Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jean-christopher

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 06:35 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θοή Αλεπού (Vulpes velox)

Παρατηρητής

debbielockey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)

Περιγραφή

John Martin Reservoir. Is this a coyote or grey fox?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

moonskald

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2020 08:18 PM AEST

Τόπος

Gladstone (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

kim_score_birdingpal

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2020 06:36 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δυτικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea ssp. cinerea)

Παρατηρητής

maritzasouthafrica

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 02:27 AM SAST