Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

coenobita

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 05:15 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Could find only one shell

Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lily_kumpe

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 11:29 ΠΜ AEST
Triboniophorus graeffei - Photo (c) David Lochlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Triboniophorus graeffei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjhbryant

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 07:35 ΠΜ AWST
Cochlicella barbara - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Cochlicella barbara, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

elise392

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 08:07 ΠΜ AEDT
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joocy

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 07:27 ΠΜ AEDT
Cochlicella barbara - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Cochlicella barbara, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

elise392

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 08:07 ΠΜ AEDT
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

laurakasper88

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 08:13 ΠΜ AEDT
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 08:27 ΠΜ AEDT
Cystopelta - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Γένος Cystopelta, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholascroft

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 06:49 ΠΜ AEST
Laevicaulis alte - Photo (c) MSone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by MSone
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Laevicaulis alte, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 09:53 ΠΜ AEDT
Cernuella virgata - Photo (c) Cathy Powers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cathy Powers
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Cernuella virgata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frenchie_kitty

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 08:24 ΠΜ AEDT
Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας - Photo (c) wildazimuth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας (Limax maximus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sammillar

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 09:15 ΠΜ AEDT
Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας - Photo (c) wildazimuth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας (Limax maximus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natski22

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 09:16 ΠΜ AEDT
Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας - Photo (c) wildazimuth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας (Limax maximus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan873

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 07:45 ΠΜ AEDT
Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας - Photo (c) wildazimuth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας (Limax maximus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 01:00 ΜΜ AEDT
Σαλιγκάρι Των Αμμοθινών - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Σαλιγκάρι Των Αμμοθινών (Theba pisana)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 01:26 ΜΜ AEDT
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 07:52 ΜΜ AEST
Stanisicarion freycineti - Photo (c) juliegraham173, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Stanisicarion freycineti, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikawessels

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 05:10 ΜΜ AWST
Σαλιγκάρι Των Αμμοθινών - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Σαλιγκάρι Των Αμμοθινών (Theba pisana)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonmit

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 08:04 ΜΜ AEDT
Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας - Photo (c) wildazimuth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας (Limax maximus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesbennettwild

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023
Camaenidae - Photo (c) Michael Pennay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Michael Pennay
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Οικογένεια Camaenidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianadavey

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 06:39 ΜΜ AEDT
Microxeromagna lowei - Photo (c) Anton Gjeldum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anton Gjeldum
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Microxeromagna lowei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nashma

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 05:38 ΜΜ ACDT
Cernuella - Photo (c) roberto casadei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by roberto casadei
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Γένος Cernuella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

shell only

Victaphanta compacta - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Victaphanta compacta, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessiealdina

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 01:56 ΜΜ AEDT
Triboniophorus graeffei - Photo (c) David Lochlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Triboniophorus graeffei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenmcgregor

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 10:19 ΠΜ AEDT
Oxychilus draparnaudi - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Oxychilus draparnaudi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023
Victaphanta compacta - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Victaphanta compacta, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosrunciman

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 02:47 ΜΜ AEDT
Cochlicella barbara - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Cochlicella barbara, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarmstrong88

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 09:25 ΠΜ AEST
Strangesta maxima - Photo (c) dattard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Strangesta maxima, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arachon

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 02:19 ΜΜ AEST
Hadra - Photo (c) 

Manuel CABALLER, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Γένος Hadra, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noondoo

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 11:17 ΜΜ AEST
Triboniophorus graeffei - Photo (c) David Lochlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη kevinbonham: Triboniophorus graeffei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 23953