Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauravarano

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 03:26 ΜΜ -03
Muscisaxicola maclovianus - Photo (c) David Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Muscisaxicola maclovianus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

guilleamico

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 10:45 ΠΜ -03
Γελαδάρης - Photo (c) Luis Mauricio Mena Páramo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Mauricio Mena Páramo
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Γελαδάρης (Bubulcus ibis)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γερακοληστόγλαρος (Stercorarius parasiticus)

Παρατηρητής

guilleamico

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2023 02:22 ΜΜ -03

Περιγραφή

observado por primera vez por en la desembocadura del Ñirihua Julian Tocce

Γερακοληστόγλαρος - Photo (c) Don-Jean Leandri-Breton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Don-Jean Leandri-Breton
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Γερακοληστόγλαρος (Stercorarius parasiticus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γερακοληστόγλαρος (Stercorarius parasiticus)

Παρατηρητής

kiniroesler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2023 05:40 ΜΜ -03
Γερακοληστόγλαρος - Photo (c) Don-Jean Leandri-Breton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Don-Jean Leandri-Breton
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Γερακοληστόγλαρος (Stercorarius parasiticus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)

Παρατηρητής

alfanova

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 06:39 ΜΜ -03

Ετικέτες

Μεγάλη Φρεγάτα - Photo (c) Albert Michaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilleamico

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 07:08 ΠΜ -03
Xema sabini - Photo (c) Jenny Sweatt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Sweatt
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Xema sabini, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 10:45 ΠΜ -03
Elaenia albiceps - Photo (c) Steve Bentsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Bentsen
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Elaenia albiceps, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 11:53 ΠΜ -03
Elaenia albiceps - Photo (c) Steve Bentsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Bentsen
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Elaenia albiceps, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 11:44 ΠΜ -03
Podiceps major - Photo (c) Mariano Fernández Kloster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mariano Fernández Kloster
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Podiceps major, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 12:57 ΜΜ -03
Daptrius chimango - Photo (c) graciela_gplp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Daptrius chimango, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quinga_lj

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 05:00 ΠΜ -03
Podiceps major - Photo (c) Mariano Fernández Kloster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mariano Fernández Kloster
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Podiceps major, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caracaraa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 07:13 ΜΜ -03
Sicalis flaveola - Photo (c) Alejandro  Bayer Tamayo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Sicalis flaveola, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazzaro6

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Río Negro, AR (Google, OSM)
Chloephaga picta - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Chloephaga picta, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauravarano

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 11:59 ΠΜ -03
Cinclodes patagonicus - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Cinclodes patagonicus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauravarano

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 11:49 ΠΜ -03
Anas georgica - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Anas georgica, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauravarano

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 12:13 ΜΜ -03
Theristicus melanopis - Photo (c) Gabriel Villa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gabriel Villa
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Theristicus melanopis, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandoarchuby

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 05:17 ΜΜ -03
Ardea cocoi - Photo (c) Paul Donahue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Donahue
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Ardea cocoi, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haplo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 09:57 ΠΜ -03

Περιγραφή

Two ducks swimming near shore near Mirador Lago Nahuel Huapi

Tachyeres patachonicus - Photo (c) Markus  Lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Markus  Lilje
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Tachyeres patachonicus, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

perucsa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 08:11 ΠΜ -03
Sporophila caerulescens - Photo (c) Júlia Ramos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Júlia Ramos
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Sporophila caerulescens, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e_volitans

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 02:57 ΜΜ -03
Progne tapera - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Progne tapera, Ένα μέλος του Χελιδονίδες (Οικογένεια Hirundinidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e_volitans

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 09:29 ΠΜ -03
Acridotheres cristatellus - Photo (c) Manel Ferreira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Manel Ferreira
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Acridotheres cristatellus, Ένα μέλος του Μάινα (Γένος Acridotheres)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e_volitans

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 02:58 ΜΜ -03
Tyrannus melancholicus - Photo (c) Enrique Giron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Enrique Giron
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Tyrannus melancholicus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ariadnat

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 12:53 ΜΜ -03
Rhopospina fruticeti - Photo (c) Vince Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Rhopospina fruticeti, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silviaenggist1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 03:44 ΜΜ -03
Tyrannus melancholicus - Photo (c) Enrique Giron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Enrique Giron
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Tyrannus melancholicus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aristofun

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 12:17 ΜΜ -03
Leistes loyca - Photo (c) Nestor Galina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Leistes loyca, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ando_grcia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019
Vultur gryphus - Photo (c) Sebastián Lescano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Lescano
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Vultur gryphus, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ando_grcia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2019 12:51 ΜΜ -03
Caracara plancus - Photo (c) jachatata, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jachatata
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Caracara plancus, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericoid

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 11:06 ΠΜ -03
Turdus falcklandii - Photo (c) vetfred, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Turdus falcklandii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericoid

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 11:40 ΠΜ -03
Aphrastura spinicauda - Photo (c) Ken Chamberlain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Chamberlain
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Aphrastura spinicauda, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertgodoy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 05:32 ΜΜ -03
Drymornis bridgesii - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη julian_tocce: Drymornis bridgesii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3453