Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomennudum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 05:50 PM AEST

Περιγραφή

Shell 7 mm across. Body of animal blue.

Two individuals found under a branch on the ground beside a pond.

Oxychilus draparnaudi - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Oxychilus draparnaudi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

the-little-prickle-farmer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 09:07 AM AEST
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

christina_l

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 08:11 AM AEST
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

enot_poluskuns

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2019 06:48 AM IST
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

lccg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 03:21 PM AEST
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christina_l

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 08:47 AM AEST
Cystopelta purpurea - Photo (c) tleitch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Cystopelta purpurea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwenny60

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 04:06 PM AEST

Τόπος

Seville, VIC, AU (Google, OSM)
Deroceras - Photo (c) Harsi Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Γένος Deroceras, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natashataylor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 12:00 PM AEST

Τόπος

Graceville Parks (Google, OSM)
Bradybaena similaris - Photo (c) Natasha Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Bradybaena similaris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwenny60

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 04:09 PM AEST

Τόπος

Seville, VIC, AU (Google, OSM)
Ambigolimax - Photo (c) ghazard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Γένος Ambigolimax, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwenny60

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 04:11 PM AEST

Τόπος

Seville, VIC, AU (Google, OSM)
Deroceras reticulatum - Photo (c) Bruce Marlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Deroceras reticulatum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inkkawinwit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 11:35 AM AEST
Caryodes dufresnii - Photo (c) Heather Elson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Caryodes dufresnii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 04:42 PM AEST
Pleuropoma draytonensis - Photo (c) Nicholas John Fisher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Pleuropoma draytonensis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 01:04 PM AEST
Leptopoma perlucidum - Photo (c) pseudolapiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Leptopoma perlucidum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 01:07 PM AEST
Rhynchotrochus macgillivrayi - Photo (c) Greg Tasney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Rhynchotrochus macgillivrayi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suewise

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 02:33 PM ACST
Cernuella virgata - Photo (c) Cathy Powers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Cernuella virgata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 12:41 PM AEST
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_martin_

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 02:33 PM UTC
Arion intermedius - Photo (c) Grahame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Arion intermedius, Ένα μέλος του Αρίων (Γένος Arion)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 01:51 PM AEST
Cystopelta purpurea - Photo (c) tleitch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Cystopelta purpurea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 02:02 PM AEST
Cystopelta purpurea - Photo (c) tleitch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Cystopelta purpurea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapomak

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 04:34 PM AEST
Cabestana spengleri - Photo (c) Saryu Mae, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Cabestana spengleri, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

montgomeryhall

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 03:12 PM AEST
Cystopelta purpurea - Photo (c) tleitch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Cystopelta purpurea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2009 11:43 PM HST
Austrocamaena ricnattrassi - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Austrocamaena ricnattrassi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

garry34

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 04:18 PM AEST
Polydesmida - Photo (c) Trent Pearce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Τάξη Polydesmida, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

colinandwendycook

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 03:38 PM AEST
Κολεόπτερα - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)

Παρατηρητής

adloywork

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 10:07 AM AEST

Περιγραφή

Found in the themeda grass land at old joes creek.

Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

d-tjarlz

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 11:46 AM AEST
Έντομα - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

taxidermiedbaphomet

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 09:27 AM HST
Scolopendromorpha - Photo (c) Mike Keeling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Τάξη Scolopendromorpha, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

mitsymay

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 12:14 PM AWST

Περιγραφή

Large black slater like bug. Approx 20mm long, very shiny.

Sphaerotheriida - Photo (c) Chun Xing Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Τάξη Sphaerotheriida, Ένα μέλος του Πενταζώνια (Ανθυποτάξη Pentazonia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kpg7

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 12:18 PM AEST
Acariformes - Photo (c) anthonypaul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Υπερτάξη Acariformes, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

ethan241

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 10:52 AM UTC
Κολεόπτερα - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 9099