Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stucumber

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 01:20 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Large, densely cespitose groups in planter with tomatoes and rosemary, appearing after tropical storm. Downy/fuzzy universal veil tissue dense on cap, extending down the stipe, also present on annulus which is weak and falls away easily. Veil tissue very soft to touch, becoming sleek on cap with desiccation. Stipe bases enmeshed in stringy mat of plant roots (both rosemary and tomato.) Strong fungal smell, rotting fruitbodies were attracting flies. Very mild taste, almost flavorless. No UV fluorescence. Even the fresher fruitbodies are weak and floppy, falling over easily without plant/planter wall/other fruitbodies to lean on. Rotten fruitbodies very strong smell, turning black/brown.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_hickey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 03:50 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Growing on the leaves of sedges in wetland. Small, astipitate flattened grey cups, lightest around the margins.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danmorton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 09:42 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Spore deposit white. No distinct odor. Cap 1.9 - 2.1 cm across. Gills bruise pale orange. Stipe 3 - 5.7 cm x 1.5 - 6 mm (base) thick, bruises reddish which then turns brown. Fruitbody dries dark brown. Cheilocystidia clavate, with inclusions, 32.5 - 50 x 11.3 µm. Pileus covering terminal elements cylindrical, narrowing to a point at the tip, up to 250 µm long x 11.5 - 12 um wide. Growing under ferns in Picea sitchensis forest.
I believe this is Leucoagaricus flammeotinctoides as described in Lepiotaceus fungi in California, U.S.A. Leucoagaricus sect. Piloselli by Else C. Vellinga (Vol 112, pp. 393-444 April - June 2010)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_hickey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 10:27 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Growing in pine and fir forest. Pileus white, funnelform-umbilicate. Lamellae creamy off-white, decurrent. Stipe short, stout.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 10:51 ΠΜ BST

Τόπος

West Sussex, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betweenthelyons

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 03:23 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zecklo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 11:16 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warren_cardimona

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 03:33 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_hickey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 01:24 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Growing on wood and soil in a sheltered nook under a log in redwood forest. White, resupinate poroid fungus with very tall elongated tubes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pynklynx

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 02:56 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Alder. Not sure, will keep an eye on it as it matures

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandymushii

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 01:13 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Small brown fruitbodies growing on deadwood,
Wavy, sinuate gills,
Dark brown stipe with lighter apex,
Blue UV on gills margin,
Near doug fir/madrone/chinquapin/bay laurel/tan oak/maple/evergreen Huckleberry/salal,
No odor,
Brown KOH,
Bitter taste

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danmorton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 09:09 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Initially thought this might be D. stillatus, but the spores on this collection were too large. The only species of Dacrymyces that I am aware of with spores this large is D. variisporus. The spores were 17.5 - 23.3 x 5.6 - 6.9 µm. Growing on dead alder.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pynklynx

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 03:03 ΜΜ AKDT

Τόπος

Juneau, AK, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nwo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 11:47 ΠΜ CDT

Περιγραφή

itty bitty

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_tupac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexlodato

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 01:06 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snjdacic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 04:02 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

aaron_tupac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjohnsonn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 05:18 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Waxy/gelatinous crust with irregular pappilose/warted texture. Vinaceous brown in some areas, with violet tones in younger areas. Margins white, fibrillose.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike-potts

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 01:53 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

symbiiotica

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 12:18 ΜΜ PDT

Τόπος

Trinidad, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on 1-2" diameter branch in Picea sitchensis dominant mixed conifer forest, Sue-Meg State Park

White, soft spongy fungus with finely tomentose surface and white pores
Smell fragrant, hard to characterize
Taste astringent, acrid

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octakong

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 12:46 ΜΜ PDT

Περιγραφή

At least 100 fruiting bodies, growing near mountain creek atop mossy terraced flat rock connected to the creek (see last photo of habitat). ID uncertain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saxifrages

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 10:16 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_benningfield

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 06:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orofeaiel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 07:55 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjohnsonn

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 03:50 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On large fallen Tsuga heterophylla, or possibly Pseudotsuga. Toothlike pores, Off white, odor mild, growing near a Stereum sp. With white webby’s margin.
Texture soft, growing mostly on bark.
Whole fruitbody spanning at least 6 feet.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2019 12:17 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grace_stark

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 01:28 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On live oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 05:54 ΜΜ PDT

Περιγραφή

HAY-F-003029
KOH = black

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mik_miazio

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 11:55 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

symbiiotica

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 12:54 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Toothed-like resupinate fungus
Growing from a sodden, dead log overhanging East Fork Barton Creek, San Bernardino NF
Peachy/pink in color, hymenophore with long teeth-like projections
Smell sweet, slightly floral
Strong purple/black KOH

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 11:54 ΠΜ AKDT

Περιγραφή

On spruce

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

symbiiotica

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 12:02 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Orange/yellow Ascomycete growing directly on wood in East Fork Barton Creek, San Bernardino NF
Lots of red under UVB from surrounding wood illuminating the presence of algae/Cyanobacteria/some other photosynthesizing organism they are in association with

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

relg

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 12:31 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Last photo with 364 nm uv

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goldenbeetle

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 12:00 ΠΜ PDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

elbyrne

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 02:19 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I feel like I should apologize for how this looks 😅

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 06:20 ΠΜ AKDT

Περιγραφή

Scutellinia?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 12:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stucumber

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 01:10 ΜΜ NZST

Περιγραφή

On mossy Cyathea stump. Viscid cap, lilac marginate gills. Appears to be cortina remnant with rusty spores low on the stipe.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre17

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 10:04 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Hymenochaetopsis(Hydnoporia):
Fruiting abundantly on a split/interior section of a fallen Western Hemlock.
Gray to brown tones throughout.
Capped sections with tight concentric banding similar to mature H. tabacina. This collection had an interesting floral odor that stood out as unique.
Harvested multiple sections/specimens and dehydrated for herbarium collection/genetic record.
My coinciding Mushroomobserver observation below-

https://mushroomobserver.org/526997?q=1p1WK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

symbiiotica

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 02:27 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudge9

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 11:10 ΠΜ PDT

Περιγραφή

About 2.5mm wide. It's too small for Albatrellus I think. Pores to small for the Fringed polypore.

Growing from an old stick - probably salmon berry cane.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stucumber

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 11:31 ΠΜ NZST

Τόπος

3079, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Lumpy raduloid crust

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

jessicajliu

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 09:29 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Found on a fallen conifer log

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandymushii

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Περιγραφή

Golden fungi with veiny underside,
Growing near sitka spruce,
Strong UV on gills/stipe,
Mild acrid taste,
Indistinct KOH,
Mild cleaner odor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamiegriffiths

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 02:40 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudydiaz

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 05:20 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ym_wang_pnw

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 02:32 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandymushii

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 12:40 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Brown crust growing on deadwood,
Near redwood/doug fir,
Black KOH

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smellyturkey

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 11:48 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Scale bar: 1 tick = 1um, at 1000x total mag
I looked at the orange part under the microscope, specifically

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilithohlson

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 09:33 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Maybe. Since it was a rare summer mushroom, I didn’t want to pull it up out of the tree trunk. It was growing out of.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maan3

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 12:54 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)

Παρατηρητής

beartracker

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 03:50 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I swam to within 3 feet of this mink. Video will be posted later.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudge9

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 04:27 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Going on my gut! These were breaking down leaf litter, the yellowish base, old signs of a possible woolly foot with debris stuck around the base. Very visible mycelium.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dietel

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 06:47 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

symbiiotica

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 09:50 ΠΜ GMT

Περιγραφή

Growing from Picea stump
Strong red bruising reaction
Dark black KOH reaction forming slowly
Smell sweet, taste indistinct

Specimen stored at the Icelandic Institute of Natural History Fungarium Akureyri

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandymushii

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 01:18 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Orangey yellow rubbery fruitbodies with veiny gills,
Growing near sitka spruce,
UV on gills,
No odor,
Mild acrid taste

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

relg

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 03:31 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Focus stack got messed up

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

aaron_tupac

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pynklynx

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 07:17 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

burtosa

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 06:35 ΜΜ PDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

sandhanitizer2

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Περιγραφή

on serviceberry; fungus? insect? No clue

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stucumber

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 09:42 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stucumber

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 10:22 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stucumber

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 09:06 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kendrasvea

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 12:32 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On wood - I didn't see any deciduous, only conifer. Somewhat fragrant - like pleurotus, pleasant, maybe slightly anise. Seems to have a cervinus-like cap, but quite a yellow toned stipe. Collected.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bubbles-debary

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 02:06 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 05:53 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 03:11 ΜΜ PDT

Περιγραφή

HAY-F-005459

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goldenbeetle

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 08:22 ΜΜ PDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

john1kelly

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 11:56 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dietel

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 02:30 ΜΜ -05

Περιγραφή

Growing from beneath wooden step on trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemat

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Περιγραφή

Under conifers, with spruce and fir present.
When handled, it changes color starting with a paler yellow, but in a couple hours it will be more amber or yolk yellow.
Is more slender than Agaricus moronii, and doesn't have an almond odor, the gills are no true pink either.
The key would bring you to Agaricus summensis , but we have two sequences of this one already, so I think is the same as the others.
There is some variation on the "scaliness" and how robust these are; I could attribute that to their age, and to the amount of water for the season.
https://www.inaturalist.org/observations/139976071
https://www.inaturalist.org/observations/108695770

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

brookefromearth

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 10:54 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dietel

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 01:43 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fruinpow

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 03:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markrobinson

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 04:50 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjohnsonn

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 05:16 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On inside of well decayed Cottonwood. Could be Schizopora, or another resupinate. Pore edges jagged.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 09:42 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found on conifer wood in a snowmelt area by @debk

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goldenbeetle

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 04:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 11:04 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgkoons

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 06:54 ΠΜ PDT

Περιγραφή

initially attracted by the red droplets which were happening up and down the trunk of this silver fir only near aggregations of this lichen, larger orangish spots on trunk are where I took samples from.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stucumber

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 12:41 ΜΜ PDT

Περιγραφή

HAY-F-005374

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 03:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

HAY-F-005388

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bubbles-debary

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjohnsonn

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 05:45 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On fallen Alnus rubra, small cups <1-1mm. Orange to hyaline.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildmare64

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 10:32 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dietel

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 10:50 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Growing in moist creekside soil. No latex visible.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 12:37 ΜΜ PDT

Περιγραφή

HAY-F-003026

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 12:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

mandymushii

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 07:26 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Peach colored ascos growing on sticks near manzanita/pine,
Some sticks have stained blue green,
Felt like texture

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandymushii

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 10:48 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Yellow ascos with brown hairs on margin growing on deadwood,
Mild UV,

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 04:35 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On Abies, red in KOH. No flavor or odor.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

malacothrix

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 12:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgkoons

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 07:54 ΠΜ PDT

Περιγραφή

growing with Lasiobolus on elk dung

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmr

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2016 12:50 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Photo 2 - asci paraphyses in KOH Melzers
Photo 3 - asci spores paraphyses in KOH Melzers
Photo 4 - asci with spores in KOH Melzers

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 09:32 ΠΜ PST