Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomastaylor1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 11:28 ΠΜ PDT
Mycena pura - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Mycena pura, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gljcrsmith

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 09:37 ΠΜ PDT
Trametes versicolor - Photo (c) Christine Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Young
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maddox_hahne

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 01:12 ΜΜ PDT
Sparassis radicata - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Sparassis radicata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vail

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 12:55 ΜΜ PDT

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on an alder.

Merulius tremellosus - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Merulius tremellosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jarenjaren

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 07:44 ΜΜ PDT

Περιγραφή

HAY-F-004198

Stereum fasciatum - Photo (c) Misha Zitser, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Misha Zitser
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Stereum fasciatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 11:09 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Almond scent, small fibrils on cap are golden.

Stipe is smooth

After transport and a few hours at home the mushroom turned gentle gold tones on most of the surfaces that were previously white. Gills matured to chocolate brown

Agaricus fissuratus - Photo (c) moorebuesing, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by moorebuesing
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Agaricus fissuratus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fivethreeomyco

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 09:56 ΠΜ PDT
Amanita pantherinoides - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Amanita pantherinoides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fivethreeomyco

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 10:01 ΠΜ PDT
Hygrophoropsis aurantiaca - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Hygrophoropsis aurantiaca, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλίτης (Γένος Boletus)

Παρατηρητής

fivethreeomyco

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023
Boletus fibrillosus - Photo (c) Daniel Morton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Morton
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Boletus fibrillosus, Ένα μέλος του Βωλίτης (Γένος Boletus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fivethreeomyco

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 10:16 ΠΜ PDT
Fuligo septica - Photo (c) Compartodromo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Fuligo septica, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fivethreeomyco

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 04:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found growing on dead live oak. Exact location is not accurate, do your own hunting!

Laetiporus gilbertsonii - Photo (c) pinonbistro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pinonbistro
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Laetiporus gilbertsonii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

symbiiotica

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 10:54 ΠΜ PDT
Leratiomyces ceres - Photo (c) Tim Sage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tim Sage
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Leratiomyces ceres, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 11:04 ΠΜ PDT
Chlorophyllum brunneum - Photo (c) Noah Siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Chlorophyllum brunneum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 11:09 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Almond scent, small fibrils on cap are golden.

Stipe is smooth

After transport and a few hours at home the mushroom turned gentle gold tones on most of the surfaces that were previously white. Gills matured to chocolate brown

Agaricus - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Γένος Agaricus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dietel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 04:39 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On oak

Hymenochaetaceae - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Οικογένεια Hymenochaetaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dietel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 04:14 ΜΜ PDT
Gymnopus brassicolens - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Gymnopus brassicolens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuesdaytumbleweed

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 03:40 ΜΜ PDT
Hypomyces lactifluorum - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tombigelow
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Hypomyces lactifluorum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

openeyevibez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 05:22 ΜΜ PDT
Cantharellus cascadensis - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Cantharellus cascadensis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loangel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 12:26 ΜΜ PDT
Stereum - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Γένος Stereum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raybarks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 11:09 ΠΜ PDT
Tapinella atrotomentosa - Photo (c) Eric Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Tapinella atrotomentosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phinnie4949

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 03:04 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found on living Quercus chrysolepsis.

Ganoderma brownii - Photo (c) R.J. Adams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by R.J. Adams
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Ganoderma brownii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brookehenry

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 04:22 ΜΜ PDT
Agaricus - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Γένος Agaricus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abeemcc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 03:56 ΜΜ PDT
Cyathus striatus - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Cyathus striatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abeemcc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 03:56 ΜΜ PDT
Cyathus striatus - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Cyathus striatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abeemcc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 03:56 ΜΜ PDT
Trametes versicolor - Photo (c) Christine Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Young
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abeemcc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 03:56 ΜΜ PDT
Phlebia radiata - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Phlebia radiata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shroomalicious

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:56 ΜΜ PDT
Sarcodon imbricatus - Photo (c) Jerzy Opioła, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Sarcodon imbricatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saintaardvark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 01:29 ΜΜ PDT
Calocera cornea - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Calocera cornea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boazsolorio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 11:42 ΠΜ PDT
Ganoderma polychromum - Photo (c) Dani Montijo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dani Montijo
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Ganoderma polychromum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelharrington

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 07:55 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Appx location

Podaxis pistillaris - Photo (c) Jasper Nance, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lostcoastmike: Podaxis pistillaris, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 10962