Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_wie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 03:07 PM UTC

Τόπος

Tanne, Deutschland (Google, OSM)
Rhytidiadelphus squarrosus - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Rhytidiadelphus squarrosus, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josefstulz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 03:24 PM CEST
Nasturtium officinale - Photo (c) davecz2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Nasturtium officinale, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασημόλευκα (Populus alba)

Παρατηρητής

josefstulz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 12:12 PM CEST
Ασημόλευκα - Photo (c) Jeffery Arbuckle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Ασημόλευκα (Populus alba)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esgud

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 02:34 PM CET
Equisetum hyemale - Photo (c) perfrankpoulsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Equisetum hyemale, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josefstulz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 01:00 PM CEST
Equisetum hyemale - Photo (c) perfrankpoulsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Equisetum hyemale, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hercynia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 02:37 PM CEST
Galatella linosyris - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Galatella linosyris, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josefstulz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 11:23 AM CEST
Galatella linosyris - Photo (c) HermannFalkner/sokol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Galatella linosyris, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josefstulz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 03:17 PM CEST
Senecio sylvaticus - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Senecio sylvaticus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_haendler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 10:17 AM CET
Scleranthus perennis - Photo (c) John Magne Grindeland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Scleranthus perennis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enkidoo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 01:49 PM CET
Cruciata laevipes - Photo (c) dirkpetersmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Cruciata laevipes, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabrina_buth

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 01:17 PM CET
Silene dioica - Photo (c) Steve Chilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Silene dioica, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabrina_buth

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 01:17 PM CET
Carex pendula - Photo (c) Kentish Plumber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Carex pendula, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_wie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 03:16 PM UTC
Auricularia mesenterica - Photo (c) Иван Матершев, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Auricularia mesenterica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabrina_buth

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 01:54 PM CET
Plicaturopsis crispa - Photo (c) Stephanie S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Plicaturopsis crispa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabrina_buth

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 02:08 PM CET
Stereum hirsutum - Photo (c) Di, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Stereum hirsutum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)

Παρατηρητής

sabrina_buth

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 01:26 PM CET
Αρρενοπτέρη - Photo (c) Алена Фронтова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabrina_buth

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 01:54 PM CET
Oxalis acetosella - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jörg Hempel
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Oxalis acetosella, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Τμήμα Oxalis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλατσίδα (Euphorbia peplus)

Παρατηρητής

sabrina_buth

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 01:29 PM CET
Γαλατσίδα - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Γαλατσίδα (Euphorbia peplus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_wie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 01:24 PM UTC
Calluna vulgaris - Photo (c) eugenezakharov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Calluna vulgaris, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_wie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 03:51 PM UTC
Calluna vulgaris - Photo (c) eugenezakharov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Calluna vulgaris, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_wie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 03:06 PM UTC
Hygrophorus hypothejus - Photo (c) Petri Roponen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Hygrophorus hypothejus, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_wie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 04:25 PM UTC
Craterellus tubaeformis - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Craterellus tubaeformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_wie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 03:05 PM UTC
Infundibulicybe geotropa - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Infundibulicybe geotropa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_wie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 12:51 PM UTC
Clavaria rosea - Photo (c) Josh Kielsmeier-Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Clavaria rosea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_haendler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 10:19 AM CEST
Asplenium adiantum-nigrum - Photo (c) ramazan_murtazaliev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Asplenium adiantum-nigrum, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamody

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 06:14 PM CEST
Asplenium adiantum-nigrum - Photo (c) ramazan_murtazaliev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Asplenium adiantum-nigrum, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamody

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 03:11 PM CET
Geranium pusillum - Photo (c) Rasbak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Geranium pusillum, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Τμήμα Batrachioidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamody

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 12:11 PM CET
Erigeron sumatrensis - Photo (c) naturephotosuze, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Erigeron sumatrensis, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamody

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 05:18 PM CEST
Rabelera holostea - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne Sorbes
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Rabelera holostea, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_wie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 04:04 PM UTC

Περιγραφή

uncertain

Rhytidiadelphus loreus - Photo (c) Andrew Simon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ludwigia_badensis: Rhytidiadelphus loreus, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1571