Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kwright

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Ushuaia, AR-TF, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

msantillan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 12:38 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ignacio_hernandez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 06:09 PM -03

Περιγραφή

Macho adulto en cortejo con una hembra de Liolaemus darwini de presa.