Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_freemantle

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Albany, AU-WA, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 03:49 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prossington

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 11:35 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature_is_coming

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 12:30 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 12:31 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 05:25 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Found in sediments at a spring. Scale in background is mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 05:14 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Found in sediments at a spring. Scale in background is mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonodashper

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maddi637

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 12:19 ΠΜ AEST

Περιγραφή

This snail is approx 5mm in length. I observed it in my terrarium that has a small amount of moss from the location attached. Everything in the terrarium in from this location. I can’t seem to find any native snails like it. Any suggestions?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yazzieb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 04:00 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Approximately 1.2cm in length

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russula

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2019 09:32 ΠΜ AWST

Περιγραφή

Infected with Leucochloridium parasitic flatworm. @kevinbonham

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wayneking

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 08:00 ΠΜ AEST

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wayneking

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 08:00 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fluffdaddy

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 08:46 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 12:46 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Found under a decorative garden stone.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eddiegall

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 02:08 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Out of season flowering of Thelymitra sp. Has been seen in previous years, unopened, by others and thought to be an early T. pauciflora. Flower opened on unseasonal warm day (17/7) and was 33mm across so much more likely to be T. nuda. 5 flower buds, stipe relatively bluish in colour. Scape 220mm high, so taller than most (but not all) T. pauciflora. Photo of whole plant taken on 11/7 on a warm day but flower unopened.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrycarrick

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 10:00 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hntro

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 01:48 ΜΜ AEST

Περιγραφή

under rock, ~3-4mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_travaglini

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 05:00 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Beneath wood chunk in dry to slightly damp sclerophyll forest.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

remiho

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 04:22 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megan1038

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 01:45 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_travaglini

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 01:38 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Damp to wet sclerophyll forest along steep gully.
Beneath granite chunk.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pruedles

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 11:08 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indialaurenturner

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 11:23 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 02:30 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_travaglini

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 04:28 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Beneath slab near ledge on reef.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donna391

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 12:31 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gryphyn333

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 04:13 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine876

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 12:57 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Found this snail (who looked like it was on its side, not upright like a garden snail). Very dark snail itself. When turned over the shell was like a funnel - only way I can describe it, it wasn’t flat.

Found in a wet Ferny creek bed on concrete drainage culvert

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 11:57 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erich_volschenk

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 02:21 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

1 observed
tentatively L. lottah according to Kevin Bonham based on shell morphology. This is a recently discovered group of populations from St. Marys, Nicholas Range, East Tower Hill and now Valley Road. However considering it is about 70 km from the nearest known Lottaropa lottah population (Mt Arthur) this may prove with genetic studies to be a different species.

found = Otto Bell

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianella

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 11:45 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 01:09 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyoni-pete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 08:56 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

3204

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simongrove

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 07:53 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Keeled snail Austrorhytida lamproides, Woolnorth, Tasmania, Febraury 2022, found by Karen Richards

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmencp

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 07:12 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eamonn_c

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 06:37 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trigonotarbida

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 10:35 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

george_vaughan

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020

Περιγραφή

This unusual Snail looked very much like a usual C. dufresnii here, but with a rather bolder patterned shell and a translucent white body! Whether this is within ordinary variation, partial leucistism, or a different species entirely I leave to those with way more knowledge about Snails than me...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deb166

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 06:58 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 02:36 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicfit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 07:28 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttsquid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 06:18 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavonis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 04:04 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

The endemic Tasman Island snail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trigonotarbida

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 09:27 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francescafee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 04:47 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 02:38 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomfeild

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 07:36 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Bug that is eating snail is in separate record.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 03:57 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hazfos

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 12:12 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenny_w

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 06:15 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kwright

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 04:37 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hauke_koch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 11:15 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janegrowsgardenrooms

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 07:29 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 12:43 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 10:11 ΜΜ AEST

Περιγραφή

~ 13 individuals found in leaf litter

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecodreamer4884

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 11:40 ΠΜ AWST

Περιγραφή

Dead shell found under leaf litter in forest 5 years after fire, opposite WWBB Site 1.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_spangled_drongo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 10:57 ΠΜ AEST

Περιγραφή

On Croton phebalioides in dry rainforest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_allen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 08:00 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Tiny

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_travaglini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022

Περιγραφή

Found amongst leaf litter beneath light plant cover within dry to slightly damp, Melaleuca forest.

Only one specimen found.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_travaglini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022

Περιγραφή

Found on the underside of logs, trapped in cobwebs or amongst leaf litter within dry to slightly damp, Melaleuca forest.

Abundant.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 02:29 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Species Similar to Bonhamaropa tarravillensis but more tightly packed spire and umbilicus is narrower and steeper.
Found 2 individuals after 1.5 hours of looking. Found under moist wood near side of track

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graces_field_journal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Rei's finger is a paid actor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 12:05 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 04:38 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 02:17 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 11:35 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 09:24 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_travaglini

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 10:49 ΠΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rick_franks

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 07:23 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 07:34 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holocene_matt

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 11:00 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holocene_matt

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 11:30 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zosterops99

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 09:43 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npk

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 11:11 ΠΜ AWST

Τόπος

Porongurup, WA, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 11:16 ΜΜ AEST

Περιγραφή

I missed this beautiful snail at the time - it snuck in while I was photographing something else - 3-4mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

draconis2376

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 10:50 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 01:37 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 01:10 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Charopidae sp. “Needles”

The highly elusive (and very beautiful) Needles snail has been found!! It’s only ever been found 10 times before. It has a massive range extending along Western Tasmania, but is occurs very sparsely throughout it.
Found by Kevin Bonham

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 12:29 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 12:33 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 12:27 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 12:27 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_travaglini

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 03:03 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Found beneath decomposing, mossy wood among wet sclerophyll forest/rainforest.

Live collected.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fishlegs

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 09:52 ΠΜ AEST

Τόπος

Apsley, NSW, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in cave after heavy rain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brem92

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 09:53 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 01:13 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Gadoropa sp. cf. “Pirates Road”

Found ~3 alive + 2 dead

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deemc

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 01:32 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matilda_c

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roger_fairest

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 08:21 ΠΜ AEST

Τόπος

Kalpowar, QLD, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 08:12 ΠΜ ACST

Περιγραφή

In yhe Whyalla Cons Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caitlind164

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Περιγραφή

~7mm. Found on the underside of a watering can

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Tasmania, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

A very exiting find by Otto Bell (@Elusiveweevils). This is a completely new population of the Critically endangered Ammonite Pinwheel snail (previously known from only 4 populations).

After looking for ~45 minutes we only found this juvenile, but hopefully we can find more in the future!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomedgray

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 12:39 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francytee

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 04:31 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 11:02 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hatwise

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 11:46 ΠΜ AEST

Περιγραφή

4mm, on cut end of decaying log surrounded by rainforest-but right next to heavily walked track-is it native?