Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tate_putman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 10:47 ΠΜ CST

Τόπος

Lakeville, MN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 10:34 ΠΜ CST

Περιγραφή

Found by Tate Putman

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyuphoff

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 04:25 ΜΜ CDT

Τόπος

Lakeville, MN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 02:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blohman

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 04:10 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 08:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη (Anolis sagrei)

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 09:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 09:41 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 11:44 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 03:19 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 11:30 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 09:15 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 11:03 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 12:21 ΜΜ CDT

Τόπος

Randolph, MN, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I’ve wanted to catch one of these blooming for at least a few years, today was finally the day I timed it right! 😀😍

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 02:49 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 10:00 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 05:05 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 05:24 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Not very close to water...

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020