Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:33 AM CDT

Περιγραφή

American Robin. Photographed at El Salto, Durango, Mexico on 29 April 2022. Possibly subspecies propinquus.

Ετικέτες

Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidpickett

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 02:30 PM EDT
Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας - Photo (c) Keith Dvorsky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Keith Dvorsky
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας (Chelydra serpentina)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

charlottereemts

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 04:44 AM CDT

Περιγραφή

1 CR{P} R{255} S{255} T{79F} P{0000} [CAMERA1] M{4} FS{0360 1080 1439 1439

Κογιότ - Photo (c) Don McCullough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Κογιότ (Canis latrans)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τραγέλαφος Νυάλα (Tragelaphus angasii)

Παρατηρητής

genat

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 08:46 AM SAST

Ετικέτες

Τραγέλαφος Νυάλα - Photo (c) Bastiaan Notebaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bastiaan Notebaert
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Τραγέλαφος Νυάλα (Tragelaphus angasii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_naturero

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 04:47 PM -05
Podilymbus podiceps - Photo (c) Len Blumin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Podilymbus podiceps, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γραμμοτσικνιάς (Butorides striata)

Παρατηρητής

el_naturero

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 04:56 PM -05
Γραμμοτσικνιάς - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Γραμμοτσικνιάς (Butorides striata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_naturero

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 04:59 PM -05
Ardea cocoi - Photo (c) Paul Donahue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Donahue
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Ardea cocoi, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_naturero

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 05:00 PM -05
Ardea cocoi - Photo (c) Paul Donahue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Donahue
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Ardea cocoi, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

el_naturero

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 05:00 PM -05
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_naturero

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 05:05 PM -05
Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς (Egretta thula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

el_naturero

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 05:05 PM -05
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_naturero

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 05:18 PM -05
Busarellus nigricollis - Photo (c) julianformosa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Busarellus nigricollis, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_naturero

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 05:18 PM -05
Ardea cocoi - Photo (c) Paul Donahue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Donahue
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Ardea cocoi, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirch_the_skin

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 01:00 PM +08
Varanus nebulosus - Photo (c) Christine A. Chua, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christine A. Chua
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Varanus nebulosus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τραγέλαφος Νυάλα (Tragelaphus angasii)

Παρατηρητής

genat

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 08:39 AM SAST

Ετικέτες

Τραγέλαφος Νυάλα - Photo (c) Bastiaan Notebaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bastiaan Notebaert
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Τραγέλαφος Νυάλα (Tragelaphus angasii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirch_the_skin

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 12:29 PM +08
Varanus salvator macromaculatus - Photo (c) Hong Wenyang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hong Wenyang
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Varanus salvator ssp. macromaculatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κροκόδειλος Του Νείλου (Crocodylus niloticus)

Παρατηρητής

rollier

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2019 09:51 AM SAST

Τόπος

Afrique du Sud (Google, OSM)
Κροκόδειλος Του Νείλου - Photo (c) miwi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by miwi
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Κροκόδειλος Του Νείλου (Crocodylus niloticus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Φασιανός (Phasianus colchicus)

Παρατηρητής

plmro

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 10:01 AM EEST

Τόπος

Pufesti, Romania (Google, OSM)
Κοινός Φασιανός - Photo (c) Barry Lyons, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Barry Lyons
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Κοινός Φασιανός (Phasianus colchicus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plmro

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 12:03 PM EEST

Τόπος

Adjud, Romania (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος (Merops apiaster)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tadamcochran

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Nyctanassa violacea - Photo (c) Dimitris S, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris S
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Nyctanassa violacea, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louise629

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 02:08 PM SAST
Platalea alba - Photo (c) tanhk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tanhk
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Platalea alba, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

stalemary

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 10:15 AM EDT

Περιγραφή

HunterCamera

Κογιότ - Photo (c) Don McCullough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Κογιότ (Canis latrans)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louise629

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 03:54 PM SAST
Charadrius tricollaris tricollaris - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Charadrius tricollaris ssp. tricollaris, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο (Phoenicopterus roseus)

Παρατηρητής

louise629

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 02:22 PM SAST
Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο - Photo (c) cog2022, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο (Phoenicopterus roseus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seba_fornes

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 12:43 PM -03
Ardea cocoi - Photo (c) Paul Donahue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Donahue
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Ardea cocoi, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)

Παρατηρητής

seba_fornes

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 12:52 PM -03
Αμερικανική Νερόκοτα - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uzun
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

seba_fornes

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 12:59 PM -03
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genat

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 09:09 AM SAST

Ετικέτες

Mycteria ibis - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Mycteria ibis, Ένα μέλος του Πελαργός (Οικογένεια Ciconiidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

ep1564

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 03:40 PM CEST
Κοινή Φάσσα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυοκάστορας (Myocastor coypus)

Παρατηρητής

hannah_jamelia18

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 01:28 PM CEST
Μυοκάστορας - Photo (c) Harald Henkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mc1991: Μυοκάστορας (Myocastor coypus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 156538