Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 08:26 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 08:45 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεύκριο (Γένος Teucrium)

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 10:06 ΠΜ CST

Τόπος

Chihuahua, Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 08:15 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 05:54 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 11:46 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 01:39 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 11:33 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 11:34 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 10:29 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 06:08 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 07:47 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 10:38 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 09:50 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 04:44 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 10:09 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:33 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 12:13 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 10:09 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 11:23 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθήδιο (Υπογένος Anthidium)

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 10:35 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 10:56 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλος Λιμνοδρόμος (Limnodromus scolopaceus)

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 09:40 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 11:14 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023 12:01 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023 12:01 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Anas diazi

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2021 08:57 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 10:39 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιμνόδρομοι (Γένος Limnodromus)

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2022 09:10 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσκέλης (Tringa melanoleuca)

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 08:11 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 12:04 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 09:56 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 11:58 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 10:38 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 01:41 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 12:22 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 10:54 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 11:40 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 10:23 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 11:32 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 11:28 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 11:13 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 11:13 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 02:03 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:39 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 11:17 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Las coordenadas que se registran corresponde al lugar de captura.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 09:46 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 10:01 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 10:21 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 09:11 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 08:50 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 10:22 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 08:51 ΠΜ MST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 09:02 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 09:25 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 10:06 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 08:35 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 02:44 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 08:47 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 07:44 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 04:44 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 10:41 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 12:20 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 08:34 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 11:26 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 10:24 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 11:21 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 09:06 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ins curta

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 09:05 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 08:45 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 03:43 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 09:55 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 09:37 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 08:40 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 09:53 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 09:07 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 10:44 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 10:24 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 12:07 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Reportando la especie en el centro de la foto.
Reporting the species at the center of the photo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 08:02 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 10:49 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 10:36 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 10:05 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 06:05 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 05:49 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 06:04 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 08:06 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 08:30 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 09:26 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 09:19 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 11:40 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 09:38 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 11:09 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 11:06 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 11:41 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 09:08 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 10:18 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 08:00 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 08:18 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 02:48 ΜΜ MDT