Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dongminsung

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2017 12:20 PM EDT

Περιγραφή

Confirm?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattintas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2018 04:50 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corunastylis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 02:43 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simongrove

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 11:22 AM AEDT

Περιγραφή

Stick-insect Ctenomorpha marginipennis, Stony Head, Tasmania, March 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiemiles

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 10:56 AM AEDT

Περιγραφή

Flowering 14 months after Bega Swamp (montane bog at 1090m elevation) was burnt in Jan 2020. There was a lot of this species around post-fire, colonising bare wet ground. Not much was flowering, but this seems typical, as I have rarely found it in flower.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ros74

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 12:54 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mftasp

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 01:55 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiemiles

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2020 11:44 AM AEDT

Περιγραφή

Looks like Drosera peltata s. str., growing with D. auriculata (pink flowered) in a seepage area within forest. The whole area burnt at high intensity in Jan 2020 and is now a carpet of flowers, with all those pesky shrubs temporarily removed. The substrate is gravelly infertile soil derived from some sort of granitic rock, adamellite maybe. The seepage area is currently moderately wet due to good rain recently, but would quite often be dry for long periods.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 03:22 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 03:47 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 03:41 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 02:23 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julian70

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corunastylis

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 02:28 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warrencameron

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2015 12:15 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knicolson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2019 11:52 AM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_dandie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2011 11:22 AM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μάραθο (Foeniculum vulgare)

Παρατηρητής

mattintas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2019 10:03 AM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lyleg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2019 11:34 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoleianderson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2019 12:03 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corunastylis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2019 03:17 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattintas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2019 11:03 AM AEDT

Περιγραφή

Stout perennial herb.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2019 12:25 PM AEDT

Περιγραφή

several clusters on the one tree in good condition for a change

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenretra

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2019 02:31 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rfoster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 06:12 PM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnenriquebaezmadariaga

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2018 12:15 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shelley61

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 02:39 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tropicbreeze

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2018 11:14 AM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tropicbreeze

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2011 02:03 PM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rfoster

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2018 07:14 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2011 02:09 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2018 03:59 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2018 12:36 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertpergl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2017 08:14 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewlmorrison

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2018 11:16 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mftasp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2018 02:08 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mftasp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2018 11:07 AM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahamz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2017 08:47 AM AWST

Ετικέτες