Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_nogatz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 02:57 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_nogatz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 01:55 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahlloyd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 07:23 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alrumpel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 02:27 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enkidoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:19 AM CEST

Περιγραφή

Perhaps not just one species, but I´m interesting in the more numerous ones...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enkidoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 11:26 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christina_dck

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 01:59 PM EEST

Περιγραφή

Ist das verblühter Anthyllis?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_nogatz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 04:02 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobi123

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 02:07 PM CEST

Περιγραφή

cf

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

ralphma

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 06:58 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blaeld

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 01:53 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anaarenaria

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 02:44 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blaeld

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 04:11 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_wie

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 04:11 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_haendler

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 01:26 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enkidoo

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 02:33 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolftheobo

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 03:30 PM CEST

Τόπος

Dosenloch (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_haendler

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 12:13 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corinnah

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 10:56 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_haendler

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 01:33 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brothernorbert

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2020 10:13 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alrumpel

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 01:05 PM CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιτιά (Γένος Salix)

Παρατηρητής

enkidoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 01:47 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobwardell

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 04:00 PM CEST

Τόπος

Gießen, DE-HE, DE (Google, OSM)

Περιγραφή

Flora von Giessen Exkursion - Lahnstr. - Spotted and identified by Dr. Peter Emrich (Joint Coordinator of the Flora of Giessen Project)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brothernorbert

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 05:17 PM CEST

Περιγραφή

Second picture in comparison with fruiting Holosteum umbellatum. Determination with the key in Anna Scoppola & Edda Lattanzi 2012. Viola section Melanium (Violaceae) in Italy. New data on morphology of Viola tricolor-Group. Webbia: Journal of Plant Taxonomy and Geography 67: 47-64.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)

Παρατηρητής

jeremybarker

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 11:07 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blaeld

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Germany (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blaeld

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 10:57 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alrumpel

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 04:49 PM CEST

Περιγραφή

Sedum-reiche Gleisschotter-Flur (Sekundärbiotop)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siegfriedtroidl

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2002 02:09 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobi123

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 02:55 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μούσκαρι (Γένος Muscari)

Παρατηρητής

anatinka

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 10:17 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)

Παρατηρητής

josef_knatterer

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 06:03 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carsten34

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 03:11 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2018 10:07 AM CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brothernorbert

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2020 02:24 PM CET

Περιγραφή

verwildert immer mehr

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_sch

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 03:56 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

davidebramuzzo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2021 05:13 PM CET