Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pete_bakes

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Bruce, CA-ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhairimcf

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 12:49 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Giant knotweed. Several large patches, likely about 1 acre total

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_prior

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2015

Τόπος

Ajax, Ontario (Google, OSM)

Περιγραφή

A migrant. There was an off-leash dog chasing about in the woodlot which had flushed this bird several times already and, so, when it got flushed once more it finally gave uo looking for safe refuge on the forest floor and rather atypically came to rest on an exposed branch in a low tree. One of the very few times when I've been happy to have been in a woodlot at the same time as an exuberant off-leash dog!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevendaniel

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 03:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanblaney

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2018 12:07 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trschmidt

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhough

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carsync

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2019 10:45 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_buckeye_botanist

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Περιγραφή

Carex viridula featured on the right. This photo is a convenient comparison of three members of section Ceratocystis, all growing in association with one another on the mineral sand shorelines of an alkaline lake. Carex cryptolepis is in the middle; C. flava on the left.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcollis

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 02:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

t_knight

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allan7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leannewallis

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2018 02:00 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Can you help identify this Oak? Maybe a Pin Oak or Northern Pin/Hills?
@mathis3
@wdvanhem

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkinder832

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2018 12:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bfgreaves

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2018 11:22 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leannewallis

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2018 09:52 ΠΜ EDT

Τόπος

Guelph, ON, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennmcpheedyson

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2018 10:44 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Box-tree Moth. Photographed in Toronto, Ontario on 28 August 2018. Hot on the heels of Ontario's first record seen by Karen Yukich not too far from here a couple of days ago. I was amazed to see it sitting on the top egg carton inside the trap! In fact I took the trap into the house before extracting it as I didn't want to lose it! This East Asian native is a smart looking creature that is perhaps destined to become common and widespread, like it has in much of Western Europe... Whatever the case I was pretty excited to see it!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickbelliveau

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2018 04:10 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leannewallis

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2015

Περιγραφή

Keyed out using Michigan Flora:
http://www.michiganflora.net/genus.aspx?id=Geum
Would appreciate confirmation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler_hoar

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2018 12:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2018 03:29 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwdeacon

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2017 10:24 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donaldasutherland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2017 10:21 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwdeacon

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhking

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2017 06:45 ΠΜ EDT

Τόπος

stoney creek, on (Google, OSM)

Περιγραφή

Hamilton, ON

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2003 01:48 ΜΜ -05

Τόπος

cheeseboro cayon (Google, OSM)

Περιγραφή

an absolutely massive back mustard. For comparison I am 6'5. So 12 feet tall easy if not taller.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2017 12:16 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2015 12:29 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elsemikkelsen

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2017 11:47 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanhaughian

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2017 02:29 ΜΜ ADT

Τόπος

Kings, CA-NB, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

On rotting hardwood log, collected

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanhaughian

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2017 02:05 ΜΜ ADT

Περιγραφή

On cedar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donaldasutherland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2007 11:57 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologgia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found suspended under a floating raft. Pendulous and gelatinous, they formed these ring shapes after being scraped off raft.

**Update: Found more this summer and managed to look at them under a microscope. Definitely not algae. Likely insect eggs, as suggested by dizzydcc.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donaldasutherland

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2017 01:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2016 12:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2017 08:04 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psc_amc

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2012 02:54 ΠΜ EDT

Τόπος

wells, ny (Google, OSM)

Περιγραφή

Viewer: sh

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonforde

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2017 09:22 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουστέλα (Γένος Mustela)

Παρατηρητής

swampy

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beergeek

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2016 08:25 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ideaphore

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2016 09:31 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srgalehouse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2016 12:27 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Perhaps Amanita muscaria v. formosa.

Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

swampy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2017 11:35 ΠΜ EST

Περιγραφή

Snow print

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοπρίνοψη (Γένος Coprinopsis)

Παρατηρητής

jscott

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2016 10:03 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2016 04:05 ΜΜ EDT

Τόπος

Columbia Run (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2016

Περιγραφή

Headed down to Mo Ranch in Hunt, Texas for a Texas Parks and Wildlife meeting for a few days. It included lots of meetings, but of course, we went outside some too. :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2016 08:03 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

dkaposi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2016 05:06 ΜΜ EDT

Τόπος

Huntsville, ON (Google, OSM)

Περιγραφή

This was one of a group of 3 deer on Harp Lake Rd outside of Hunstville, ON.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2016 03:05 ΜΜ PDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2016

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2016

Περιγραφή

A narrow window between the rains, so I had to go out and look for nature quick! :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beartracker

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2016 05:50 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Photo by Kim A. Cabrera 2016

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2016 03:38 ΜΜ PDT

Τόπος

Boulder (Google, OSM)

Περιγραφή

Boulder County, Colorado, US

Resting on a porch railing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman2000

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2016 10:30 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwalewski

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2016 09:48 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carrieseltzer

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2016 10:00 ΠΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonforde

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coachwhipbooks

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwalewski

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2016 12:46 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bendingtree

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2016

Περιγραφή

Not satisfied at all with this determination. This actually keyed out snugly to Carex panicea, which is unknown in Ohio. Abandoning this lead, I was left with Cx meadii or Cx tetanica, which are difficult to separate. Cx meadii is known to occur in dry or wet prairies, while the only time I've run into Cx tetanica was in a bog.

Infrequent in disturbed wet prairie; culms arising singly, bases pale brown.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2016 09:12 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2016 05:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2013

Περιγραφή

orange fuzzy "moss" on shaded sandstone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2016

Περιγραφή

This was one cool park in Sherman. Elizabeth and I went around Herman Baker Park to look for dragonflies and of course, we spotted lots of other neat things. :)

This may be the prettiest snake I've ever seen. :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2016

Περιγραφή

After presenting to a UTA class on urban wildlife, I stopped by this neat linear park in Arlington. Spotted some neat stuff. :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2015 11:35 ΠΜ ADT

Περιγραφή

Please indulge me with allowing one more pic from this awesome twang fest that happened here last summer. This male (#6, but who is counting;)) was obviously different, and it is the first time I have ever seen one of these. I am very happy that it happened right in our yard pond. One more Green Frog male, but this time he is of the blue form!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2015 11:18 ΠΜ ADT

Περιγραφή

Two different males than the ones in the last photo, still being rowdy and bumpin' up a storm. If folks have been keeping track, we are now up to five different individuals involved in this community twang-off :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2015 11:30 ΠΜ ADT

Περιγραφή

This Green Frog male was actually twanging when I photographed him. I will post more images from that morning when several males of what I think were all Green Frogs duking it out for the females' attention in our home pond.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2016 12:31 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crystalernst

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2012

Περιγραφή

Found it resting on a woodpile. Wasp mantidfly, Climaciella brunnea.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersholder

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2015

Τόπος

cloyne, ontario (Google, OSM)

Περιγραφή

Caught in dip net on roadside vernal pool. Permanent marsh located on northside of road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2016 11:33 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martingrimm

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2016 11:45 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duarte

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2016

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marknenadov

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fm5050

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2007

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmedina

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2016 03:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzrj

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2016

Περιγραφή

Many Moss spores are growing in a small garden outside our home in West Sonoma County. In the last 2 weeks, we've had rain almost every day, so these tiny moss spores are duplicating themselves in record numbers.

Ετικέτες

Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

lauramorganclark

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2016

Περιγραφή

Growing on a dead hardwood tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2016 05:06 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celticcail

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2016 03:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fm5050

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2016 12:11 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Jug Bay Wetlands Sanctuary, A. A. Co., MD March 13, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkellman

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2016 01:44 ΜΜ PST

Περιγραφή

Note the white hairpoints that contrast with the reddish hairpoints of P. juniperinum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marknenadov

Ημερομηνία

Μάρτιος 2016

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carrieseltzer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2010 11:13 ΠΜ EAT

Περιγραφή

Or similar species?

Growing on a well-decomposed log of Anthocleista grandiflora (according to my notes).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampy

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdorsay

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2015 10:46 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smeixner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2015

Τόπος

Furry Creek, bc (Google, OSM)

Περιγραφή

8 pipefish were spotted on a single 90 minute dive. All had grey colouration. All were found between 22 and 40 feet depth.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdorsay

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2012 03:54 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krzysiek63

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2012

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kwgagel

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2015 01:08 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Observed at the summit of Teapot Mountain.

Ετικέτες