Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brurou

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 12:41 PM +11
Viola banksii - Photo (c) Ghislain118 (AD), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Viola banksii, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cityofhobart

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 10:54 AM +11
Microsorum pustulatum pustulatum - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Microsorum pustulatum ssp. pustulatum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukemcooo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 01:13 PM AEDT
Oxylobium arborescens - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Oxylobium arborescens, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cityofhobart

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 03:02 PM +11
Cranfillia fluviatilis - Photo (c) Murray NZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Murray Dawson
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Cranfillia fluviatilis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukemcooo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 04:02 PM AEDT

Περιγραφή

Maybe a Viola species?

Mazus pumilio - Photo (c) Lorraine Phelan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Mazus pumilio, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukemcooo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 03:53 PM AEDT

Περιγραφή

Weedy prostrate plant?

Campanulaceae - Photo (c) Carla Ellis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Οικογένεια Campanulaceae, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cowirrie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 02:50 PM AEDT

Περιγραφή

Seen in Henry Somerset Reserve.

Daviesia latifolia - Photo (c) oranamr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Daviesia latifolia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cowirrie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 02:58 PM AEDT

Περιγραφή

Seen in Henry Somerset Reserve.

Pultenaea juniperina - Photo (c) Natalie Tapson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Pultenaea juniperina, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cowirrie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 03:11 PM AEDT

Περιγραφή

Seen in Henry Somerset Reserve. Two of these were the only orchids observed flowering, although other visitors said they saw a few mayfly orchids that day.

Pterostylis nutans - Photo (c) cskk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Pterostylis nutans, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cowirrie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 03:15 PM AEDT

Περιγραφή

Seen in Henry Somerset Reserve. Two of these were the only orchids observed flowering, although other visitors said they saw a few mayfly orchids that day.

Pterostylis nutans - Photo (c) cskk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Pterostylis nutans, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cowirrie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 03:33 PM AEDT

Περιγραφή

Seen in Henry Somerset Orchid Conservation Area.

Platylobium formosum - Photo (c) Nathan Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Platylobium formosum, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemce

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 08:10 AM AEDT
Wurmbea dioica - Photo (c) Ian D B Moodie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Wurmbea dioica, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemce

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 07:55 AM AEDT
Caladenia - Photo (c) Paul George, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Γένος Caladenia, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael1922

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 11:59 AM UTC
Drosera hookeri - Photo (c) Miguel de Salas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Drosera hookeri, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jess_obersby

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 02:14 PM +11
Viola eminens - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Viola eminens, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukemcooo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 04:01 PM AEDT
Viola hederacea - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Viola hederacea, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashcar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 10:18 AM AEDT
Tetragonia implexicoma - Photo (c) Bill Higham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Tetragonia implexicoma, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashcar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 10:21 AM AEDT
Arctotheca calendula - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Arctotheca calendula, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκάλυπτος Ο Σφαιρικός (Eucalyptus globulus)

Παρατηρητής

ashcar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 10:25 AM AEDT
Ευκάλυπτος - Photo (c) Terra Occ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelle_bridger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 10:36 AM AEDT
Drosera spatulata - Photo (c) landy46, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Drosera spatulata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cityofhobart

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 10:53 AM +11
Phlegmariurus varius - Photo (c) harrylurling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Phlegmariurus varius, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cowirrie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2018 06:59 AM AEDT

Περιγραφή

Seen by Corinna Huon Pine Walk.

Baloskion tetraphyllum - Photo (c) juliefielder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Baloskion tetraphyllum, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelle_bridger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 09:07 AM AEDT
Viola banksii - Photo (c) Ghislain118 (AD), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Viola banksii, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sthtallagandasurvey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 11:37 AM +11
Luniferae - Photo (c) oneanttofew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Τμήμα Luniferae, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylie_mckay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 04:30 PM AEST
Drosera gunniana - Photo (c) Miguel de Salas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Drosera gunniana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 08:48 AM AEDT
Daviesia ulicifolia - Photo (c) David Midgley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Daviesia ulicifolia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bj-jupe

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Macroctopus maorum - Photo (c) Tracey Bates, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Macroctopus maorum, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)

Παρατηρητής

sarah_smith7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 07:21 PM +11
Ευκάλυπτος - Photo (c) Terra Occ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Ευκάλυπτος (Γένος Eucalyptus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bj-jupe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 02:01 PM AEDT
Richea sprengelioides - Photo (c) jcorrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Richea sprengelioides, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah_smith7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 02:02 PM +11
Goodia lotifolia - Photo (c) Jess Bettanin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mftasp: Goodia lotifolia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 18763