Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόχηνα (Anser caerulescens)

Παρατηρητής

tate_putman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 04:01 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annabatt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 04:04 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοξόδεντρο (Maclura pomifera)

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 09:09 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραδύπορα (Συνομοταξία Tardigrada)

Παρατηρητής

rebeccareaderlee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 09:02 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annabatt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 12:11 ΜΜ CDT

Τόπος

Eagan, MN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 12:03 ΜΜ CDT

Τόπος

Grantsburg, WI, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

happy4077

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 07:20 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Solomós (Oncorhynchus gorbuscha)

Παρατηρητής

jwalewski

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 10:34 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billpranty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 02:44 ΜΜ EDT

Περιγραφή

A solo visit, mostly to look for Schinia flower moths (I found two!). The blazing stars and Summer Farewell are blooming intensely now, so there were also lots of skippers. I did not record the weather at this spot. I left at 1533 at headed south on Thunder's Crossing Road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehicks1054

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 10:56 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γερακοληστόγλαρος (Stercorarius parasiticus)

Παρατηρητής

annabatt

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 04:34 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 07:51 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benthehen

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 09:06 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tate_putman

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 11:50 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

tate_putman

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 12:33 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonodactylus

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 10:19 ΠΜ CDT

Τόπος

Holland, MN, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanvrodriguez

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 08:45 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcarrol2

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 02:14 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Spring fed pond. Several groups of purple "stuff"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 09:21 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tate_putman

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 04:04 ΜΜ CDT

Τόπος

Lakeville, MN, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

on plantain

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonodactylus

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 09:29 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patblaney

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 11:14 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Observation réalisée dans le cadre d'un projet du Groupe de Recherche en Écologie de la MRC-Abitibi (GREMA).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathy26

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 01:49 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Where River Trail and Amik's Pond Loop meet.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Note yellow inner thighs and square shaped spots, on a Coldwater trout stream. Seen with Frankf.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annabatt

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 04:00 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 06:43 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Stunner

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 03:54 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tate_putman

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 09:17 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tate_putman

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 08:33 ΠΜ MST

Περιγραφή

ABA #500 babyyyyy

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliachj

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόγλαρος (Hydrocoloeus minutus)

Παρατηρητής

juliachj

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 04:21 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravenpuffprongs

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 06:11 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcarrol2

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 03:54 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliachj

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 03:29 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

bk-capchickadee12

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tate_putman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 10:47 ΠΜ CST

Τόπος

Lakeville, MN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 10:34 ΠΜ CST

Περιγραφή

Found by Tate Putman

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 02:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blohman

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 04:10 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 08:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη (Anolis sagrei)

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 09:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 09:41 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 11:44 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 03:19 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 11:30 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 09:15 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 11:03 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 12:21 ΜΜ CDT

Τόπος

Randolph, MN, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I’ve wanted to catch one of these blooming for at least a few years, today was finally the day I timed it right! 😀😍

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 02:49 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 10:00 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 05:05 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 05:24 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Not very close to water...

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020