinae - Photo (c) Macelo Costa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Υποοικογένεια Eumolpinae, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

amacu

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Κικαδελίδες - Photo (c) Michael King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

analucr

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 09:45 AM UTC
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) nutmeg66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Βελτίωση
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μύκητας, Λειχήνα Βασίλειο Fungi

Παρατηρητής

analucr

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 09:45 AM UTC
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) nutmeg66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

analucr

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 09:53 AM UTC
Lycogala - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mich_croc: Γένος Lycogala, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 840