Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 11:58 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 10:38 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 01:41 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 12:22 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 10:54 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 11:40 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 10:23 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 11:32 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 11:28 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 11:25 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 11:13 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 11:13 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 02:03 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:39 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 11:17 AM MDT

Περιγραφή

Las coordenadas que se registran corresponde al lugar de captura.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 09:46 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 10:01 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 10:21 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 09:11 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 08:50 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 10:22 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 08:51 AM MST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 09:02 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 09:25 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 10:06 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 08:35 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 02:44 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 08:47 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 07:44 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 04:44 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 10:41 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 12:20 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 08:34 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 11:26 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 10:24 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 11:21 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 09:06 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ins curta

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 09:05 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 08:45 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 03:43 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 09:55 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 09:37 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 08:40 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 09:53 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 09:07 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 10:44 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 10:24 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 12:07 PM MDT

Περιγραφή

Reportando la especie en el centro de la foto.
Reporting the species at the center of the photo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 09:42 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 10:47 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 08:02 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 10:49 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 10:36 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 10:05 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 06:05 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 05:49 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 06:04 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 08:06 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 08:30 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 09:26 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 09:19 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 11:40 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 09:38 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 11:09 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 11:06 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 11:41 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 09:08 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 10:18 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 08:00 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 08:18 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 02:48 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 03:00 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 03:14 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 08:33 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 11:50 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 04:14 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 08:56 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 08:10 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 07:59 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 08:35 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 08:27 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δατούρα (Γένος Datura)

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 09:21 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 07:37 AM MDT

Περιγραφή

This observation refers to the green damselfly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 08:33 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 08:25 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 08:49 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 07:37 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 09:02 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 04:58 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 09:17 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 08:49 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 08:47 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 08:37 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 09:32 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 09:29 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 07:11 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 09:24 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 08:51 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 04:57 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 11:20 AM MDT