Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 11:04 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganyacullo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2024 02:31 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theoosh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2024 09:33 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliecv

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2024 10:19 ΠΜ PST

Περιγραφή

not sure on id. mostly found on redwood cones. no scent

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thehyphaemovement

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 11:04 ΠΜ PST

Περιγραφή

F000266

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 11:03 ΠΜ PST

Περιγραφή

Sowerbyella radiculata?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2023 01:38 ΜΜ PST

Τόπος

La Honda, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Extremely slimy on cap and stipe

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betweenthelyons

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 11:26 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betweenthelyons

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 03:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betweenthelyons

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 03:51 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betweenthelyons

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 04:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betweenthelyons

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 04:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_benningfield

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 09:44 ΠΜ PDT

Περιγραφή

THAT RIGHT ANGLE THO!!!
-Julien Pometta 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found by Sadie Kolackovsky. Surrounding plants included Tanoak, Redwood, and young Douglas-Fir. In seep zone, next to small creek. Spores ~7.5 x 5um. Greenish hue?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danixwang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 03:36 ΜΜ PST

Τόπος

Felton, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 01:53 ΜΜ PST

Περιγραφή

Baby? Almost black, turned greenish when drying out

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 02:43 ΜΜ PST

Περιγραφή

Almond/marzipan aroma.
At base of large manzanita burl

Ετικέτες

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023 12:24 ΜΜ PST

Περιγραφή

Spherical Jelly, mycena esque stipe. Fruiting off of slime molds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 02:38 ΜΜ PST

Περιγραφή

I think Hygrocybe olivaceonigra… Under planted Redwoods. Slimy stipe, cap dry. Yellow-Lime greenish tint. Much smaller than most “singeri” I find.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 02:50 ΜΜ PST

Περιγραφή

Weird morphology?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganyacullo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 04:26 ΜΜ PST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2021 09:00 ΠΜ PDT

Περιγραφή

White mycelium, mold, or secretion from sliced and exposed bamboo roots. Roots were exposed while digging a trench next to bamboo patch. Took 3-7 days to appear. Looks like it has mold hairs on it. Maybe a mold is eating the bamboo secretion?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 02:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 02:13 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found on UCSC campus in a smallish burn zone. Seemed to be fruiting only in patches that were burned. In a mixed evergreen forest consisting of redwoods, douglas-fir, madrone, huckleberry, and the occasional oak. The base of the stipe seems like it connects to clumps of clay soil underground. The soil has sparkly minerals in it. There are small nuggets of mycelium is inside the larger clumps of clay soil. No strong flavor, dries out mouth slightly, light fungal smell. White spores that powder coat caps underneath and leave rings of white spore powder on the soil beneath the cap.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 04:44 ΜΜ PDT

Περιγραφή

??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thehyphaemovement

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 09:35 ΠΜ PDT

Περιγραφή

F000098

Average Spore Size:
16.85 x 8.79 µm

Spore Size Range:
(14.59 - 18.55) x (7.56 - 9.73) µm

Spores Measured: 32

The photo of hyphae is showing the clamped lamellar trama. The remaining microscopy photos that aren't of spores are of structures on the gill edge - I think cheilocystidia but am not sure. Interestingly I didn't see anything I could conclusively say was a basidium despite looking for quite some time.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 03:32 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 08:41 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 03:38 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2020 12:06 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2020 10:31 ΠΜ UTC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 12:39 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Under redwood patch, everywhere in the duff, hundreds

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 02:24 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2020 08:49 ΠΜ UTC

Περιγραφή

found over a five foot area from a stump, same as https://www.inaturalist.org/observations/64971640

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2020 09:14 ΠΜ UTC

Περιγραφή

in small patches right at the base of small grasses, under a Ponderosa Pine. Hollow stipe, minimal if any bleeding.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalisttrent

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2016 02:31 ΜΜ PDT

Τόπος

UC Santa Cruz (Google, OSM)

Περιγραφή

@leptonia Thoughts?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 07:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2018 11:32 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2015 02:55 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2018 03:36 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 12:09 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Black/brown spores under a microscope. After peer review I have learned that this is not a Banded Mottlegill, infact it is undescribed so far. Similar to Panaeolus fimicola.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 05:40 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This entire grass arc has these weird partially close capped Panaeolus all over. This grass was laid within the past year so this is the first summer cycle for it. Slight blue stain to base of stipe

Microscopy:
spores = 15 x 8.75 um
basidia =
clamps = present

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 10:17 ΠΜ PDT

Περιγραφή

aff. heteropoda, probably undescribed.
2 sporocarps found in dry creekbed. Probably growing on Cyphoderris