Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancyasquith

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2018 04:00 PM PDT
Helichrysum luteoalbum - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Helichrysum luteoalbum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drewbarnhart

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2017 10:43 AM PDT
Helichrysum luteoalbum - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Helichrysum luteoalbum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brycestauble

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2017 10:31 AM PDT
Helichrysum luteoalbum - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Helichrysum luteoalbum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrydad2

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2016 03:54 PM PDT
Helichrysum luteoalbum - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Helichrysum luteoalbum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristinvdk

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2015 03:48 PM PDT
Helichrysum luteoalbum - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Helichrysum luteoalbum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erisy

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2015 03:48 PM PDT
Helichrysum luteoalbum - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Helichrysum luteoalbum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmy_cras

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 02:08 PM UTC
Ποοειδή - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmy_cras

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 02:28 PM UTC
Clarkia - Photo (c) Morgan Stickrod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Γένος Clarkia, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmy_cras

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 03:21 PM UTC
Acmispon americanus - Photo (c) Jim Frisinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Acmispon americanus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

jimmy_cras

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 03:21 PM UTC

Περιγραφή

we thought that this might be the weed of a hairy pink

Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmy_cras

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 03:26 PM UTC
Melica - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Γένος Melica, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

jimmy_cras

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 04:48 PM UTC
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

jimmy_cras

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 08:36 AM UTC
Ποοειδή - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

jimmy_cras

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 08:36 AM UTC
Agrostis - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Γένος Agrostis, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmy_cras

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 08:37 AM UTC
Elymus glaucus - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Elymus glaucus, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmy_cras

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 09:38 AM UTC
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmy_cras

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 09:39 AM UTC
Stipa - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Γένος Stipa, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmy_cras

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 09:51 AM UTC
Petrorhagia dubia - Photo (c) Daniel Palmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Petrorhagia dubia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmy_cras

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 10:48 AM UTC
Bromus diandrus - Photo (c) cchaney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Bromus diandrus, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υποχοιρίς (Γένος Hypochaeris)

Παρατηρητής

jimmy_cras

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 10:54 AM UTC
Υποχοιρίς - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Υποχοιρίς (Γένος Hypochaeris)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmy_cras

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 11:26 AM UTC
Bromus diandrus - Photo (c) cchaney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Bromus diandrus, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmy_cras

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 10:55 AM UTC
Vulpia myuros - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Vulpia myuros, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmy_cras

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 12:04 PM UTC
Vulpia myuros - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Vulpia myuros, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

jimmy_cras

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 03:54 PM UTC
Ποοειδή - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmy_cras

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 10:42 AM UTC
Brachypodium distachyon - Photo (c) Biopix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Brachypodium distachyon, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmy_cras

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 10:55 AM UTC
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmy_cras

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 10:07 AM UTC
Epilobium brachycarpum - Photo (c) catchang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Epilobium brachycarpum, Ένα μέλος του Επιλόβιο (Γένος Epilobium)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmy_cras

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 11:16 AM UTC
Brachypodium distachyon - Photo (c) Biopix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Brachypodium distachyon, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmy_cras

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 10:45 AM UTC
Trifolium dubium - Photo (c) Kenraiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Trifolium dubium, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmy_cras

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 11:20 AM UTC
Madia gracilis - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη justinluong: Madia gracilis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2883