Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 02:21 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

1 observed
tentatively L. lottah according to Kevin Bonham based on shell morphology. This is a recently discovered group of populations from St. Marys, Nicholas Range, East Tower Hill and now Valley Road. However considering it is about 70 km from the nearest known Lottaropa lottah population (Mt Arthur) this may prove with genetic studies to be a different species.

found = Otto Bell

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianella

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 11:45 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 01:09 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyoni-pete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 08:56 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

3204

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simongrove

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 07:53 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Keeled snail Austrorhytida lamproides, Woolnorth, Tasmania, Febraury 2022, found by Karen Richards

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gumbaynggirrgirl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022

Τόπος

Mullaway (Google, OSM)

Περιγραφή

17mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmencp

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 07:12 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eamonn_c

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 06:37 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gen_c

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 10:35 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

george_vaughan

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020

Περιγραφή

This unusual Snail looked very much like a usual C. dufresnii here, but with a rather bolder patterned shell and a translucent white body! Whether this is within ordinary variation, partial leucistism, or a different species entirely I leave to those with way more knowledge about Snails than me...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deb166

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 06:58 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 02:36 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicfit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 07:28 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttsquid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 06:18 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavonis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 04:04 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

The endemic Tasman Island snail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gen_c

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 09:27 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francescafee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 04:47 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 02:38 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomfeild

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 07:36 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Bug that is eating snail is in separate record.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 03:57 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hazfos

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 12:12 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenny_w

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 06:15 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kwright

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 04:37 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hauke_koch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 11:15 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janegrowsgardenrooms

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 07:29 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 12:43 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 10:11 ΜΜ AEST

Περιγραφή

~ 13 individuals found in leaf litter

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecodreamer4884

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 11:40 ΠΜ AWST

Περιγραφή

Dead shell found under leaf litter in forest 5 years after fire, opposite WWBB Site 1.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_spangled_drongo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 10:57 ΠΜ AEST

Περιγραφή

On Croton phebalioides in dry rainforest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_allen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 08:00 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Tiny

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_travaglini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022

Περιγραφή

Found amongst leaf litter beneath light plant cover within dry to slightly damp, Melaleuca forest.

Only one specimen found.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_travaglini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022

Περιγραφή

Found on the underside of logs, trapped in cobwebs or amongst leaf litter within dry to slightly damp, Melaleuca forest.

Abundant.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 02:29 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Species Similar to Bonhamaropa tarravillensis but more tightly packed spire and umbilicus is narrower and steeper.
Found 2 individuals after 1.5 hours of looking. Found under moist wood near side of track

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graces_field_journal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Rei's finger is a paid actor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 12:05 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 04:38 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 02:17 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 11:35 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 09:24 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_travaglini

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 10:49 ΠΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rick_franks

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 07:23 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 07:34 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holocene_matt

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 11:00 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holocene_matt

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 11:30 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zosterops99

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 09:43 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npk

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 11:11 ΠΜ AWST

Τόπος

Porongurup, WA, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 11:16 ΜΜ AEST

Περιγραφή

I missed this beautiful snail at the time - it snuck in while I was photographing something else - 3-4mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

draconis2376

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 10:50 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 01:37 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 01:10 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Charopidae sp. “Needles”

The highly elusive (and very beautiful) Needles snail has been found!! It’s only ever been found 10 times before. It has a massive range extending along Western Tasmania, but is occurs very sparsely throughout it.
Found by Kevin Bonham

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 12:29 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 12:33 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 12:27 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 12:27 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_travaglini

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 03:03 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Found beneath decomposing, mossy wood among wet sclerophyll forest/rainforest.

Live collected.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fishlegs

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 09:52 ΠΜ AEST

Τόπος

Apsley, NSW, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in cave after heavy rain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brem92

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 09:53 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 01:13 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Gadoropa sp. cf. “Pirates Road”

Found ~3 alive + 2 dead

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deemc

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 01:32 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matilda_c

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roger_fairest

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 08:21 ΠΜ AEST

Τόπος

Kalpowar, QLD, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 08:12 ΠΜ ACST

Περιγραφή

In yhe Whyalla Cons Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caitlind164

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Περιγραφή

~7mm. Found on the underside of a watering can

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Tasmania, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

A very exiting find by Otto Bell (@Elusiveweevils). This is a completely new population of the Critically endangered Ammonite Pinwheel snail (previously known from only 4 populations).

After looking for ~45 minutes we only found this juvenile, but hopefully we can find more in the future!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomedgray

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 12:39 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francytee

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 04:31 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 11:02 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hatwise

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 11:46 ΠΜ AEST

Περιγραφή

4mm, on cut end of decaying log surrounded by rainforest-but right next to heavily walked track-is it native?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 11:32 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Charopidae sp. nr. Gadoropa sp. "Mayfield" (an informal name i am using for now)

7 individuals found (6 alive, 1 dead).

Approximate diameter of all adult snails is 1.5 mm

near to a species which had previously was only known from 1 specimen, although Kevin Bonham is not sure if they are the same species.

all alive snails were found on the underside of partially deeply imbeded small dolerite rocks on the slopes of the creek. the most individuals (i think 3 at one site) were found in dense dogwood groves, where there was a lot of leaf litter. all of these areas had very little invasive species activity, i only found one exotic slug.
thanks to Kevin Bonham who is helping figure out what this is

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 11:54 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Charopidae sp. nr. Gadoropa sp. "Mayfield" (an informal name i am using for now)

7 individuals found (6 alive, 1 dead).

About 1 mm in diameter

near to a species which had previously was only known from 1 specimen, although Kevin Bonham is not sure if they are the same species.
all alive snails were found on the underside of partially deeply imbeded small dolerite rocks on the slopes of the creek. the most individuals (i think 3 at one site) were found in dense dogwood groves, where there was a lot of leaf litter. all of these areas had very little invasive species activity, i only found one exotic slug.
thanks to Kevin Bonham who is helping figure out what this is

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 12:09 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Charopidae sp. nr. Gadoropa sp. "Mayfield" (an informal name i am using for now)

7 individuals found (6 alive, 1 dead).

Approximate diameter of all adult snails is 1.5 mm

near to a species which had previously was only known from 1 specimen, although Kevin Bonham is not sure if they are the same species.
all alive snails were found on the underside of partially deeply imbeded small dolerite rocks on the slopes of the creek. the most individuals (i think 3 at one site) were found in dense dogwood groves, where there was a lot of leaf litter. all of these areas had very little invasive species activity, i only found one exotic slug.
thanks to Kevin Bonham who is helping figure out what this is

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 12:30 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Charopidae sp. nr. Gadoropa sp. "Mayfield" (an informal name i am using for now)

7 individuals found (6 alive, 1 dead).

Approximate diameter of all adult snails is 1.5 mm

Ruler line indicate .5 mm

near to a species which had previously was only known from 1 specimen, although Kevin Bonham is not sure if they are the same species.
all alive snails were found on the underside of partially deeply imbeded small dolerite rocks on the slopes of the creek. the most individuals (i think 3 at one site) were found in dense dogwood groves, where there was a lot of leaf litter. all of these areas had very little invasive species activity, i only found one exotic slug.
thanks to Kevin Bonham who is helping figure out what this is

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 01:43 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Charopidae sp. nr. Gadoropa sp. "Mayfield" (an informal name I am using)

7 individuals found (6 alive, 1 dead).

Approximate diameter of all adult snails is 1.5 mm

near to a species which had previously was only known from 1 specimen, although Kevin Bonham is not sure if they are the same species.
all alive snails were found on the underside of partially deeply imbeded small dolerite rocks on the slopes of the creek. the most individuals (i think 3 at one site) were found in dense dogwood groves, where there was a lot of leaf litter. all of these areas had very little invasive species activity, i only found one exotic slug.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 11:37 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 11:22 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Roblinella sp. nov. "Nelson Falls"

1 individual found, identified by Kevin Bonham as a new species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 01:14 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Tasmania, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Charopidae sp. "Apsley Waterhole"

new genus and species
so far this suspected new genus and species is only known from 3 individuals and occupies a area about 1m2.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2022 08:07 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peregrine80

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 12:58 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fjadec

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 12:24 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Unidentified species. Has red mantle and orange mucous. Large eggs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 12:09 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 11:35 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_d

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2016 01:34 ΜΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrian2370

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 03:58 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coddiwompler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Περιγραφή

Location is estimate only as no GPS

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 09:10 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 06:34 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter1579

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2018 12:01 ΜΜ AEST

Περιγραφή

This specimen 21mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdoug7405

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 09:21 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drmattnimbs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 04:54 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2018 03:06 ΜΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jillrock

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 09:47 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelcincotta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 02:07 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

dangernoodlec137

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 05:27 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2009 11:43 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:21 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 12:52 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Zonitoides arboreus maybe?

*These are from a while back

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 04:27 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Tasmathera legrandi

size: ~3.5 mm
found dead under rock, in small rock scree near to the track. 1 individual
Found by Otto Bell

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 10:00 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherrk

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 02:33 ΜΜ AEST