Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcastaneda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2016

Τόπος

East Camino Cielo (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e-albright

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2016 12:38 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wischlegel

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2016 06:18 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_salkiewicz

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2016 05:15 PM PDT

Περιγραφή

Santa Cruz Island

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiyumq

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2016 11:07 AM PST

Τόπος

Goleta, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

photon-hog

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2014

Τόπος

Goleta Slough (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmdavis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2016 08:54 AM PDT

Περιγραφή

green june beetle on Sawtooth goldenbush (Hazardia squarrosa)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kania

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016

Περιγραφή

Field Notes - An earwig trying it's best. This one was one of the biggest I've ever seen and I don't think I've ever seen wings on one before? Are those wings?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynnwatson

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2013 03:50 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

photon-hog

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2013 03:41 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendabelle

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2015 03:16 PM PDT