Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 08:57 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 03:49 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 09:31 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 03:24 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 03:38 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 08:28 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 01:54 PM MST

Περιγραφή

Water sample collected from the river San Pedro, Meoqui Chihuahua on November 28th at 09:58 at the indicated location. The images were acquired next day.

This observation refers to the organism to the left of the field.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 01:56 PM MST

Περιγραφή

Water sample collected from the river San Pedro, Meoqui Chihuahua on November 28th at 09:58 at the indicated location. The images were acquired next day.

This observation refers to the organism at the center of the field.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 01:50 PM MST

Περιγραφή

Water sample collected from the river San Pedro, Meoqui Chihuahua on November 28th at 09:58 at the indicated location. The images were acquired next day.

This observation refers to the squared diatom at the center of the field.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 01:55 PM MST

Περιγραφή

Water sample collected from the river San Pedro, Meoqui Chihuahua on November 28th at 09:58 at the indicated location. The images were acquired next day.

This observation refers to the elongated diatom at the center of the field.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 01:22 PM MST

Περιγραφή

Water sample collected from the river San Pedro, Meoqui Chihuahua on November 28th at 09:58 at the indicated location. The images were acquired next day.

This observation refers to the diatom at the center of the field.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 01:14 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 08:03 AM MST

Περιγραφή

Water sample collected from the river San Pedro, Meoqui Chihuahua on November 28th at 08:51 at the indicated location. The images were acquired next day.

This observation refers to the green alga at the center of the field.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 08:01 AM MST

Περιγραφή

Water sample collected from the river San Pedro, Meoqui Chihuahua on November 28th at 08:51 at the indicated location. The images were acquired next day.

This observation refers to the multiple organisms at the center of the field, next to the green algae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 11:46 AM MST

Περιγραφή

Water sample collected from the river San Pedro, Meoqui Chihuahua on November 28th at 09:58 at the indicated location. The images were acquired next day.

This observation refers to the organism at the center of the field.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 09:58 AM MST

Περιγραφή

Water sample collected from the river San Pedro, Meoqui Chihuahua on November 28th at 09:58 at the indicated location. The images were acquired next day.

This observation refers to the organism at the center of the field.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 11:51 AM MST

Περιγραφή

Water sample collected from the river San Pedro, Meoqui Chihuahua on November 28th at 09:58 at the indicated location. The images were acquired next day.

This observation refers to the elongated diatom at the center of the field.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 01:54 PM MST

Περιγραφή

Water sample collected from the river San Pedro, Meoqui Chihuahua on November 28th at 09:58 at the indicated location. The images were acquired next day.

This observation refers to the organism at the center of the field.

@roman_romanov

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 01:51 PM MST

Περιγραφή

Water sample collected from the river San Pedro, Meoqui Chihuahua on November 28th at 09:58 at the indicated location. The images were acquired next day.

This observation refers to the organism at the center of the field.

@roman_romanov

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωσκώληκας (Υφομοταξία Oligochaeta)

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 01:45 PM MST

Περιγραφή

Water sample collected from the river San Pedro, Meoqui Chihuahua on November 28th at 09:58 at the indicated location. The images were acquired next day.

This observation refers to the organism at the center of the field.

@roman_romanov

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 01:35 PM MST

Περιγραφή

Water sample collected from the river San Pedro, Meoqui Chihuahua on November 28th at 09:58 at the indicated location. The images were acquired next day.

This observation refers to the organism at the center of the field.
@roman_romanov

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 08:07 AM MST

Περιγραφή

Water sample collected from the river San Pedro, Meoqui Chihuahua on November 28th at 08:51 at the indicated location. The images were acquired next day.

This observation refers to the elongated diatom at the center of the field.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 08:28 AM MST

Περιγραφή

Water sample collected from the river San Pedro, Meoqui Chihuahua on November 28th at 08:51 at the indicated location. The images were acquired next day.

This observation refers to the diatom at the center of the field.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 01:47 PM MST

Περιγραφή

Water sample collected from the river San Pedro, Meoqui Chihuahua on November 28th at 09:58 at the indicated location. The images were acquired next day.

This observation refers to the elongated organism at the center of the field.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 07:42 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 11:47 AM MST

Περιγραφή

Water sample collected from the river San Pedro, Meoqui Chihuahua on November 28th at 09:58 at the indicated location. The images were acquired next day.

This observation refers to the organism at the center of the field.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 09:29 AM MDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 03:14 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 03:55 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 01:39 PM MST

Περιγραφή

Water sample collected from the river San Pedro, Meoqui, Chihuahua at the indicated location and date.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 08:35 AM MDT

Περιγραφή

This observation refers to the circular algae in the centre of the field.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeria_idaly_almanza_morales

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 06:23 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 02:28 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 08:20 AM MDT

Περιγραφή

nor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristalhernandez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 08:58 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victor365dankiel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 07:16 AM MDT

Τόπος

Delicias (Google, OSM)

Περιγραφή

La encontré en delicias Chihuahua

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 07:59 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 09:59 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 12:03 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 12:12 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 11:21 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 09:09 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 12:00 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλμυρίκι (Γένος Tamarix)

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 07:27 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)

Παρατηρητής

indira_garcia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 08:58 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:59 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 01:19 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκόφερ Του Botta (Thomomys bottae)

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 09:09 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 09:31 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 12:32 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 12:15 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 04:41 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 10:03 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 05:05 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 04:39 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 03:52 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 08:34 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 04:15 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 09:06 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 04:54 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dayanabarajas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 03:56 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 05:03 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 05:08 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 05:03 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 09:51 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 09:17 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 06:01 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 03:47 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 09:35 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 08:52 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 04:08 PM MDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 02:57 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 03:20 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 12:50 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύπειρος (Γένος Cyperus)

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:32 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:14 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 09:29 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 09:35 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 09:41 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 03:35 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 02:59 PM MDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 03:02 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 11:00 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 08:58 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 04:10 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 04:24 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 10:54 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 09:05 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 04:03 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 09:08 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 10:15 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 09:15 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 08:30 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 06:52 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 03:50 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 04:29 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 03:18 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύπειρος (Γένος Cyperus)

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 06:58 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 09:58 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 02:18 PM MDT